Kiállnak a magyarok a környezet védelméért

Az Európai Bizottság ma tette közzé annak az Eurobarométer-felmérésnek az eredményeit, mely azt vizsgálta, hogyan viszonyulnak ez európai polgárok a környezethez. A felmérés – több mint 27 ezer válaszadó részvételével – tavaly decemberi.

Az eredmények azt mutatják, hogy:

# az uniós polgárok 94%-a – Magyarországon a válaszadók 95%-a – fontosnak tartja a környezet védelmét;

# uniós szinten a megkérdezettek 91%-a, Magyarországon pedig a 95%-a szerint az éghajlatváltozás komoly probléma az EU-ban;

# a válaszadók 83%-a úgy gondolja, hogy a környezet védelméhez európai jogszabályokra van szükség. Magyarországon a megkérdezettek 89%-a vélekedik így.

Az eredményekből az is kiderül, hogy a polgárok szerint többet kell tenni a környezet védelméért. A megkérdezettek úgy vélik, a felelősséget a nagyvállalatoknak és az iparnak, a tagállami kormányoknak és az EU-nak, valamint maguknak a polgároknak megosztva kell viselniük.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a három legfontosabb környezetvédelmi kérdés az éghajlatváltozás (EU: 53%, HU: 51%), a hulladéktermelés (EU:46%, HU: 58%) és a légszennyezés (EU: 46%, HU: 45%). A válaszadók több mint háromnegyede (EU: 78%, HU: 79%) gondolja úgy, hogy a környezetvédelmi kérdések közvetlen hatással vannak életére és egészségére, és túlnyomó többségük (EU: 90%, HU: 87%) aggódik a mindennapok során használt termékekben jelen lévő vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatása miatt.

Általános az egyetértés abban, hogy alapvető változásokra lehet szükség. A megkérdezettek csaknem egyöntetűen támogatják a műanyaghulladék-mennyiség csökkentésére és a szemetelés visszaszorítására irányuló intézkedéseket. A válaszadók szerint a termékeket úgy kell megtervezni, hogy az megkönnyítse a műanyagok újrafeldolgozását; csökkenteni kell az iparban és kereskedelemben használt műanyag csomagolóanyagok mennyiségét; az embereknek meg kell tanítani, hogyan termelhetnek kevesebb műanyaghulladékot; a helyi hatóságoknak pedig több átvételi helyet kell biztosítaniuk a műanyaghulladék gyűjtésére.

A felmérés a ruházati iparra vonatkozóan is vizsgálta a válaszadók véleményét. Az eredményekből az derül ki, hogy ezen a téren az embereket komolyan aggasztják a környezetvédelemmel és a munkakörülményekkel kapcsolatos problémák. Az uniós polgárok szerint kívánatos lenne, ha a ruházati termékek tartósabbak lennének (EU: 88%, HU: 87%) és újra feldolgozható anyagokból készülnének (EU: 77%, HU: 84%).

Ugyanakkor az európaiak fele (49%), a magyar válaszadóknak pedig a túlnyomó többsége (81%) osztja azt a véleményt, hogy a ruházati cikkeket a lehető legalacsonyabb áron kellene elérhetővé tenni, függetlenül attól, hogy milyen munkakörülmények között állították elő őket, és milyen hatást gyakorolnak a környezetre.

Az Eurobarométer felmérésről készített jelentés

A Magyarországra vonatkozó adatlap

Infografika az eredményekről

Világméretű összefogást a biológiai sokféleség megőrzéséért

A vadon élő állatok és növények világnapja alkalmából az Európai Bizottság ma Monacóban világméretű koalíciót hívott életre a biológiai sokféleség megőrzésére.

A Bizottság arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy fokozottan tudatosítani kell az emberekben a biológiai sokféleség minden eddiginél erőteljesebb védelmének szükségességét, hiszen a fajok kihalásának üteme egyre gyorsul – akár egymillió fajt is fenyegethet a pusztulás veszélye –, ennek pedig valószínűleg világszerte súlyos következményei lesznek az emberekre nézve.

A Bizottság a világ nemzeti parkjait, akváriumait, botanikus kertjeit, állatkertjeit, valamint tudományos és természettörténeti múzeumait arra kéri, hogy csatlakozzanak a világméretű összefogáshoz, mivel gyűjteményeik, oktatási és fajvédelmi programjaik révén ők érhetik el leginkább a közvéleményt azzal az üzenettel, hogy a biológiai sokféleség hanyatlásának milyen drámai következményei lehetnek. A Bizottság arra ösztönzi továbbá a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, a nem kormányzati szervezeteket, a vállalkozásokat, a tudósokat és a lakosságot, hogy vegyék ki részüket a biológiai sokféleséggel foglalkozó, 2020 októberére tervezett ENSZ-csúcstalálkozót megelőző figyelemfelhívó tevékenységekből.

Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményének 196 részes felét tömörítő konferencián a résztvevők várhatóan új globális keretet fogadnak majd el a természeti környezet védelme és helyreállítása céljából. Az Európai Bizottság hamarosan közzé fogja tenni a bio-diverzitással kapcsolatos új uniós stratégiát, amely az európai természeti környezet védelmére és helyreállítására irányul, és részletesen ismerteti, milyen célok elérésére törekszik az EU a biológiai sokféleséggel foglalkozó konferencián.

Globális koalíció a biológiai sokféleségért: a részt vevő intézmények vállalásának szövege

COVID-19: az EU pénzt ad a gyógyszeripari kutatásokra

Ma gyorsított kutatási pályázati felhívás jelent meg az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló – és az Európai Bizottság és a gyógyszeripar közötti köz–magán partnerség révén megvalósuló – kezdeményezés részeként. A felhívás a koronavírus-betegséggel kapcsolatos kezelési és diagnosztikai eljárások és eszközök kifejlesztését célzó kutatásokat hivatott támogatni.

Az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a „Horizont 2020” mintegy 45 millió euró összegű finanszírozást biztosít, melyhez várhatóan hasonló összeggel járul majd hozzá a gyógyszeripar is, így az össz-beruházás értéke a 90 millió eurót is elérheti. A ma közzétett kutatási pályázati felhívás részét képezi a koronavírus-járványra válaszul meghozott összehangolt uniós intézkedéseknek.

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés

Az Európai Bizottság koronavírussal kapcsolatos intézkedéseit bemutató weboldal