Hatóság: jogszerűtlen összegeket követelt az UPC az előfizetőitől – a szolgáltató beletörődött a büntetésbe

A Kúria helyben hagyta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) határozatát, amely kimondta: az UPC jogszerűtlen összegeket követelt 2017-ben az előfizetőitől a határozott idejű szerződések felmondásakor, és emiatt 20 millió forintos bírságot szabott ki a szolgáltatóra. A jogsértő gyakorlat a szolgáltató minden határozott idejű szerződéses előfizetőjét veszélyeztette.

A szabálytalan szolgáltatói gyakorlat részletei: A hatóság még 2017-ben megállapította, hogy az UPC Kft. bizonyos esetekben garanciális szabályokat sértett azzal, hogy a határozott idejű szerződés felmondásakor nem csupán az igénybe vett kedvezményeket követelte vissza előfizetőitől, hanem azok egy részét is, amelyeket korábbi – már lejárt – szerződéseik alatt kaptak. Vagyis a szolgáltató a „kötbér-öröklésnek” is nevezhető konstrukció révén az adott szerződést megelőző, de már megszűnt korábbi szerződésben adott kedvezmények egy részét is kiszámlázta előfizetőinek, akiknek így jóval magasabb kötbért kellett fizetniük.

Azzal is jogsértést követett el a szolgáltató, hogy a jogszabályokban rögzítettnél magasabb összegben számította a kedvezményeket azokban az esetekben, amikor egy előfizető egyszerre több szolgáltatást vett igénybe. Ilyenkor ugyanis az UPC nem az akciós, határozatlan idejű szolgáltatás árából, hanem a szolgáltatás listaárából számította a kedvezmény mértékét. A szolgáltató jogszerűtlen gyakorlatát az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) is rögzítette.

A jogsértés következményei: A hírközlési hatóság a jogsértések miatt 20 millió forintos bírsággal sújtotta az UPC-t, kötelezte arra, hogy módosítsa az ÁSZF-ének jogsértő részeit, és arra is, hogy a jövőben kizárólag a megszűnt szerződésből eredő, annak határozott idejéből adódó kedvezmények megtérítését követelje előfizetőitől.

Az UPC a szabálytalan gyakorlatával sok százezer előfizetőt veszélyeztetett, a konkrét érdeksérelmet szenvedett előfizetők száma pedig több százra tehető. A jogsértés a hírközlési szolgáltatások piacára is számottevő hatást gyakorolt, hiszen a szolgáltató jogszerűtlen piaci eszközökkel kötött magához előfizetőket. A hatóság döntését megtámadta a szolgáltató, de a Kúria helyben hagyta.

Mi történik egy határozott idejű szerződés felmondásakor? Határozott idejű szerződés felmondásakor – mivel az elkötelezettség fejében a szolgáltatók többnyire kedvezményeket nyújtanak előfizetőiknek – a szolgáltatók az igénybe vett kedvezményeket visszakövetelhetik az előfizetőiktől, de az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok rögzítik ennek mértékét és alkalmazási feltételeit. E jogkövetkezmény akkor is alkalmazható, ha a szerződést az előfizető szerződésszegése miatt a szolgáltató felmondja. Ha viszont az előfizető határozatlan idejű szerződést kötött, azt bármikor, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja.

Szerkesztőségünk a „hallgattassék meg a másik fél is” elve és gyakorlata alapján válaszlehetőséget kínált az UPC Magyarország Kft.-nek a fenti ügyben:

„Az UPC Magyarország célja, hogy ügyfelei számára minden esetben a legelőnyösebb, igényeik és elvárásaik szerint a legjobb minőségű szolgáltatást biztosítsa a hosszú távú ügyfélélmény és megelégedettség érdekében.

A szóban forgó, 2017-i ügyben az UPC Magyarország valós ügyféligény alapján arra a gyakorlati problémára kívánt megoldást találni, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező ügyfelek a legelőnyösebb módon tudjanak szerződést módosítani amellett, hogy a szolgáltatóval szembeni csalás lehetőséget minimalizálja.

Az UPC Magyarország minden esetben a vonatkozó jogszabályokat tiszteletben tartva és azoknak megfelelően folytatja üzleti tevékenységét. A határozattal kapcsolatos Kúria-döntést az UPC Magyarország tudomásul veszi és a határozatnak megfelelően jár el.”