Kiemelkedően tehetséges, szegény diákok ösztöndíja

Könnyű megjegyezni, legalább is azt, hogy ma, október 26-án már 26-an vannak azok, akik banki ösztöndíjasként szereztek diplomát. És csaknem ugyanannyian vették át délben az ösztöndíjra jogosító oklevelet azok a (kis)lányok és (kis)fiúk, akiket tartósan jeles és kitűnő tanulmányi eredményüknek köszönhetően – a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat javaslatára – anyagi támogatásban részesít a Magyar Kereskedelmi Bank.

Ma délben a pénzintézet budapesti székházában hangzott el a többi között, hogy az idén végzett két diákkal együtt már huszonhatan (október 26.!) vannak azok, akik – az utóbbi két évtizedben, 1997 óta napjainkig – felsőfokú végzettséget vagy szakmát szereztek az MKB ösztöndíjának segítségével.

Lapunk már jó néhányszor beszámolt erről a filantróp kezdeményezésről, amelynek lényege a tehetséges, ám szegény lányok, fiúk segítése. A támogatásra azok a kiváló tanulmányi előmenetelű, mindenekelőtt kisiskolások jogosultak, akiknek családjában az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 26 ezer, illetve 46 ezer forintot. A „tisztes szegénységben” élők (a 26 ezresek) eleve 500 pont előnnyel pályázhatnak az ösztöndíjra, a „gazdagabbak” legföljebb 50 ponttal. A bíráló bizottságot viszont senki se irigyelje: a lehetőségeket ugyanis sokszorosan meghaladja a jelentkezők, pályázók száma, ami (semmi értelme a kertelésnek) azt bizonyítja, hogy 2017-ben, a stadionokat sorozatban építő és különféle presztízsberuházásokkal villogó, odaadó híveit sok-sokmilliárdos megbízásokkal jutalmazó Fidesz-kormányzat regnálásának nyolcadik évében is nagyon sok itthon a szegény család.

Csupán emlékeztetőül írjuk, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közreműködésével megvalósuló banki pályázatra azok jelentkezhetnek, akik 4,5-nél jobb tanulmányi átlaggal már befejezték az általános iskola első és második osztályát, és családjukban az egy személyre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 46 000 forintot. Azok a lányok és fiúk, akik mindvégig tartják a jeles vagy éppen kitűnő átlagot, akár a diplomájuk megszerzéséig részesülhetnek a banki ösztöndíjban.

Azok viszont, akik erre egy idő után már nem képesek, egy figyelmeztetés után kiesnek az ösztöndíj-programból; ők az idén tizen voltak, helyüket most újak foglalhatták el. Jó pontnak számíthat a részvétel a tanulmányi versenyeken meg a külön nyelvtanulás is.

Az ösztöndíj-oklevelet ma Bagi Róbert, Balogh Johanna, Baukó Petra, Budai Bence Barnabás, Cseh Norbert, Deme Amanda, Egri Berta (MNB), Hanó Bianka Kiara, Heiter Evelin, Kiss Ramóna (Waberer's), Káptalan-Kisabonyi Moira, Karácsony Brigitta Hedvig, Kovács Ágota, Máté Dóra, Nagy Ákos Bence, Nagy Amina, Pásztor Dóra, Peresztegi Hanna, Somogyi Rebeka, Szarvas Gábor, Szarvas Gábor Gergő, Szazszák Péter, Sveda Brigitta, Solomon Márta, Vijian Atit vette át. Szerkesztőségünk jó tanulást, sok sikert kíván valamennyiüknek.

Az idei ösztöndíj-pályázatra – a megüresedett tizenkét helyre 11-szer többen, 132-en jelentkeztek a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnál. Az emberbaráti kezdeményezésnek tanévenként száz kedvezményezettje lehet, minden negyedik főiskolai, egyetemi hallgató, a többi, a nagy többség általános és középiskolás lány, fiú.  

A kezdeményezésnek minden tanévben száz, kiemelkedő képességű, de szociálisan hátrányos helyzetű gyermek és ifjú a kedvezményezettje. Közülük minden negyedik valamelyik felsőfokú oktatási intézmény hallgatója. Az idén két olyan MKB-ösztöndíjas diák végzett, aki 2006 óta részesült az anyagi támogatásban. Bárki büszke lehetne mindkettőre, hiszen – tekintettel az ösztöndíj-folyósítás alapkövetelményére – tizenegy éven keresztül eminens volt. Mára az MKB-ösztöndíjasként végzett diákok 26 fős társaságában közgazdász, mérnök, orvos, régész, informatikus, táncművész is szerepel.

A tárgyilagosság kedvéért ide kívánkozik, hogy ez évben egy-egy ösztöndíjat a jegybank és a Waberer’s szállítmányozó óriás cég is fizet. Szeretnénk remélni, hogy a legközelebbi tudósításunkban már arról is beszámolhatunk, hogy a többi között a Mészáros&Mészáros-, a Vajna-, a Garancsi-birodalom és napjaink többi gazdasági óriása is csatlakozik az MKB társadalmi felelősségvállalási igyekezetéhez.