Kedves Nyilvánosság (3.) – Semmitmondó válaszok a győri városházától

Azt írtuk jóhiszeműen a kedves Nyilvánosságot tájékoztató 2019. április 8-án megjelent cikkünkben, hogy „Türelemmel várjuk a választ a győri városházától”. Akkor, jó egy hónappal ezelőtt már másodszor voltunk kénytelenek a kedves Nyilvánosságot tájékoztatni arról, hogy nagyon lesújtó tapasztalatokat szereztünk a hivatalról, konkrétan a győri önkormányzat városmarketinggel foglalkozó (?) főosztályáról és annak a sajtót, a nyilvánosságot szolgálni hivatott részlegéről. A hivatal (nem tudható, mi okból) hirtelen távozott előző vezetőjéhez hasonlóan az utód sem törte magát azért, hogy tájékoztassa szerkesztőségünket, rajtunk keresztül pedig az olvasók ezreit. (Nyitó képünk: a Teleki László utca 13. alatti lakóház, oldalán a Győri Városszépítő Egyesület cégtáblájával.)

Persze, ez a Vörösmarty utcai lakóház sem mutat jobban, mint a Teleki utcai társa.

Holott: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Infovilágban „Győr többet érdemel(ne)…” összefoglaló cím alatt megjelent cikkekben fölvetett problémák a közérdekű adatigénylés körébe tartoznak, érdemi megválaszolásuk a törvény szerint kötelező. Erre kértük nem is egyszer a győri városháza azon hivatalnokait, akik munkakörüknél fogva kötelesek (lettek volna) segíteni a 19 évvel ezelőtt alapított Infovilág hírportál munkáját.

Csakhogy gyakorlatilag nem tették. Miként a nyilvánosságot ezen a felületen nem is egyszer tájékoztattuk, sem a mostani illetékes, sem a (ki tudja, miért távozott) elődje, sem pedig beosztottja nem volt hajlandó válaszolni a megkereséseinkre. Még csak azt sem közölte, hogy nem illetékes a válaszadásra.

Múzeum, amelyik legalább működik: a Nefelejcs közi homlokzat…

Azaz mégis, hosszas nógatást követően, érkezett egy 72 szavas, konkrétumot nem tartalmazó („nem tudok nyilatkozni” refrénű) e-mail a hivatali íróasztal gazdájától.

Ezt követte szerkesztőségünk újabb gesztusa: udvariasan javasoltuk, hogy a parttalanná vált levelezgetés helyett személyes beszélgetés formájában válaszoljanak az illetékesek a várost érintő kérdéseinkre. Akár borítékolhattuk is volna: erre az ajánlatra választ sem kaptunk. Újabb két hónap elteltével nyilvánosan közöltük a hivatallal: nálunk nem használ a „kifárasztás”, van erőnk, hivatástudatunk, tájékoztatási indíttatásunk arra, hogy – az általunk különösen nagyra tartott NYILVÁNOSSÁG segítségével – végül mégis csak szóra bírjuk a városháza tornya alatt trónoló hivatalt.

Ebből az indíttatásból küldtünk 2019. április 7-én újabb levelet Sándorfi Róbertnak (beosztása szerint: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kulturális, sport- és városmarketing-főosztályának vezetője), kérvén: válaszoljon végre érdemben a győri városkép visszásságaival kapcsolatos 28 publikációnkban felvetett kérdésre, közölje szerkesztőségünkkel (az önkormányzati választás alkalmával szavazó olvasóinkkal) a polgármesteri hivatal állásfoglalásait.

Legnagyobb sajnálatunkra – többszörös kérés ellenére – sem válaszolt a főosztályvezető, bár a sürgető leveleinket átvette.

…a múzeum II. Rákóczi Ferenc utcai homlokzata.

A mélységesen mély hallgatást tapasztalván írtuk: „…az általam és minden tisztességes újságíró által különös megbecsüléssel tisztelt Nyilvánossághoz fordulok, hogy ismételten megosszam vele – miként ebben a témában már másodszor írandó – tapasztalataimat napjaink egyre aggasztóbb jelenségéről, mi több, gyakorlatáról, a hivatali gőg (állítólagos) mindenhatóságáról, amely egykoron a sokat szidott és átkozott pártállamnak is sajátja volt. Ám a felsőbbrendűségüktől eltelt akkori elvtársak mára legföljebb tanulni járhatnának legújabb kori (nem kevésbé pártállami) utánzóikhoz, akiknek mostanra sikerült tökélyre fejleszteniük a nem gazsuláló, a nem pártsajtó (más néven: nem lakájmédia) semmibe vételét.

Az Apáca utca/Teleki utca sarkán álló lakóház…

…és vele átellenben egy példásan újjáépített lakóház.

Igen, ismétlem magamat: nekik már az is sok és irritáló, ha az újságíró – a közérdeket szolgálandó – korrekt, világos, tényekre irányuló érdeklődést tanúsít, és megkísérel kérdezni a fülükre ragasztott telefonjukkal menekülőktől, vagy a népes udvartartásuk karéjában a törvényhozás folyosóján tovalejtőktől.

A „frappánsnak” szánt válaszokat idejében kidolgozta a kifogás- és pökhendiségügyi államtitkárság: „Kellemes karácsonyt!”, meg „ha eljön az ideje”, ekként még az (itthon) nagy nézettségnek örvendő (természetesen a hatalmat képviselők számára barátinak nem minősülő) tévétársaságok és lapok munkatársai is kénytelenek beérni a tudósítást záró mondattal: „Híradónk elkészültéig/lapzártánkig kérdésünkre nem érkezett válasz…”

Ez az épület is a győri történelmi belváros magjában, a II. Rákóczi Ferenc utcában áll.

Aztán már nem is fog, tekintettel arra, hogy a fölgyorsult idő és az események elsodorják az akár egy-két órával azelőtti történéseket, és ezt különösen jól tudják azok, akiknek illenék válaszolniuk, hiszen erre játszanak. Holott valamennyiünk adójából (közpénzből!) származik nem egyszer milliós (sokmilliós) fizetésük, valamint számos „természetbeni” juttatásuk.

A győri városházának a sajtó kiszolgálására (na, jó: tájékoztatására) hivatott beosztottai továbbra is mélységesen mély hallgatásba burkolóztak, mígnem május 7-én 15 óra 35 perckor Sándorfi főosztályvezetővel kezdeményezett telefonbeszélgetésünk alapján a hivatalnok megígérte: válaszol a kérdéseinkre. A mintegy tucat kérdést tartalmazó levelünkre ezt a kimerítő (sic!) választ kaptuk:

A Stelczer Lajos utca 6./Apáca utca 10. saroképület is a történelmi belváros szívében roskadozik.

„A Schäffer-ház, a Dunakapu tér, a Zechmeister utcai fák, a csónakház, a pénzügyi palota és a vasútállomás témájában információ hiányában nem tudok nyilatkozni. Az Apátúr házzal kapcsolatban előző, február 7-én kelt emailemben válaszoltam, újonnan felmerült körülményről nincs tudomásom.”

Rekordot döntött a főosztályvezető úr, mert az előző leveléhez képest fele akkora terjedelemben (38 szóban) válaszolt.

Ennyire méltatja az Infovilág sok ezer olvasóját, köztük a nem kevés győri polgárt, aki szintúgy szeretné megtudni, hogy mi történik a városában, eldöntendő: miként szavazzon majd az ősszel az önkormányzati választáskor.

Továbbra is kérem, adják ki szerkesztőségünk számára publikálás céljából azokat az adatokat, tényeket, amelyekből kiderül:

1.  Mit kíván tenni Győr azért, hogy végre visszanyerje a környezetéhez méltó állapotát – a város talán legszebb terét jó évtized óta elcsúfító – Schäffer-ház? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2017/08/06/gyor-tobbet-erdemelne-otletroham-az-omladozo-schaffer-haz-lattan

https://www.infovilag.hu/2017/08/22/otletroham-az-omladozo-schaffer-haz-lattan-2

https://www.infovilag.hu/2018/10/05/gyor-tobbet-erdemelne-tovabbra-is-kerdeses-a-schaffer-haz-sorsa

https://www.infovilag.hu/2018/10/18/kik-felelnek-gyor-varoskepeert

https://www.infovilag.hu/2018/12/18/gyor-tobbet-erdemelne-ter-kep-szepseghibakkal

https://www.infovilag.hu/2019/01/13/gyor-a-dolyfnel-tobbet-erdemelne

https://www.infovilag.hu/2019/02/07/gyor-tobbet-erdemelne-sokadszor-a-schaffer-hazrol

Egy gyönyörűséges, kőkeretes ablak kovácsoltvas díszráccsal: a ki tudja, mikorra felújítandó egykori múzeum, az Apátúr ház Stelczer Lajos utcai homlokzatán.

