Kormányablakos győri vasútállomás: „egy hányadék” (idézet a polgármestertől)

Legutóbb tavaly szeptemberben írtunk a győri vasútállomáson tátongó kormány (vak)ablak sorsáról. Gyakorlatilag semmi újat sem sikerült közölnünk olvasóinkkal, mert az ügyben illetékes Győr–Moson–Sopron megyei kormányhivatalnál a sajtóval foglalkozó hölgy konkrétumot nem árult el, viszont biztatott, hogy írjunk neki levelet, és úgy kérdezzünk. Immár nem először! Annyit egyszer már közölt lapunkkal a hivatal, hogy valamiféle engedély beszerzése van hátra. A hivatalok malmai viszont lassan őrölnek, mintegy másfél évig tátongott a „kormányablak”.

A tavaly ősszel megjelent cikkünkben is megfogalmaztuk a „költői kérdést”: mi a szándéka a kormányhivatalnak a másfél év óta szigorúan lezárt, porcicapályaként szolgáló, hatalmas helyiséggel?

És még valamit: kis híján két év óta üresen áll, legutóbb is csak azt írhattuk, amit 2019 nyarán: igen nagy valószínűséggel senkinek sincs szüksége rá. Talán mégis csak célszerűbb lenne visszaalakítani ezt a csarnokot az eredeti céljára, váróteremmé. Mert az bizony nincs a győri vasútállomáson. Holott egykor volt két utasváróterem, kisgyermekes váróterem, tanulóváróterem, mi több, könyvkölcsönzős kultúrváróterem is.

Az ám, mennyibe került a váróterem átalakítása a másfél éve üresen tátongó hiábavalósággá? Mennyi uniós pénzt herdáltak el rá? Nem lett volna egyéb, igazán fontos teendő? Iskolafelújítás, a helyi közlekedés korszerűsítése és még számtalan más.

Azon az 1958-ban felavatott pályaudvaron, ahol nincs lift, csak ezeregy lépcső a peronokhoz. Azon, ahol hiába takarítják (fogjuk rá, takarítják!) az aluljárókat… gyakorlatilag látszat nélkül.

Most jelenthetjük: a sokszori sürgetés ellenére ma végre a – természetesen kellő ünnepélyességgel – megnyitott kormányablak okán Győr város polgármestere az ablaknak helyet adó győri vasútállomásról kijelentette: „egy hányadék”… A cizellált fogalmazásról nincs mondanivalónk, pusztán megkérdezzük: mikor járt ennek előtte a polgármester úr ezen a vasútállomáson?

Mert állapotáról már évtizeddel vagy még előtte is meglehetősen rossz véleménnyel vannak helybéliek és érkezők, valamint átutazók is. A jó hatvankét esztendővel ezelőtt (a háború pusztításai után 13 évvel meg)épített győri vasútállomás ugyanis minden egyébért kiált, csak kormányablakért nem.

Ez a kép fogadja évek óta a gyóri vasútállomásra belépőt és az onnan távozót.

Lapunk nem egyszer, nem kétszer részletesen foglalkozott a győri vasútállomás állapotával (Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás? Válaszolt a MÁV – 2018. október 10.) Ehhez tartozik, hogy háromszor küldte el szerkesztőségünk az Infovilág 2018. szeptember 12-i számában megjelent Van-e a győrinél elhanyagoltabb vasútállomás? című írását a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának abból a célból, hogy a cikkben fölvetett kérdésekre, észrevételekre (megnyugtató, hivatalos, felvilágosító stb.) választ kapjon, és annak megfelelően tájékoztathassuk olvasóinkat. A sürgetések hatására kerek egy hónap elteltével megérkezett a válaszlevél. Kérjük, hogy az olvasó döntse el: elégedett-e a kérdéseinkre adott válaszokkal. (Lásd MÁV-válaszlevél!) Csak egy kérdést és választ idézünk:

Van-e a győrinél elhanyagoltabb, zordabb, barátságtalanabb, koszosabb, kényelmetlenebb vasútállomás hazánkban? Ha igen, melyik az?

Nos, már az első kérdést eleve figyelmen kívül hagyta a vasúttársaság kommunikációs igazgatósága, mert nem felelt rá. Igaz, miként egyik munkatársunk fölhívta a felelős szerkesztő figyelmét, a kérdés a csiki-csuki iskolapéldája is lehetne. Mert ha azt válaszolja a MÁV, hogy nincs, akkor elismeri: a győri vasútállomás az összes között a legelhanyagoltabb. Ha meg azt, hogy van, akkor beismeri: másutt is hasonló a helyzet.

Végezetül erre a kérdésünkre – Mikor kezdődik el a győri vasútállomás (a politikai vezetés által állítólag kilátásba helyezett, megígért) teljes körű fölújítása? – akárcsak az elsőre, sajnos, megint csak elmaradt az érdemi válasz, miután nagy valószínűséggel nem (csupán) a győri polgármesteri hivatal dolga és hatásköre, hiszen a vasút országos entitás, még napjainkban is állam az államban, tehát a saját létesítményeit csak a saját nyereségéből, illetve – állami társaságról lévén szó – a költségvetésből juttatott milliárdokból képes fölújítani, korszerűsíteni. Mindehhez pedig politikai döntés szükségeltetik. Netán egy újabb választásig kell rá várni?

Visszatérvén eredeti témánkra, a győri vasútállomáson kialakított kormányablak ügyére, engedtessék meg, hogy a tisztelt olvasó figyelmébe ajánljuk ezeket az írásainkat: Tanulságos levélváltás kormányablak-témában (); Kosz, szemét Győr vasúti kapujában és előtte is

(Utóirat: lapunk munkatársa először 2016 kora őszén döbbent meg, amikor kiderült: kormányablakot létesítenek az omladozó Keleti pályaudvaron (Kormányablak létesül az omladozó Keletiben – válasz nélkül maradt kérdések / 2016. szeptember 8.)