Határtalan hozzáférés az európai polgárok egészségügyi adataihoz

Jelenleg nagyban eltér, hogy az uniós polgárok milyen mértékben férnek hozzá más tagországokban tárolt elektronikus egészségügyi adataikhoz. Egyesek a saját hazájukban és más uniós országokban is hozzáférnek elektronikus egészségügyi adataik egy részéhez, mások viszont csak korlátozott mértékű vagy semmilyen digitális hozzáféréssel nem rendelkeznek.

Az Európai Bizottság ezért ma ajánlásokat terjesztett elő egy olyan biztonságos rendszer létrehozására, amely lehetővé fogja tenni a polgárok számára, hogy más tagállamokból is hozzáférjenek elektronikus egészségügyi adataikhoz. Ha az egészségügyi információkat biztonságosan meg lehet osztani más tagállamokban dolgozó orvosokkal és gyógyszerészekkel, akkor jelentős mértékben javulhat a határokon átívelő egészségügyi ellátás minősége.
 
A tagállamok már dolgoznak azon, hogy az elektronikus egészségügyi dokumentációk egy részéhez más tagállamokból is hozzá lehessen férni: 2019. január 21-e óta a finn állampolgárok például az elektronikus receptjeiket Észtországban is kiválthatják, a luxemburgi orvosok pedig hamarosan hozzá fognak férni cseh pácienseik betegadat-összefoglalóihoz. Finnország, Észtország, Luxemburg és Csehország mellett 2021 végére várhatóan további 18 ország – köztük Magyarország is – megvalósítja majd a betegadat-összefoglalók és az elektronikus orvosi rendelvények cseréjét.
 
A ma elfogadott ajánlásokban a Bizottság arra tesz javaslatot, hogy a tagállamok ezt a munkát terjesszék ki az egészségügyi nyilvántartás három új területére, nevezetesen a laboratóriumi vizsgálatokra, a kórházi zárójelentésekre, valamint az orvosi képalkotásra és képalkotási jelentésekre. Ezzel párhuzamosan a kezdeményezés előkészíti azon műszaki előírások kidolgozását, amelyeket az egyes esetekben alkalmazni kell majd az egészségügyi dokumentációk cseréjére.

 

Európai választási kampány: a biztosok etikai normái
 
Az Európai Bizottság ma részletes és gyakorlati iránymutatást adott ki arról, milyen etikai normák vonatkoznak a májusi európai parlamenti választások kampányában szerepet vállaló uniós biztosokra. Az iránymutatás szavatolja a Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódex következetes alkalmazását. Juncker elnök javaslatára a Bizottság 2018 januárjában módosította a magatartási kódexet avégett, hogy a biztosok – akár a Bizottság elnöki posztjára pályázó csúcsjelöltként – tevékenyen részt vehessenek az európai parlamenti választási kampányban anélkül, hogy ideiglenesen le kellene mondaniuk a Bizottságban betöltött tisztségükről.
Az iránymutatás értelmében az európai parlamenti választási kampányban részt vevő biztosoknak:

  • tájékoztatniuk kell az elnököt arról, hogy részt kívánnak venni az európai parlamenti választási kampányban, és informálniuk kell a kampányban betölteni kívánt szerepükről;
  • biztosítaniuk kell az intézményi folytonosságot, és továbbra is el kell látniuk a feladataikat. Ez elsősorban a Bizottság döntéshozatali eljárásában való részvételükre, továbbá a biztosi tárcájukkal összefüggő tennivalóik és intézményi feladataik ellátására vonatkozik;
  • nem használhatják a Bizottság emberi vagy anyagi erőforrásait a kampányhoz kapcsolódó tevékenységek céljára. Gondoskodniuk kell például arról, hogy kampánycélú utazásaik költségeit ne a Bizottság viselje, illetve hogy a Bizottság alkalmazottai ne vegyenek részt kampányeseményeik megszervezésében;
  • nyilvános felszólalásaik alkalmával egyértelművé kell tenniük, hogy biztosként tesznek-e nyilatkozatot, vagy pedig kampánybeli szerepükből adódóan nyilatkoznak meg. A kampányban való részvétel során továbbra is az előírt függetlenséget, feddhetetlenséget, méltóságteljes magatartást, lojalitást és körültekintést kell tanúsítaniuk. Nem szabad olyan álláspontot képviselniük, amely nem egyeztethető össze titoktartási kötelezettségükkel, vagy sérti a kollegialitás elvét, továbbá nem bírálhatják a Bizottság döntéseit és állásfoglalásait, és nem határolódhatnak el tőlük;
  • a közösségi médiában való megjelenés esetében is egyértelművé kell tenniük, hogy biztosi vagy kampány-résztvevői minőségükben nyilatkoznak meg;
  • nem használhatják a Bizottság honlapját a kampány céljaira, és a Bizottság helyiségeit sem kampánycélú találkozók helyszíneként.

Ha bármikor olyan helyzet állna elő, amelyet a magatartási kódex értelmében indokoltan összeférhetetlenségnek lehetne tekinteni, a biztosoknak tájékoztatniuk kell az elnököt, aki ezt követően meghozza az általa megfelelőnek ítélt intézkedéseket.

Hatályba lép az új magatartási kódex, amely szigorítja az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó etikai szabályokat

Az Európai Bizottság nem engedélyezi a Siemensnek az Alstom felvásárlását

Az Európai Bizottság az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete alapján megtiltotta, hogy a Siemens AG német vállalat felvásárolja az Alstom SA francia céget. A két vállalat egyesülése ártott volna a vasúti jelzőrendszerek és a nagyon nagy sebességű vonatok piacán folyó versenynek. A felek nem ajánlották fel olyan korrekciós intézkedések meghozatalát, amelyek el tudták volna oszlatni a verseny sérelmével kapcsolatos aggályokat.
 
A mai döntés meghozatala előtt a Bizottság különösen alapos vizsgálatnak vetette alá a tervezett vállalategyesülést, amely egy merőben új és teljes mértékben a Siemens által ellenőrzött vállalat alá vonta volna a Siemens és az Alstom szállítóeszköz-gyártó és szolgáltatási tevékenységeit.

Az üggyel kapcsolatos adatok a Bizottság versenyjogi adatbázisában

A tervezett összefonódás mélyreható vizsgálatáról szóló 2018. július 13-i sajtóközlemény