Győr a várossá válás 750. évfordulójára készül – dr. Rákosfalvy úr, az Infovilág nem adja föl! (3.)

Ha 1111-szer nem szerepelt is a Schäffer-ház az Infovilág Győrrel foglalkozó írásaiban, jó néhány tucatszor minden bizonnyal szóba került. És nem csupán azért, mert a város egyik kitüntetetten legszebb pontjának, a Bécsi-kapu térnek jellegzetes épületkettőse. Hanem mindenekelőtt azért, mert hosszú évek óta mindenki szeme láttára romlik az állaga, és mert senki sem törődött vele. (Nyitó kép: a Schäffer-ház “köpeny” nélkül 2017 őszén.)

Megírtuk, hogy mindenki megtudja: jó 27 hónappal ezelőtt, 2019. január 2-án Püspökvár Kft. néven 3 millió forintos alaptőkével ingatlanforgalmazási cég alapíttatott, hat nappal később, január 8-án bejegyeztetett (telephely: Győr, Teleki utca 17.), amely január 25-én Püspökvár Kft. néven számlát nyitott a K&H Banknál. Ez a társaság vásárolta meg 2019. január 28-án (azt nem sikerült kideríteni, hogy mennyiért) a Schäffer-ház néven elhíresült, félig romos ingatlanpárost. Tekintettel arra, hogy a céghez a postai címen kívül csak egy e-mail-címet (rakosfalvy.zoltan@rakosfalvy.hu) sikerült találni, erre a címre írtunk néhány levelet. Fölajánlottuk, hogy részletesen tájékoztatjuk mindenekelőtt az ország egyik legszebb városa, Győr lakosságát arról, hogy mi a terve a Püspökvár Kft.-nek, illetve dr. Rákosfalvy úrnak az immár tulajdonába jutott Bécsi-kapu tér 13. számú sarokház-kettőssel. Elvégre a városképet meghatározó épültről van szó, és ebbéli valóságában bizony, közügy. Ez nem X.Y. faluvégi házikója mögött összeeszkábált tyúkól.

Csakhogy dr. Rákosfalvy úr – bokros teendői közepette – feltehetően nem ér rá levelezgeti holmi újságszerkesztőséggel. Ezt, bizony, szerfölött sajnáljuk. Csak azért, hogy ne tartson senki bennünket udvariatlan társaságnak, és mert az újságírói etika is előírja, tettünk még egy (utolsónak szánt) kísérletet, és 2021. április 13-án megírtuk levelünket az általunk ismert e-mail-címre (rakosfalvy.zoltan@rakosfalvy.hu):

“Tisztelt Ügyvezető Úr! Kérem, hogy az Infovilág hírportálon megjelent

cikkben taglalt, a tudtommal Ön által vezetett kft. által tulajdonolt Győr, Bécsi-kapu tér 1-3. alatti házas ingatlannal kapcsolatos tervét (a reménybeli felújítás kezdési időpontját, a hasznosítás módját) szíveskedjék közölni, különös tekintettel arra, hogy Győr az idén emlékezik szabad királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulójára.

Válaszát előre is köszönöm. Kiváló tisztelettel… aláírás” – miként illik.

A 2021.04.13. 15:46-kor elküldött üzenetet – az elektronikus tértivevény szerint – a címzett 2021.04.13. 15:54-kor elolvasta. Azért, hogy kérésünk feledésbe ne merüljön, öt nappal később (2021. április 18-án) újabb elektronikus levelet küldtünk:

“Tisztelt Ügyvezető Úr! Április 13-án levelet küldtem Önnek azzal a kéréssel, hogy szíveskedjék megválaszolni a benne megfogalmazott kérdéseket. A levelet Ön fogadta és elolvasta. Kérem, április 19-én, hétfőn délig szíveskedjék válaszolni: számíthatunk-e az információira.
Remélem, a válasza igen lesz. Köszönöm. Kiváló tisztelettel: Kulcsár László újságíró felelős szerkesztő”.

Válasz mostanáig nem érkezett.

Kénytelenek vagyunk önmagunkat ismételni:

Manapság már nehéz újat írni a győri ügyekről, mert igen sok tekintetben minden maradt a régiben, mintha még ma is Borkay Zsolt, a 13 esztendei regnálás után kénytelen-kelletlen távozott polgármester lenne a négy folyó városának az első embere. (Most tekintsünk el attól, hogy a Borkai-utód igyekszik mindenféle tornamutatvánnyal (!), piacon súlyos járvány közepette, orvos létére maszk nélkül, negyedrészt elfogyasztott tízóraival stb. fényképezkedni.) Nem kellett sokáig gondolkodni rajta, hogy végül is miért nem változott a helyzet, és ha a tisztelt olvasó csak egy kicsit is elmélkedik, rájön a megoldásra…

Tehát: adva van Győr és ott hazánk egyik legszebb barokk tere, a Bécsi-kapu tér, és rajta egy hatalmas saroképület – paravánozva. A szerfölött rossz állapotú iker-saroképület ügyében lassanként kisebb kötetre valót írt az Infovilág, és csaknem annyit levelezett is. A városházával ugyanis (bár nagyon sokszor megkíséreltük) nem lehet szót érteni. A városháza második emberének, Radnóti Ákos alpolgármesternek (!) legutóbbi mindennemű intelligenciát és színvonalat alulmúló, a vidéki kocsmákból is száműzött stílusú, Győrött viszont hivatalosnak tekintendő (elvégre hivatali címről érkezett, nevezett valamennyi rangjával ellátott) iromány – erre a következtetésre jutott nem csupán a válasszal megcímzett újságíró, hanem számos kollégája és egy egyetemi tanár, szakíró jogászprofesszor is – abszolút méltatlan egy 135 ezer lakosú városhoz. A levelet akár közzé is tehetnénk, archívumunk őrzi.

Az alpolgármester a többi között fölkínálta csecsemőkori fürdetős képének (sic!) az elküldését szerkesztőségünk vezetőjének. (Magasságos Mindenható, hát ez a színvonal Győrött?) Persze, ha jogerős bírói ítélet mondja ki, hogy a nevezett alpolgármester bizonyos JELZŐS SZÓVAL is minősíthető, akkor már senki se csodálkozzék azon a színvonalon, amit Borkai egykori és dr. Dézsi jelenlegi alpolgármestere – tehát ugyanaz a személy: Radnóti Ákos – használ. Feltehetően ez a HIVATALOS stílus a négy folyó városában – a várost naggyá tevő Zechmeister Károly polgármester után jó évszázaddal. Szegény Győr, szegény győriek…

Itt tartunk tehát a Schäffer-házzal, dr. Rákosfalvy Zoltánnal, Borkai és dr. Dézsi furcsán (ám hivatalosan!) fogalmazó alpolgármesterével az Úrnak 2021. esztendeje április havának 19. napján.

Az ám, ha dr. Rákosfalvy abban a hiszemben ringatja magát, hogy majd megunja a levelezgetést az újságíró, ide írom: nem fogja megunni, Mindaddig, amíg a kérdésekre részletes választ nem kap, a Győr, Bécsi-kapu tér 1-3. számú épület témáját nem feledjük. És itt leszögezzük: bár (tudtunkkal) a Püspökvár Kft. tulajdona a Schäffer-ház, az épülettömb Győrött van, és nem a Góbi-sivatagban, ahol netán senki sem látja. Ezt a saroképületet a nap minden órájában látják a győriek, és látják a városba érkezők, akik remény szerint azért is utaznak oda a magyar történelem egyik végvárát és környékét megtekintendő, mert az idén még egy fontos évfordulóra is emlékezhetnek.