Gandhi bélyegen – és az életben…

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisív kibocsátásával emlékezik meg Mahátma Gandhiról születésének százötvenedik évfordulóján. Születése napját 2007-ben az ENSZ az erőszakmentesség világnapjának nyilvánította.

Mohandász Karamcsand Gandhi, híveitől kapott tiszteletnevén Mahátma Gandhi (mahá átma – „nagy lélek”) jogász, politikus, India spirituális vezetője, aki az erőszakmentességet hirdetve vált az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakjává,1869-ben született Brit-India Gudzsarát államában. Kizárólag békés eszközökkel küzdött céljaiért, az önmegtartóztatást, megbocsátást és szeretetet hirdette. Neve azóta is egyet jelent a békés megoldások keresésével.

A gyarmati időkben ez korántsem volt magától értetődő. A britek felsőbbrendűségi megnyilvánulásait („Kutyáknak és indiaiaknak tilos a bemenet!”) tapasztalván az elnyomottak, megalázottak számára szinte magától értetődő volt az erőszakos reagálás – amit aztán véres megtorlás követett. Ennek állta útját Gandhi, aki gondolkodásában honfitársai előtt járva, mindenkinél hamarabb ismerte fel, hogy a verbális és az azt gyakorta felváltó fizikai erőszakon csak az erőszakmentességgel lehet felülkerekedni.

Erről ifjú ügyvédként a másik nagy brit gyarmaton, Dél-Afrikában volt alkalma megbizonyosodni, s hazájába visszatérve tökélyre fejlesztette az „áhimsza” módszerét. A békésen demonstráló és jogaikat követelő tízezreket mégsem lehetett börtönbe csukni, s a fehér urak kényszeredetten belátták, hogy a tenger vizéből sót lepárló vagy egyéb hagyományos módszerekkel a gyarmatosítók monopolhelyzetét megtörő indiaiakkal tárgyalni kell. Elsősorban ez, és nem a szikhek, gurkhák, mások világháborús érdemei vezettek el odáig, hogy Nagy-Britannia „koronaékszere”, India 1947. augusztus 15-én függetlené válhatott.

A sors kegyetlen fintora, hogy nem egészen fél évre rá egy hindu szélsőséges közvetlen közelről lelőtte Gandhit, csúcsán az Indiát – és a vele egy időben született Pakisztánt – sújtó örökségnek, a vallási különbségekben szárba szökő gyűlölethullámnak. Nem véletlen, hogy honfitársai és a Delhibe látogató rangos külföldi vendégek először a Jamuna folyó partján, azon a fekete márványtömbön helyezik el a tisztelet virágait, ahol Mahatma Gandhit elhamvasztották…

A bélyeg-kisív négy azonos bélyeget tartalmaz, melyen Mahátma Gandhi „namaszté” köszöntéshez összetett kezekkel látható. Az alkalmi borítékon és alkalmi bélyegzőn megjelenő grafikák szintén rá jellemző tevékenységek: gyaloglás és fonás közben ábrázolják. Utóbbi azért is különleges, mivel ő maga is font, és ösztönözte a hagyományos mesterségek, köztük a házi szövés-fonás újraélesztését.

 A bélyeg-kisív negyvenezer példányban, Domé Eszter grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült.