Járt-e Mátyás király Szombathelyen?

Erdély, a Hunyadiak szülőföldje címmel tartott gazdagon illusztrált előadást dr. Feiszt György történész, Erdély-kutató a TIT Hölgyklub évadnyitó összejövetelén „Erdélyben járván úton-útfélén belebotlunk a Hunyadiak emlékébe” kezdte mondandóját az egykori levéltáros, miközben közönségének vetített képeken bemutatta Luxemburgi Zsigmond 1409. október 18-án kelt oklevelét, amelyben a király kedvelt hívének, Hunyadi János apjának adományozta Hunyad várát (nyitó képünkön) és annak birtokait. Érdekességképpen megemlítette, hogy a nagy törökverő származását legendák övezik, állítólag (bal kézről) Zsigmond király volt az apja, édesanyját, Morzsinai Erzsébetet csak a látszat kedvéért házasították össze Serbe/Sorba Vajkkal, akit hallgatásáért a király a Hunyadi-birtokkal jutalmazott. Ezt az elméletet bizonyítja az is, hogy Hunyadi Jánosnak volt egy azonos nevű öccse, és ilyen névadás csak akkor lehetett, ha a két testvér más-más apától származott.

Dr. Feiszt György történész.

Az előadó szerint Vajdahunyad vára Erdély, sőt az egész történelmi Magyarország leglátványosabb gótikus várkastélya, hasonló színvonalú építmény csak Francia-, illetve Németországban található. Az érdeklődő közönség szép fotókon csodálhatta meg a „várak királyát” – ahogy Mikszáth Kálmán nevezte –, köztük az erdélyi gótika egyik gyönyörű alkotását, a vár impozáns méretű 15. századi lovagtermét, a kastély kápolnáját és a buzogánytornyot is.

Hunyadi János, a magyar történelem minden bizonnyal legkiemelkedőbb hadvezére nem sokkal élte túl a nándorfehérvári csatát, ahol fényes győzelmet aratott a többszörös túlerőben lévő török seregen. A „nagy Hunyadi” áldozatául esett a táborban kitört pestisjárványnak, és 1456. augusztus 11-én meghalt.

Hunyadi Mátyás szülőháza Kolozsvárott.

Gyulafehérvárott, a Szent Mihály székesegyházban temették el, mellette nyugszik testvére, akit szintén Jánosnak hívtak és fia, László, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fia, I. Mátyás király testvére is. Lászlóról tudható, hogy egy bonyolult hatalmi küzdelemben végül is V. László király parancsára gyilkosságért és felségárulásért 1457. március 16-án a budai Szent György téren lefejezték. Feiszt György megmutatta a közönségnek Pataky László 1896-ban készített „Hunyadi János kivonulása a vajdahunyadi várból” című festményének fotóját is, amit a szombathelyi Marosfalvy Antal restaurált. Az alkotás érdekessége, hogy a művész Kapisztrán János helyett Batthyány Lajos arcképét festette rá, valószínűleg politikai tiltakozásként.

Hazánk utánozhatatlanul tehetséges uralkodója, Hunyadi Mátyás Kolozsvárott született 1443. február 23-án, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként. I. Mátyás király szülőháza a város legrégebbi emeletes háza az Óvárban található, gótikus stílusú műemlék. Az 1440-es években Méhffi Jakab szőlősgazda tulajdona volt, rendszerint nála szállt meg Szilágyi Erzsébet, amikor a városba utazott, és itt hozta világra fiát, aki 1458–90 között Magyarország királyaként uralkodott. 1467-ben Mátyás király minden adófizetés alól felmentette a ház tulajdonosát és későbbi leszármazottait is, ezt a kiváltságot 1649-ben II. Rákóczi György megerősítette, így biztosítva az értékes épület fennmaradását. Mátyás király szülőháza jelenleg a kolozsvári képzőművészeti főiskolának ad otthont, a falon lévő táblán látható a Hunyadi címer és Mátyás portréja.

Kolozsvár főterének meghatározó jelképe Fadrusz János szobrász alkotása, a Mátyás király emlékmű (fenti kép), amelyet aranyéremmel díjaztak az 1900-i párizsi világkiállításon. A bronz szoborcsoport a győzelemből hazatért Mátyás királyt ábrázolja a fekete sereg vezéreivel együtt; a deli alakok: Magyar Balázs és veje, Kinizsi Pál, Szapolyai István és Báthory István.

Hunyadi János síremléke.

A Hunyadiak emlékét építkezéseik és tetteik őrzik Erdélyben, és persze a krónikák, mert történelmünk kiemelkedően nagyszerű és dicső alakjai voltak.

Az ám, végre illik válaszolni a címbéli kérdése, nevezetesen: járt-e Mátyás király Szombathelyen? Emlékét őrzi a Mátyás király út. Sok szombathelyi pedig minden bizonnyal szép élményként emlékezik arra a pompás kiállításra, amely nemrég zárult a püspöki palotában, ahol bemutatták a Mátyás emlékév alkalmából az egyházmegyei gyűjteményekben fellelhető, Mátyás királyhoz köthető, illetve az ő korából származó értékes kiadványokat, tárgyakat. Ekként ide írható: virtuális módon Mátyás király bizony járt Szombathelyen.