Jogsértő a Telenor összehasonlító reklámja

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértőnek ítélte a Telenor Magyarország Zrt. (Telenor) összehasonlító reklámját. A Telenor 9 Ft/perces csomagjának népszerűsítésekor – a tárgyilagosságot mellőzve – hasonlította össze rádióreklámjában és dinamikus bannerén saját opciójának és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Vodafone) Tuti tarifacsomagjának árát 2016 októberétől 2017 februárjáig. A jogsértésért 78 millió forint bírságot szabott ki a GVH.

A GVH először azt vizsgálta, hogy lehet-e szó összehasonlításról, mert sem a versenytárs, sem termékének neve nem szerepelt a reklámokban. A GVH úgy ítélte meg, hogy

  • a közvetett felismerhetőséget tekintve a reklámok tartalmán túl különös jelentősége van annak, hogy mikor, milyen reklámkörnyezetben, illetve milyen fogyasztói közegben történik az összehasonlítás: a vizsgált reklámkampány ugyanis egy versenytárs termékének rendkívül intenzív kommunikációs kampányára reagált, így a fogyasztók már megismerhették e versenytárs termékét és annak árát is;
  • a közvetett összehasonlítás a rádióreklám és a dinamikus banner esetében állt fenn, mert e reklámokban szerepelt utalás a relatív árelőnyre és a versenytárs termékének beazonosítását lehetővé tevő valamely jellemzőre is, bár a versenytárs neve vagy az érintett szolgáltatási csomag közvetlen megnevezése nem jelent meg;
  • a fenti két reklámeszköz (a kampány céljára és közegére is figyelemmel) közvetve felismerhetővé tette a Vodafone-t és annak (19 Ft-os percdíjat tartalmazó tarifacsomagra vonatkozó) ajánlatát, így e két eszköz mindenképpen összehasonlító reklámnak minősül a versenytörvény rendelkezése alapján.
  • A többi, szintén vizsgált reklámeszköz esetében a GVH arra a következtetésre jutott, hogy a fenti feltételek teljesülése kétséges volt, ezért ezekkel összefüggésben megszüntette az eljárást.

A rádióreklám és a dinamikus banner esetében viszont megállapította, hogy a Telenor a tárgyilagosságot nélkülözve hasonlította össze saját, előfizetéshez kötött opciója és az önállóan elérhető Vodafone Tuti tarifacsomag árát. A két ajánlat ugyanis – a csomagok jellemzőinek különbségeire figyelemmel – nem vethető össze objektíven a reklámokban látható/hallható módon, pusztán a percdíjat kiemelve. A Telenor ajánlatának percdíja ugyanis (időben, felhasználásában, előfeltételeiben, valamint tartalmában is) korlátozott volt a versenytárs termékéhez képest.

A GVH szerint nem lehet tárgyilagos egy összehasonlítás, amelyben az egyik (perc)díj önmagában, korlátozás és feltételek nélkül érhető el (mivel tarifacsomagról van szó), a másik (perc)díj viszont korlátozott és előfeltételektől függ (mivel perccsomagról van szó). Az ilyen, eltérő felhasználói helyzetekre vetített és szubjektív összehasonlítás révén a fogyasztó nem kap reális, torzítatlan képet a két ajánlat közti különbségről és egy esetleges árelőnyről.

A GVH ebben az ügyben is új bírságközleményét alkalmazta a bírság meghatározásakor. A bírság alapösszegét mintegy 50%-kal növelte, mivel a Telenor ellen a múlt 10 évben több, elmarasztaló döntés is született kismértékben hasonló magatartások miatt.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/6/2017.

Hallgattassék meg a másik fél is!

A Gazdasági Versenyhivatal 2018. március 19-i döntése kapcsán a Telenor Magyarország az alábbi álláspontot képviseli:

 „1 perc 9 Ft” feltöltőkártyás termékünkkel rendkívül kedvező feltételeket kínáltunk feltöltőkártyás ügyfeleinknek. A reklámkampányunkban az ügyfeleink számára fontos, valós előnyökre, kiemelkedően kedvező ár–érték-arányra hívtuk fel a figyelmet, amikor hangsúlyoztuk, hogy a csomagajánlattal 9 forintos percdíj érhető el. Mint minden más alkalommal, ebben a kampányban is különös figyelmet fordítottunk az ügyfelek részletes, pontos és jogszerű tájékoztatására. Ügyfeleink elégedettségére nagy hangsúlyt fektető mobilszolgáltatóként fontos feladatunk, hogy a versenytársainknál előnyösebb, az ügyfelek számára minél kedvezőbb ajánlatokat dolgozzunk ki, és erről ügyfeleinket tárgyszerűen tájékoztassuk. Ez az egészséges piaci verseny velejárója, és végső soron ügyfeleink érdeke.

Éppen ezért a Telenor vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal döntését és a felülvizsgálat jogi lehetőségeit.”