Kazinczy Ferenc könyvtár-bővítési pályázat, 2017

A Tinta Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására – 50 százalékos, kedvezménnyel.

A pályázat célja a magyar könyvtárak ellátása anyanyelvünk új, korszerű szótáraival, miután egy felmérés szerint a hazai könyvtárak többségében csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. E régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik a szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A Tinta Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A kiadó szótárai közül jó néhányat az Akadémia szótári munkabizottsága „Kiváló Magyar Szótár” díjjal tüntetett ki.

A pályázatra bocsátott művek:

1. Neked van igazad?, 2. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai, 3. Mit jelent? Diákszótár, 4. Magyar nyelv, 5. Bevezetés a gendernyelvészetbe + Bevezetés a pragmatikába, 6. 500 rövid ókori sztori, 7. Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul, 8. 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről, 9. Tulajdonságszótár, 10. Anya – nyelv – csavar + Anya – nyelv – ész, 11. Fölszállott a páva, 12. Nyelvi játékaink nagykönyve, 13. Növénynevek enciklopédiája, 14. Állatnevek enciklopédiája, 15. Magyar közmondások nagyszótára, 16. Szövegértési feladatok + Szólások és közmondások munkafüzet + Helyesírási munkafüzet, 17. Matyó motívumok kifestőkönyve + Kalocsai motívumok kifestőkönyve + Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve, 18. Shakespeare-mesék, 19. Magyar–angol szókincsbővítő szinonimaszótár + Angol–magyar szókincsbővítő szinonima-szótár, 20. Magyar–orosz alapszótár + Orosz–magyar alapszótár + Új szavak, új jelentések az orosz nyelvben, 21. Top 2000 spanyol szó + Magyar–spanyol alapszótár + Spanyol–magyar alapszótár, 22. Latin–magyar alapszótár + Latin szókönyv + Magyar–latin közmondásszótár.

A Tinta Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében – a készlet erejéig.

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, illetve fenntartója. Egy-egy könyvtár, intézmény 15–200 ezer Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 forintot. A Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázatra május 15-től június 16-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a Tinta Könyvkiadó honlapján.