Győrffy Miklós a Kodolányi Egyetem örökös tanszékvezetője

Győrffy Miklós nevét vette fel a Kodolányi János Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének Médiacentruma. Hazánk első kommunikáció tanszékét Győrffy Miklós hozta létre még 1993-ban az akkori Kodolányi János Főiskolán, majd tanszékvezetőként egészen 2013-ig irányította a hazai kommunikációképzés meghatározó műhelyét. Tiszteletére kollégái, tanítványai emléktáblát helyeztek el a mostantól az örökös tanszékvezető nevét viselő, rádió- és televízió-stúdiót magában foglaló egyetemi médiacentrum falán.

Életének hetvenhetedik évében, ezen a tavaszon halt meg Győrffy Miklós, Táncsics Mihály-díjas újságíró, tanszékvezető, egyetemi oktató. Győrffy több, mint harminc éven át a Magyar Rádió munkatársa volt, ahol olyan műsorokban dolgozott, mint a Krónika, a 168 Óra, a Vasárnapi Újság, a Bagoly és a Gondolat-jel, a Magyar Televízió munkatársaként pedig olyan műsorokban volt látható, mint a Stúdió, a Hírháttér, a Napzárta, a Kincsestár vagy a Szólás szabadsága. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió meghatározó egyénisége, a Kodolányi János Egyetem alapító csapatának tagja a magyar újságírásban és médiaoktatásban maradandót alkotott, amire tanítványai, pályatársai, munkatársai örökké emlékeznek.

„A Kodolányi János Egyetem (akkor még főiskola) Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék felejthetetlen tanára tanítványának lenni rang volt az elmúlt negyedszázadban, büszkék voltak mindazok, akik tőle sajátíthatták el a szakma alapjait. Legfontosabb útravalóul mi, akik együtt dolgozhattunk vele, tanulhattunk tőle, a szabad gondolkodás és a szabad kérdezni akarás képességét kaptuk” – mondta el az emléktábla-avatón dr. N. Kovács Tímea tanszékvezető Győrffyre emlékezvén.

„Győrffy Miklós már életében legenda volt, büszke vagyok rá, hogy nem csupán kollégák, intézményalapítók, hanem barátok is voltunk. Az egyetem egykori Vörösmarty Rádiójának munkatársai, egyetemista gyakornokai, diákjai örökké hálásak lesznek az útmutatásokért, amelyek elsősorban a szakmáról szóltak, ám emberségre is tanítottak Emlékét nem csupán ez az emléktábla fogja őrizni a Kodolányi János Egyetem falán;

a jövő tavasszal emlékkonferenciát rendezünk és könyvet is megjelentetünk, így tisztelegve méltóképpen egyetemünk média-tanszékének az alapítójára, tanszékvezetőjére, rádiósok és televíziósok generációinak mesterére” – tette hozzá dr. Szabó Péter, a KJE rektora.