Időközben szerkesztőségünk tudomására jutott, hogy új tuajdonosa lett a Bécsi kapu tér 1-3. ingatlannak. A 2019. január 2-án Püspökvár Kft. néven 3 millió forintos alaptőkével alapított, január 8-án bejegyzett (telephely: Győr, Teleki utca 17.) ingatlanforgalmazási cég, amely január 25-én számlát nyitott a K&H Banknál. Ez a társaság vásárolta meg január 28-án a félig romos ingatlant. Azt (egyelőre) nem sikerült kideríteni, hogy mennyiért. Tekintettel arra, hogy a céghez a postai címen kívül csak egy e-mail-címet (rakosfalvy.zoltan@rakosfalvy.hu) sikerült találni, május 2-án levelet írtunk cégnek, tudakolandó: tervezi-e a sarokháztömb felújítását, ha igen, mikorra, vagy (miután társaságuk a cégbejegyzés szerint ingatlanforgalmazással foglalkozik) tovább értékesíti. Ez esetben minden bizonnyal még jó ideig a jelenlegi állapotában kell elviselni az épületet…

Miként ez Győrött szokásos, a levél elküldése utáni 10. napon sem érkezett választ, sőt, még kattintás sem, hogy az e-mailt megjelenítették a címzett számítógépén. Netán mégsem létezik a kft., pusztán csak papíron?

2.  Hol tart és mikorra készül el (miután az eredeti határidő már évekkel ezelőtt lejárt) az Apátúr-ház felújítása, és mikor nyitják meg benne azokat a létesítményeket, amelyekről a lapunknak interjút adott igazgató asszony beszélt, ám ez év eleji érdeklődésünkre már nem volt hajlandó nyilatkozni. (Ismereteink szerint az intézmény fenntartója Győr városa.) Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/03/04/muzeum-ami-nincs-evekkel-ezelott-lejart-igeret-gyor-europa-egyik-kulturalis-fovarosa-szeretne-lenni

3.  Szándékában áll-e a városnak a Duna-kapu téri mélygarázs építésekor régészetileg feltárt, majd a közvélemény számára érthetetlen döntéssel visszatemetett reneszánszkori erődítmény maradványainak a bemutató célú újbóli feltárása, amellyel Győr fölbecsülhetetlen értékű történelmi emlékkel gazdagodnék? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2017/11/22/gyor-tobbet-erdemel-visszatemetett-reneszansz-kori-kincsek-a-dunakapu-ter-alatt

4.  Ugyanezen a helyszínen áll a – szakértők szerint – elképesztően stílusidegen, megépítése óta használaton kívüli vasbeton–üveg épület (Duna-kapu tér 5.). Ki engedélyezte a megépítését és mi a szándékuk vele? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/03/01/vasbetonba-merevedett-vilagkep-gyor-tobbet-erdemelne

Szokatlan, letisztult kép a Káptalandombon, a Püspökvár gazdasági bejáratánál: eltüntek a fák, uralkodik a kockakő…

5.  Ha már sorra kivágták a Zechmeister utcai fákat, amelyeknek többsége (fénykép-felvételeink bizonyítják) egészségesek voltak (tehát fölösleges és környezetkárosító döntés volt), legalább a Bécsi-kapu téri buszmegállóban célszerű lenne a fatörzsek körüli területet vízáteresztő műgyantával burkolni, mert pl. a buszmegállóba ültetett egyik fácska körül a legkisebb csapadék hatására sár keletkezik, amit az utasok nem tudnak kikerülni, ugyanis az autóbuszok második ajtaja éppen a fácskával egyvonalban nyílik. Lásd:

https://www.infovilag.hu/2017/11/14/raba-szeri-fanyuvo-szorgalom

...néhány méterrel odébb viszont kép (2018. ápriis) ugyanaz, mint…

6.  Cikkeinkben részletesen leírtuk, megjelöltük a szem előtt lévő azokat az épületeket, amelyeknek vakolata nagyjából váll- vagy fejmagasságban omladozik. Tudjuk, hogy sok épület magántulajdonban van; felszólították-e már a házak gazdáit a helyreállításra? Van-e arra mód, hogy a város a saját költségvetéséből megszüntesse a városképet rontó állapotot, és utána akár bírói ítélettel behajtsa a javítások árát? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/01/02/gyor-tobbet-erdemelne-sebek-sokasaga-csufitja-a-varost

