(Győr-)Nyugaton a helyzet változatlan

Éppen tíz nappal ezelőtt igyekeztünk felhívni a győri városháza figyelmét arra, hogy a város egyik (nyugati) kerületében a helyzet egyszerűen tarthatatlan, mert az országos borzalommá előlépett pesti Hős utcára és környékére hasonlítanak az állapotok az Iszkápa köz és a Tűz utca térségében.

Miként az Infovilág június 26-i, fényképekkel illusztrált cikkében megírtuk: ez az állapot nem pusztán egyszerű közügy, annál sokkal több. Egészségügyi veszélye van, akár egy járvány góca lehet, különös tekintettel arra, hogy a rengeteg hulladékban elszaporodnak a rágcsálók, amelyek aztán nem csupán ott, hanem távolabb, akár sok helyütt eredménytelenül fényezett belvárosban is kereshetik maguknak az elemózsiát.

Akkor utaltunk rá, hogy a képeket ez alkalommal nem az Infovilág fotoriportere (!), hanem Győr város egyik patinás nevű családjának a sarja készítette – felháborodásában – és küldte el szerkesztőségünknek.

Most, tíz nap elteltével, ugyancsak ő, abban a reményben, hogy a győri önkormányzat (ha másért nem, hát szégyenében) intézkedik, és megszünteti a lehetetlen állapotokat, nos, fényképezőgépével újra csak fölkereste a Tűz utca környékét. Szomorúan és kiábrándultan állapította meg a mélységesen lokálpatrióta olvasónk: Nyugat-Győrött a helyzet változatlan. A ma délután készített képeit újólag elküldte az Infovilágnak, és természetesen – miután szerkesztőségünk szerint közügyről van szó (legföljebb a győri városháza hivatalnokai minősítik át majd más üggyé, vagy kijelentik, hogy „ez nem is ügy”…), bizony közzé tesszük, ország-világ elképesztésére, az önmaga körüli terepet kínosan kozmetikázó városháza szégyenére.