InvestEU: új program a munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások ösztönzésére

A Parlament elfogadta álláspontját az Európai Unió új, beruházásösztönző és forrást biztosító programjáról a 2021 és 2027 közötti időszakra. A lényege: segítség olyan beruházásokhoz, amelyeket egyébként nehezen lehetne finanszírozni; a képviselők nagyobb uniós garanciavállalást kérnek: a csaknem 41 ezer millió eurós garancia 698 ezer millió eurónyi befektetést ösztönözne; az eddiginél nagyobb fokú elszámoltathatóság, nagyobb hangsúly az éghajlatváltozás elleni fellépésen.

A program a pénzügyi válság nyomán létrehozott és jelenleg futó Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) programot váltja fel és viszi tovább. A képviselők szerdán az Európai Bizottság által beterjesztett javaslathoz a többi között az alábbi módosító indítványokat fogadták el:

• az unió által nyújtott garanciát (folyó árakon számolva) 40,8 milliárdra emelték, amely 698 000 millió euró külső befektetést generál majd Európa szerte ( a Bizottság 38 ezer millió euró garanciát javasolt, amely 650 ezer millió euró befektetést mobilizálna);

• még egyértelműbb célkitűzéseket és új befektetési területeket határoztak meg, ilyen például az uniós foglalkoztatási ráta emelése, a Párizsi Éghajlat-egyezmény céljainak elérése, és gazdasági, területi és szociális kohézió;

• egy irányítóbizottság létrehozása azért, hogy a program lebonyolítása közben a banki és a szakpolitikai szakértelem egyensúlyba kerüljön. A bizottságban a Parlament egy jelöltje is helyet foglalna;

• az európai polgárok előtti elszámoltathatóság végett a Bizottság és az irányítóbizottság évente beszámolna a Parlamentnek és a Tanácsnak az InvestEU program előrehaladtáról, hatásáról és tevékenységéről.

A jelentést 517 szavazattal, 90 ellenszavazat és 25 tartózkodás mellett fogadták el.

„Az InvestEU program összefogja az uniós költségvetés összes pénzügyi eszközét. Az InvestEU létrehozását inspiráló ESBA, avagy a Juncker-terv már eddig is több mint 850 ezer kis- és középvállalkozást támogatott. A Bizottság 650 milliárd eurónyi új beruházásnak szeretne ösztönzést nyújtani a 2021 és 2027 közötti időszakban, mi viszont csaknem 700 milliárd eurót célzunk meg. Az InvestEU a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a vállalkozói kedv és az Európai Unió szociális, gazdasági és területi kohéziójának nagyon fontos eszköze lesz” – monda José Manuel Fernandes (EPP, Portugália), a költségvetési szakbizottság társ-jelentéstevője. (A képviselő felszólalása itt tekinthető meg.)

„Az InvestEU nem pusztán a korábbi programok és az ESBA eredményeit viszi tovább. Ez a program a kis- és középvállalkozások, a kutatás, az innováció és a fenntartható infrastruktúra-fejlesztések támogatásán túl a szociális infrastruktúrák terén tátongó szakadékot is szeretné áthidalni az oktatás, az egészségügy és a szociális lakhatás területére koncentráló projektekkel” – mondta Roberto Gualtieri (S&D, Olaszország), a gazdasági szakbizottság elnöke és társ-jelentéstevője. (A képviselő felszólalása itt tekinthető meg.)

A képviselők tárgyalásokat kezdenek a tagállamok minisztereit tömörítő Tanáccsal annak érdekében, hogy első olvasatban megállapodásra jussanak.

Az Európai Unióban még mindig jóval kevesebb beruházás indul útjára, mint szükséges lenne, annak ellenére, hogy számos kezdeményezés próbálta ösztönözni a befektetéseket. Az InvestEU program (amely a 2021–27 közötti hosszú távú költségvetés „A jövő uniós költségvetése” fejezetének része) ezt a problémát kívánja orvosolni.

A program a jelenleg rendelkezésre álló uniós pénzügyi eszközöket (többek között az Európai Stratégiai Beruházási Alapot, az Európai Hálózat-finanszírozási Eszköz vonatkozó részeit, a kis- és középvállakozások versenyképességét támogató COSME program speciális eszközeit, illetve a Foglakoztatási és Társadalmi Innováció program egyes garanciáit és eszközeit) fogja össze a méretgazdaságosság kiaknázása céljából, és kibővíti a Juncker-terv modelljét (azaz az uniós költségvetés által nyújtott garancia felhasználását külső befektetés bevonzására).

Az InvestEU az InvestEU alapból, az InvestEU tanácsadó csoportból és az InvestEU portálból épül fel.

Az elfogadott szöveg itt elérhető

A plenáris vita felvételről  

Az eljárás lépései  

Az InvestEU program – jogi szövegek és tájékoztatók