Kétbillió eurós helyreállítási csomag kellene

Az Európai Uniónak kétbillió eurós helyreállítási csomagra van szüksége a koronavírus-járvány hatásának enyhítésére. Azért, hogy fölfoghassuk, mekkora összeről van szó, ide írjuk: egy billió=milliószor millió, azaz 1000 milliárd. A kétbillió kétezer milliárd, azaz kétmilliószor millió… Forintra átszámítva a kétbilliót 354,71-gyel kell megszorozni, és akkor megkapjuk az ugyancsak fölfoghatatlan összeget: 709 420 000 000 000 forint.

Az EP az európaiak igényeire szabott és az EU büdzsére építő, robosztus gazdaságélénkítő csomagot kér a 2020 utáni büdzsé újratervezéséről és a helyreállításról szóló állásfoglalásában. A helyreállítási csomagot a hosszú távú költségvetésen felül kell létrehozni, nem pedig kihasználni azt az MFF csökkentésére. Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy tartózkodjék a „pénzügyi bűvészkedéstől” és a félrevezető számadatoktól. Az uniós forrást leginkább vissza nem térítendő támogatás formájában kell rendelkezésre bocsátani. Az állásfoglalást ma délelőtt 505 szavazattal, 119 ellenszavazat és 69 tartózkodás mellett fogadták el.

„Az európai polgároknak a gazdaságélénkítési stratégia középpontjában kell állniuk”, hangsúlyozzák a képviselők, hozzátéve, hogy a Parlament továbbra is határozottan kiáll az európai lakosság érdekei mellett. Az újjáépítés során nagy figyelmet kell szánni a társadalmi szempontokra, és foglalkozni kell a szociális és gazdasági egyenlőtlenségekkel és a járvány által leginkább sújtott rétegek szükségleteivel. A forrásokat olyan tervekre és kedvezményezettekre kell fordítani, amelyek megfelelnek az alapvető uniós értékeknek.

A Parlament a „gazdaságélénkítési és átalakítási alap” értékét kétbillió euróban – azaz 709 420 000 000 000 forintban – határozza meg. A csillagászati összeget „hosszú lejáratú gazdaságélénkítési kötvények kibocsátásán keresztül” kellene finanszírozni, a folyósítása pedig „hitelekkel és főként vissza nem térítendő támogatásokkal, közvetlen beruházási és tőkebefizetésekkel” történnék. A Parlament kéri a Bizottságot, hogy ne használjon „kétes multiplikátorokat ambiciózus számadatok hirdetésére”, és ne hagyatkozzék „pénzügyi bűvészkedésre”, hiszen az Európai Unió hitelessége forog kockán.

A helyreállítási tervet az unió többéves költségvetési keretén (MFF) felül kell megvalósítani, nem pedig a meglévő és következő uniós programok számlájára – figyelmeztetnek a képviselők. Meg kell emelni az MFF főösszegét, hangsúlyozzák. A képviselők megjegyzik: a Parlament élni fog vétójogával, ha a kérései nem teljesülnek.

A helyreállításra szánt összeget „az uniós költségvetésen belüli programokra kell fordítani”, így a Parlament részt vehet a programok létrehozásában és ellenőrzésében. A Parlamentet „a helyreállítási alap kialakításába, elfogadásába és végrehajtásába” is teljes mértékben be kell vonni. A Parlament óva inti a Bizottságot, hogy „olyan európai gazdaságélénkítési stratégiát dolgozzon ki, amely kívül esik a közösségi módszeren, és kormányközi eszközökhöz folyamodik”.

A képviselők ismét az ún. „saját források”, azaz uniós költségvetés egyik bevételi forrásának reformját kérik avégett, hogy az MFF és a gazdaságélénkítési és átalakítási alap feltöltéséhez ne legyen szükség a közvetlen tagállami befizetések növelésére. Az uniós bevételek felső határát a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) határozza meg, amely pedig a válság következtében esni fog. Ezért a képviselők „a saját források felső határának azonnali és tartós megemelésére” is felszólítanak.

Az Európai Bizottság várhatóan hamarosan benyújtja az egészségügyi válság és annak következményei miatt újratervezett MFF-ről és a helyreállítási alapról szóló javaslatát.

A jelenlegi hosszú távú uniós költségvetési keret 2020. december 31-i lejártával az uniónak a következő hét évre új többéves költségvetésre van szüksége. Az Európai Bizottság 2018 májusában terjesztette be a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó új MFF-et tartalmazó javaslatát, amelyet 2018 novemberében az egészségügyi válsághelyzet és annak következményei miatt újratervezett. Az Európai Parlament 2019 októberében fogadta el az MFF-ről szóló állásfoglalását, amelyet 2019 októberében megerősített. A tagállamok minisztereit tömörítő Tanácsnak még nem sikerült közös álláspontra jutnia.

Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2020.5.15.); David Sassoli, a Parlament elnökének sajtótájékoztatója az MFF-ről (2020.5.15., angol tolmácsolással); A képviselők ambiciózus, a jövő felé forduló költségvetést, és annak részeként szereplő helyreállítási alapot várnak (2020.5.13., angolul) Hosszú távú uniós büdzsé: a Parlament biztonsági hálót kér a kedvezményezettek számára (2020.5.13.); Kérdések és válaszok az EU hosszú távú költségvetéséről (azaz az MFF-ről); EP kutatószolgálat: Háttéranyagok az MFF-ről (angolul); A Bizottság még be nem mutatott helyreállítási tervéről az EP-nek és a Tanácsnak is meg kell egyeznie