Győr többet érdemel(ne) – Rozália sebeitől a Sarló közi fekélyekig

Lapunk szívügyének tekinti – a többi között – épített történelmi emlékeink megóvását, annál is inkább, mert már számtalan elpusztult háborúkban, tűzvészekben, nemtörődömség, kapzsiság, vagy az „adjunk helyet az újnak, a korszerűnek!” rosszul, többségében hamisan értelmezett jelszava miatt.

Miként az utóbbi jó fél évben az Infovilágban megjelent írásokból is kiderül: az ország (sőt, földrészünk) egyik legszebb barokk városának számos történelmi emléke meglehetősen rossz állapotban van. És akkor még nem is említettük, hogy mélygarázst vájtak Európa egykoron legszebb reneszánsz kori erődítménye területén, ahelyett, hogy a kutató-feltáró ásatás alkalmával napfényre került, bizonyítottan kiváló állapotban megőrződött Duna-kapu téri várrészletet (gondolván arra, hogy Győr Európa [egyik] kulturális fővárosa szeretne lenni!) bemutathatóvá tették volna…

Ugyancsak a Duna-kapu téren építették meg négy évvel ezelőtt a kezdettől kihasználatlan, stílusidegen, Delicatesse-ház néven emlegetett vasbeton-üveg valamit…

A győri, Kazinczy utcai Rozália-házról készült fénykép nagyítása közben fedezte föl lapunk képszerkesztője, hogy az eresz körüli/melletti falrész és a felső zárt erkély, továbbá az épület ablakai is meglehetősen rossz állapotban vannak.

Ha a romlás így folyatódik, nagy kár keletkezhet, emellett rontja a városképet – állt abban a levélben, amelyet érdeklődő szándékkal küldtünk a GyőrSzol Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatósága vagyonkezelési üzletágvezetőjének. Rotter Zsolt ugyancsak levélben arról tájékoztatta az Infovilágot, hogy a Rozália-ház, azaz a Győr, Kazinczy utca 21.–Szabadsajtó utca 22. (hrsz. 7381) ingatlan társasházként működik. Vannak benne magántulajdonú és önkormányzati lakások is, valamennyinek van bérlője. Miután az Infovilág levelében megemlíttetett, hogy a mindenekelőtt barokk jellegű győri belváros más épületei is meglehetősen rossz állapotúak, a vagyonkezelési üzletágvezető közölte, hogy vannak közöttük „kizárólag önkormányzati tulajdonú, teljes magántulajdonú és vegyes tulajdonú társasházak is”. (Itt jegyezzük meg, hogy arra nem kaptunk választ, hogy mit kíván tenni a GyőrSzol például a Rozália-ház állapotromlásának a megállításáért.)

Válaszlevelét a szakember ezzel fejezte be:

 „…Sajnálattal tapasztaltam, hogy a cikk [levelünkhöz példaként mellékeltük az Infovilág Győr többet érdemel(ne): sebek sokasága csúfítja a várost című írását – a szerk.] nem említi azokat az ingatlanokat, amelyeknek fő épületszerkezetei teljes felújításon estek át. A teljesség igénye nélkül néhány épületet ajánlanék figyelmébe:

Kazinczy u. 2. – Sarló köz 10., Kazinczy u. 6., Győr, Kazinczy u. 8., Dr. Kovács Pál u. 5., Dr. Kovács Pál  u. 1., Káptalandomb 15., Bajcsy-Zsilinszky u. 34., Aradi vértanúk útja 19.”

Szerkesztőségünk fotósa ma nyakába vette a győri belvárost, és igyekezett a szakember ajánlása szerint felvételeket készíteni az első pillantásra valóban szépen helyrehozott épületekről. Íme, az Aradi vértanúk útja 19.: a (sárga) épület külsőleg valóban szépen, takarosan tatarozott.

Mellette áll a Bajcsy-Zsilinszky utca 34. számú sarokház, amely a környék egyik meghatározó épülete.