…két évvel ezelőtt, 2017 őszén.

7.  Ugyanez a kérdés a lakatlan vagy romos állapotú (mindenekelőtt belvárosi) házak esetében is (pl. a Kazinczy utca/Sarló köz), amelyeket évek óta rombol az enyészet. Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/04/01/gyor-tobbet-erdemelne-rozalia-sebeitol-a-sarlo-kozi-fekelyekig

Viszont ameddig eljut a látogató, onnan szép kép tárul a szeme elé. Ugyanezt miért nem lehet a másik oldallal is megtenni?

8.  Külön fejezetet érdemelnek a folyók városának elképesztően elhanyagolt vízparti létesítményei, különösen a Rába-parti műemlék csónakház, és a vele csaknem egyidős Duna-parti, a Kossuth híd lábánál. Megvárják, míg az egyik, aztán majd a másik is összeomlik? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/06/11/mi-lesz-veled-raba-parti-muemlek-csonakhaz-a-duna-parti-is-folujitasra-var

9.  Győr egyetlen, kelet–nyugati sugárútján áll (Szent István út 49–51.) a valamikori pénzügyi palota. Állapota elképesztően siralmas, sok év óta „kiemelt módon” csúfítja a városképet. Tett-e a város valamit is (ha igen, mit, ha nem, miért nem) azért, hogy a pompás épülettömb visszanyerje eredeti állapotát, és például megpályáztassa szállodai céllal? Lásd:

https://www.infovilag.hu/2018/06/12/pusztulo-patinas-penzugyi-palota-gyor-tobbet-erdemelne

10. Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás? – kérdeztük a 2018. szeptember 12-i cikkünk címében

https://www.infovilag.hu/2018/09/12/van-e-a-gyorinel-elhanyagoltabb-vasutallomas 

A választ mindenekelőtt a MÁV-tól vártuk, meg is érkezett a sürgetések hatására:

https://www.infovilag.hu/2018/10/10/van-e-a-gyorinel-elhanyagoltabb-vasutallomas-valaszolt-a-mav

Ebben a közepes állapotú, copf stílusban, a 19. század első éveiből származó Rákóczi Ferenc utca 13. alatti házban született Schoepf-Merei Ágoston… 

…aki (ha nincs neki) megérdemelne legalább egy emlékszobát az épületben.

A vasúttársaság válaszában van egy érdekes passzus, amely a győri önkormányzatnak szól:

„…Több fejlesztési elképzelés is létezik a győri vasútállomás akadálymentesítésével kapcsolatban, azonban ezek jelenleg még nem indultak el. Győr Megyei Jogú Város korábban pályázati forrást nyert el „Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött” címmel, amely a vasút- és buszállomás és azok környezetének felújítását is érinti. Kérjük, a témában forduljon a győri polgármesteri hivatalhoz…” 

Tekintettel arra, hogy telefoni megkeresésünk után a Sándorfi Róbert által vezetett hivatali egység nem válaszolt a fenti ügyben, a polgármesteri titkárságon igyekeztünk választ kapni. Az ott dolgozó beosztottak (kétszer hívtuk a titkárságot) megígérték a választ, amelyre tavaly október közepe óta hiába várunk. Az ilyen „nagyvonalúság” súlyosan megkérdőjelezi a sajtó, a közvélemény iránti hivatali „korrektséget”.

Kedves Nyilvánosság, most itt tartunk. Boldogok nem vagyunk, ám reményünket nem veszítettük el. Bízunk abban, hogy a közvélemény előbb-utóbb mégis csak szóra – értékelhető információkra – bírja a hallgatást, a semmit mondást jól gyakorló hivatalnokokat.