Könyvtár-bővítési pályázat Lőrincze Lajos emlékére

Pályázatot írt ki a Tinta Könyvkiadó a hazai iskolai és közkönyvtárak állománygyarapítására, a könyvtárak ellátására a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés szerint ugyanis a hazai könyvtárak többségében csak régi és elavult magyar szótárak találhatók, amelyek nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi tudás és ismeretek hatékony fejlesztésére.

A Tinta, a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadójának vezetője, Kiss Gábor tudósítónknak elmondta: az idén 4 millió forint pályázati keret áll a magyarországi iskolai és közkönyvtárak rendelkezésre. A pályázók a saját erőforrásukkal megegyező nagyságú támogatásra pályázhatnak a Tinta Könyvkiadótól – 200 000 Ft-os felső határral. 

A pályázati kiírás szerint a kiadó az idén 28, újdonságnak számító nyelvi kompetencia-növelő szótárát, kézikönyvét és munkafüzetét sorolta be a kedvezményesen beszerezhetők közé. A pályázat segítségével fél áron szerezhetik be a könyvtárak az Magyar Tudományos Akadémia által kitüntetett magyar szótárakat. Azokat, amelyekről nyelvészeti és pedagógiai folyóiratok és pedagógiai szaklapok méltató ismertetéseket közöltek – magas színvonaluk okán.

A pályázatok folyamatosan nyújthatók be  március 14-ig. Az érdeklődők a kiírásról részletesen a kiadó honlapján tájékozódhatnak. A pályázati felhívás és adatlap innen is letölthető.