Nincs szabadság a sajtó szabadsága nélkül – jogszabály az európai médiaszabadságról

Az Európai Bizottság ma előterjesztette az európai médiaszabadságról szóló jogszabályt, ami az EU-n belüli médiapluralizmus és -függetlenség védelmét szolgáló új szabályrendszert alkot. A rendeletjavaslat a többi között biztosítékokat tartalmaz a szerkesztői döntésekbe való politikai beavatkozással és az újságírók megfigyelésével szemben.

Külön hangsúlyt helyez a közszolgálati média függetlenségére és stabil finanszírozására, valamint a médiatulajdon és az állami hirdetések elosztásának átláthatóságára. Intézkedéseket tartalmaz a szerkesztői függetlenség védelmére és az összeférhetetlenségi helyzetek közlésére vonatkozóan is. A jogszabály foglalkozni fog emellett a média-koncentráció kérdésével is, és új, független szervezetként létre fogja hozni a Médiaszolgáltatásokat Felügyelő Európai Testületet.

Az Európai Bizottság elfogadott egy kiegészítő ajánlást is, ami ösztönzi a szerkesztői függetlenséget szavatoló belső biztosítékok kialakítását.

Részlet a teljes sajtóközleményből:

„…Nincs politikai beavatkozás, nincs kémkedés, stabil finanszírozás.
Az európai médiaszabadságról szóló törvény biztosítja, hogy a média – a köz- és a magánmédia – könnyebben működhessen határokon átnyúlóan az EU belső piacán, indokolatlan nyomásgyakorlás nélkül, és figyelembe véve a médiatér digitális átalakulását.
A szerkesztői függetlenség védelme – a rendelet előírja majd a tagállamoknak, hogy tartsák tiszteletben a médiaszolgáltatók tényleges szerkesztői szabadságát, és javítsák az újságírói források védelmét. Emellett a médiaszolgáltatóknak az ilyen információk nyilvánosságra hozatala révén biztosítaniuk kell a tulajdonosi viszonyok átláthatóságát, és intézkedéseket kell hozniuk az egyes szerkesztői döntések függetlenségének garantálása végett.
A médiával szembeni kémprogramok alkalmazásának tilalma – a médiaszabadságról szóló törvény szigorú biztosítékokat tartalmaz a médiával, az újságírókkal és családtagjaikkal szembeni kémprogramok alkalmazása ellen.
Független közszolgálati média – ahol létezik közszolgálati média, ott a szerkesztői függetlenség biztosítása végett a finanszírozásnak megfelelőnek és stabilnak kell lennie. A közszolgálati média vezetőjét és irányító testületét átlátható, nyílt és megkülönböztetéstől mentes módon kell kinevezni. A közszolgálati médiaszolgáltatóknak a közszolgálati küldetésükkel összhangban, pártatlanul, az információk és vélemények sokféleségét kell biztosítaniuk.
Médiapluralizmus-tesztek – a médiaszabadságról szóló törvény előírja a tagállamok számára, hogy értékeljék a médiapiaci koncentrációnak a médiapluralizmusra és a szerkesztői függetlenségre gyakorolt hatását. Azt is előírja, hogy a tagállamok által hozott, a médiát érintő minden törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésnek kellően indokoltnak és arányosnak kell lennie.
Átlátható állami hirdetések – a médiaszabadságról szóló törvény új követelményeket fog megállapítani az állami hirdetések médiának történő elosztására vonatkozóan, hogy az átlátható és megkülönböztetéstől mentes legyen. A törvény emellett javítani fogja a közönségmérési rendszerek átláthatóságát és objektivitását, amelyek hatással vannak a média reklámbevételeire, különösen az online reklámbevételekre.
Az online médiatartalmak védelme – a digitális szolgáltatásokról szóló törvényre építve a médiaszabadságról szóló törvény biztosítékokat tartalmaz a szakmai normáknak megfelelően előállított médiatartalmak indokolatlan eltávolítása ellen. Azokban az esetekben, amelyek nem járnak rendszerszintű kockázatokkal, mint például a dezinformáció, a nagyon nagy online platformoknak, amelyek le kívánnak venni bizonyos, a platform politikájával ellentétesnek ítélt legális médiatartalmakat, tájékoztatniuk kell a médiaszolgáltatókat az okokról, mielőtt a törlés hatályba lépne. A médiaszolgáltatók által benyújtott panaszokat a platformoknak elsőbbséggel kell majd feldolgozniuk.

Új felhasználói jog a médiakínálat testreszabásához – a médiaszabadságról szóló törvény bevezeti azt a olyan jogot, amelyik lehetővé teszi a használók számára, hogy az eszközökön és felületeken – például a csatlakoztatott televíziókészülékeken – a médiakínálat testreszabásához igazítsák az alapértelmezett beállításokat saját preferenciáiknak megfelelően.