Távolról impozáns, közelről azonban jól látható, hogy lábazatát elfelejtették megcsinálni:

Lássuk az ugyancsak ajánlott Sarló köz 10.-et! Házszámtábla híján nem találtuk, csak feltételezzük, hogy ha a Kazinczy utcától számozzák, akkor jobbra az ötödik ház lehet, tehát a kép jobb oldalán látható három, újnak látszó közül az egyik:

Alighanem kár volt javasolni a Sarló köz megtekintését, mert a látvány szerfölött elszomorító. A sajátos – egymással párhuzamos és egymásra merőleges – utcahálózatú Győr középkori időszakából megmaradt néhány íves vonalvezetésű közterületének az egyik legszebb példánya a sarlót formázó Sarló köz. Házainak állapota viszont szívszorítóan lehangoló, miként képeinken is látszik:

a Kazinczy utcai torkolatától kezdődően egészen a sarló hajlatáig lakhatatlan (lakatlan) lakóházak. Az egyik kapualjában és udvarán ezt látta a fényképezőgép lencséje:

A Sarló köz 2.–Kazinczy utca 12. alatti sarokingatlanban évek óta nem laknak; ugyanilyen üres a Kazinczy utca 10. számú ház is:

   

A jó példaként ajánlott Kazinczy utca 6. számú épületnek legföljebb a földszinti utcafrontját festették át meglehetősen szerencsétlenül (vajon ki hagyta jóvá?), felújítása azonban aligha történt meg, holott a 19. századi neves helyi építész, Fruhmann Antal által romantikus stílusban tervezett, 1860-ban épült ház sokkal többet érdemelne:

A mellette magasló 8. számú épület viszont (kívülről) szép állapotban díszeleg; reméljük, belül is ennyire ápolt:

A Kazinczy utca nyugati felének látványát azonban elképesztően rontja a 10., 12., 14. számú házak lehangolóan csúnya állapota.

A GyőrSzol vezető szakembere által szerkesztőségünk figyelmébe ajánlott Dr. Kovács Pál utca 1. és 5. számú házakról leírható (és képekkel is bizonyítható), hogy kívülről takarosnak látszanak:

A Győrt kevésbé ismerőknek írjuk, hogy a Dr. Kovács Pál utca 5. számú épület kétszeresen is nevezetes: 1973 óta emléktábla hirdeti, hogy győri látogatásai (!) alkalmával ebben a házban tartózkodott (szállt meg?) Petőfi Sándor:

 

Egy másik tábla a névadó orvos és tudós, a reformkor jeles személyiségeként ismert dr. Kovács Pálnak (1808–86) állít örök emléket: ebben a házban lakott és szerkesztette az első, magyar nyelvű győri újságot, a Hazánk-at:

Bár a győri Király utcában is vannak (részben lakatlannak látszó műemlék jellegű) épületek, érdemes egyik-másikba becsöngetni, hogy megtekinthesse akár a helybéli, akár a városba látogató Győr egykor büszke vára bástyafalait. Ilyen lehetőséget kínál például a Király utca 5. és 7. szám ház udvara. (Képünk ez utóbbiban készült.)

 

 

 

Ott áll, az egykori várbástya tövében, egy szögletben V. István király (1971-ben emelt) szobra, aki 1271-ben Győrt szabad királyi városi rangra emelte kiváltságlevelével: „Magukat mindenkor a haza hasznos polgárainak s a jólét buzgó előmozdítóinak mutatták…”

Kár, hogy az utcafronton nincs legalább egy szerény felirat, amely erre az emlékműre hívná föl a vándor figyelmét…

(FRISSÍTÉS) Jó egy hónappal fenti írásunk megjelenése után sikerült bejutnunk a Dr. Kovács Pál utca 5. számú ház udvarára (tekintettel arra, hogy a kapu alatt ruhásbolt működik hétköznaponként), és elképesztő kép tárult fényképezőgépünk lencséje elé. Egyszerűen nem lehet megszokni azt a győri módit, hogy a kívül frissen tatarozott-vakolt házak belseje félelmetes állapotú. Mint ezé, a történelmünk (oly’ kevés!) dicső időszakát őrző épületé. Elhanyagolt udvar, málló falszerkezetek. Őszintén megvallva, legföljebb félve lépkedne a krónikás az emeleten. Íme a valóság:

Igaz, tehát, a fájó szívvel tett megállapításunk: Győr madártávlatból nagyon szép, de közelről, sok helyütt, bizony: fenn az ernyő, nincsen kas. Avagy kívül juj (de szép), belül fuj. Kíváncsi vagyok, kié ez a lakóépület?

Eddig megjelent írásaink Győr városáról:

Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán

Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.)

Egy kis séta – nem Nagyváradon, hanem Győrött

Győr többet érdemel(ne) – a Bécsi kapu tértől a Káptalandombon át

Győr többet érdemel – visszatemetett reneszánsz kori kincsek a Dunakapu tér alatt

Győr többet érdemel(ne): sebek sokasága csúfítja a várost

Múzeum, ami nincs: évekkel ezelőtt lejárt ígéret – Győr Európa (egyik) kulturális fővárosa szeretne lenni