Győr a várossá válás 750. évfordulójára készül?

Győr úgy készül a nagy ünnepre – például március 15-re is –, várossá, szabad királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulójára is, hogy gyakorlatilag semmi sem változik – a település javára.

Az Infovilág által számos alkalommal szóvá tett – többet a szerkesztőség nem tehet –, mivel a város urai és hivatalnokai épp úgy nem válaszolnak megkereséseinkre, miként a 13 esztendeig uralkodott előző polgármester, aki végül is adriai társasutazása miatt volt kénytelen távozni városvezetői tisztségéből.

Utóda, a véletlenül szintén fideszes szívgyógyász-professzor a regnálásának első perceiben (ma már tudható, tévedésből) válaszolt egy Infovilág-levélre, ráadásul hamis illúziót keltett soraival (tja, kérem, igaza volt Vörösmartynak:

„…Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.”

Tehát (a többi között): adva van Győr és ott hazánk egyik legszebb barokk tere, a Bécsi-kapu tér, és rajta egy hatalmas saroképület – paravánozva. A már régóta szerfölött rossz állapotú iker saroképület ügyében lassanként kisebb kötetre valót írt az Infovilág, és csaknem annyit levelezett is. A városházával ugyanis (bár a 21 évvel ezelőtt alapított és aóta folyamatosan frissülő Infovilág nagyon sokszor megkísérelte) ebben az ügyben sem lehet szót érteni. Az önkormányzat irányítható kamalduli némaságot fogadott – még Borkai idején, és az utódlók tartják hozzá magukat.

A városháza második emberének, Radnóti Ákos alpolgármesternek (!) minden színvonalat alulmúló, a vidéki kocsmákból is száműzött stílusú, Győrött viszont hivatalosnak tekintendő (elvégre hivatali címről érkezett, nevezett valamennyi rangjával ellátott) irománya – erre a következtetésre jutott nem csupán a válasszal megcímzett újságíró, hanem számos kollégája és egy egyetemi tanár, szakíró jogászprofesszor is – abszolút méltatlan egy 135 ezer lakosú városhoz.

Az alpolgármester a többi között fölkínálta csecsemőkori fürdetős képének (sic!) az elküldését szerkesztőségünk vezetőjének. (Magasságos Mindenható, hát ez a színvonal Győrött?) Persze, ha jogerős bírói ítélet mondja ki, hogy a nevezett alpolgármester JELZŐS SZÓVAL is minősíthető, akkor már senki se csodálkozzék azon a színvonalon, amit Borkai egykori és dr. Dézsi jelenlegi alpolgármestere – tehát ugyanaz a személy: Radnóti Ákos – használ. Feltehetően ez a HIVATALOS stílus a négy folyó városában – a várost naggyá tevő Zechmeister Károly polgármester után jó évszázaddal.
Szegény Győr, szegény győriek… (Ismétlés vége.)

Abban a hiszemben hajtottuk fejünket két hétig alvásra, hogy mégis csak történik valami a Bécsi-kapu téri házzal…hogy mégis csak megszólal a cikkekben és a legutóbbi, március 1-jei írásunkban x-edszer megszólított kft.-vezető, a sokszoros kaszinótulajdonos, jónevű jogász, nem mellesleg az Adriát a bukott polgármesterrel együtt megjárt úr – ám két hét elteltével sem történt haladás a „Győr a várossá válás 750. évfordulójára készül – Rákosfalvy úr, az Infovilág nem adja föl! (2.)” című, a részleteket évekre visszamenően újólag fölidéző írásunk megjelenése után.

Sem dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd úr nem kívánt megszólalni (írni) mindeddig ebben az ügyben, sem a városháza illetékese. Netán a fürdetős fotóját ajánlgató alpolgármester megtiltotta a házbelieknek a tisztességes, az európait utánzó magatartást?

Száz szónak is egy a vége: semmi jele annak, hogy bármi is változnék a már jó egy esztendeje a polgármesteri széket koptató új (?) városvezető igyekezetét illetően, kiemelt figyelemmel Győr dicséretre korántsem érdemes számos épületét illetően.

Tudjuk, nagyon jól tudjuk: Győrött is, miként országszerte, akár ikonikus (tehát a városképet sok tekintetben meghatározó) épületek vannak magántulajdonban. Csakhogy ezek a – nem egyszer frissen –magántulajdonúvá vált házak évek óta változatlanul rossz és még rosszabb állapotban vannak. Semmi jele annak, hogy bárki is szeretne ezen az állapoton változtatni, ami a végén (?) oda vezet, hogy jó időre rossz arcúvá válik ez a csodálatos város.

Az ám, kinek a dolga a győri városkép felügyelete? Szívesen helyt adunk a 21. évfolyamába lépett Infovilágon az illető jelentkezésének és magyarázatának. Számos felvétellel, kérdéssel készséggel segítünk is az illetékesnek.