Huszadik századunk kelet-európai barbárságai

Megdöbbentő emberi sorsokról különleges emberi tartásról, elképzelhetetlen kínzási módokról olvashatunk a Corvina Kiadónál a minap megjelent „Báró elvtárs” című könyvben. Az érdeklődést bizonyítja, hogy az olvasót fölkavaró, megrázó dokumentumkötetnek rövid időn belül immár második kiadása került a könyvesboltokba.

Nem sokkal Nicolae Ceauşescu 1989. december 25-én történt kivégzését követően Jaap Scholten holland író későbbi feleségével egy ütött-kopott cabrióval nekivágott Kelet-Európának, hogy a Kárpátokon átkelve, meglátogassa Bukarestben nagyköveti szolgálatát teljesítő nagybátyját. Az írót teljesen lenyűgözte az erdélyi táj szépsége, és később rendszeresen visszatért Európának ebbe a gyönyörű, ám nehéz sorsú részébe.

Magyarországi és romániai utazásai során találkozott az egykor oly’ tekintélyes erdélyi arisztokrácia számos tagjával. Felkereste velük azokat a lakásokat többnyire pincéket és sufnikat, ahol a szocializmus évtizedeiben élni s lakni kényszerültek, és járt azokban a munkatáborokban is, ahol annak idején kényszermunkát végeztettek velük.

„A román belügyminisztérium 1954. február 27-én kelt jelentése a következőket írja a táborokról: Sok foglyot minden ok nélkül vasdorongokkal, lapáttal, ásóval
és ostorral bántalmaztak. Az ütlegek hatására többen meg is haltak, míg mások egész életükre megnyomorodtak. Számos foglyot agyonlőttek, másoktól megtagadták az orvosi segítséget, és az orvos tanácsa ellenére folytatniuk kellett a munkát, ami többük halálát okozta. A foglyokat télen meztelenül vagy hiányos öltözetben elkülönítő cellába zárták. A büntetésnek az is egy módja volt, hogy a foglyot étkezési idő alatt jéghideg vízbe állították…”

Scholten az egykori gazdag múltról és az üldöztetés borzalmairól faggatta a még életben talált arisztokratákat. Találkozott a legfiatalabb nemzedék tagjaival is, és megkérdezte tőlük, mit szándékoznak tenni a kárpótlás részeként visszaszolgáltatott családi kastélyokkal és birtokokkal. Az így született izgalmas, megrendítő és felkavaró riportokat foglalja magába a „Báró elvtárs”, Scholten első dokumentarista munkája, amelyet 2011-ben a történelmi témájú könyveket díjazó Libris Geschiedenis Prijs-szel tüntették ki Hollandiában.