Herzog kontra Magyar Állam: fellebbviteli bíróságon folytatódik a per

Herzog Mór Lipót örökösei 2010-ben indítottak pert az Egyesült Államokban, a családtól a holokauszt idején elrabolt műkincs-gyűjtemény visszaszolgáltatásáért. Magyarország ma az egyetlen állam, amelyik megtagadja a második világháború idején elkobzott műtárgyak visszaadását jogos tulajdonosainak, noha soha semmilyen ellenszolgáltatást sem nyújtott értük. A múlt években egyebek mellett Német- és Lengyelország is visszaadott festményeket a Herzog-örökösöknek. Tették mindezt azon nemzetközi egyezmények és nyilatkozatok alapján, amelyeket Magyarország is aláírt.

Magyarország – álláspontja szerint – azért tartja vissza az érintett festményeket, mert a Herzog-örökösök nem követelték őket az előző, 1989 előtti rendszerben, továbbá mert az 1973-i amerikai–magyar vagyonjogi egyezménnyel valamennyi ilyen jellegű igényt rendeztek. Az amerikai bíróság azonban megállapította, hogy a követelések ügyét sosem rendezték, a műkincsekre vonatkozó igények benyújtására pedig az előző érában nem volt lehetőség.

Magyarország eddig is tetemes összeget fordított azokra a sikertelen erőfeszítésekre, amelyek révén meg kívánja akadályozni, hogy az örökösöknek kedvező döntés szülessék. Ha azonban az amerikai bíróság előző ítéletét helyben hagyják, az ország által fizetendő perköltség ezt az összeget is messze meghaladja majd. A magyar kormánynak és múzeumi vezetőknek továbbá eskü alatt kell majd vallaniuk a Herzog-gyűjtemény darabjainak visszatartása ügyében.

A döntés egyszersmind azt is jelentené, hogy Magyarországnak valamennyi, birtokában lévő Herzog-műkincset vissza kell szolgáltatnia, nem csak a perrel érintett darabokat. Elmulasztása tetemes, akár külföldi bankszámlákra is kiterjedő szankciókat, bírságokat vonhat maga után. (A magyar ügyet is tárgyaló, az amerikai fővárosban működő bíróság nemrég marasztalta el Oroszországot egy könyvgyűjteménnyel kapcsolatos perben, és havi másfél millió dolláros büntetést is kiszabott addig, amíg az ország nem teljesíti a bírósági végzésben foglaltakat.)

A Herzog-ügyben hónapok múlva várható ítéletben a fellebbviteli bíróság arról is dönt, hogy az amerikai törvényszéknek figyelembe kell-e vennie a Fővárosi Bíróság azon téves ítéletét, amely visszautasítja az egyik Herzog-örökös, Martha Nierenberg 11 festményre vonatkozó követelését.