Kossuth Lajos – Manchester, Liverpool

Az 1848–49-i forradalom és szabadságharc leverését követően sokan választották az emigrációt. A legtöbben Kossuth Lajos (1802–94) példáját követve az Oszmán Birodalomban kerestek és találtak is átmeneti menedéket. Később számos emigráns Nyugat-Európa országai felé vett irányt. (Nyitó kép: a Kossuth-emléktábla előtt tisztelegnek a manchesteri magyarok.)

Így tett a kormányzó is, akit török földről 1851 szeptemberében egy amerikai gőzhajó szállított el, először Angliába. Kortársak szerint útja valóságos diadalmenet volt, talán soha nem ünnepeltek még úgy idegent angol földön, mint a magyar politikust. Hírén és személyes megjelenésén túl az angol nyelv kiváló ismerete, szónoki tehetsége is felkeltette az angol polgárok rokonszenvét. Jeles történetírók nyilatkoztak elragadtatással róla, azonban a hivatalosságok távol maradtak az ünneplésektől…

Kossuth Lajos a kikötővárosból, Southhamptonból először Londonba, majd egy idő után Birminghamba, illetve Manchesterbe utazott, számos barátot szerezve útján a magyar szabadság ügyének. A nagy iparvárosban, ahová 1851 novemberében érkezett, a szabadkereskedelmi központban szólt a fellelkesült hallgatósághoz. A nagysikerű látogatás és beszéd emlékére, 2016. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából, a városházán Kossuth-emléktáblát avattak fel a helyi vezetők és a manchesteri magyar közösség. A helyben készített nagyméretű plakettet Paul Murphy polgármester, illetve Szabadhegy Péter, Magyarország akkori londoni nagykövete leplezte le; a táblát önkéntes adományokból finanszírozták.

Kossuth angliai látogatását követően bonyolította le hasonlóan nagyhatású körutazását az Egyesült Államokban. Ám 1852 közepétől ismét a szigetországban találjuk, Londonban élt, majd 1860 után költözött át családjával Itáliába. 1856-i angliai körútján Liverpoolban is járt, ahol április közepén a város vezetői és lakói is nagy szeretettel fogadták és hallgatták szavait. Az 1848-i forradalom emlékét felidéző 2017-i nagy-britanniai magyar rendezvények sorában, március 20-án Szalay-Bobrovniczky Kristóf nagykövet Roz Gladden polgármesterrel közösen leleplezte Kossuth Lajos emléktábláját. A dr. Zsigmond András tiszteletbeli konzul javaslatára készített tábla ezúttal Liverpool város nagylelkűségének is emléket állít, és egyben a környéken élő magyar közösség számára is fontos emlékhelyet teremtett.

A tábla megtekinthető a 17 Lord Nelson Street alatt, azon a helyen, ahol Kossuth Lajos hatalmas tömeg előtt tartott gyújtó hangú beszédet a nagy hangversenyteremben. (Nagyon köszönöm Oláh Gábor segítségét és fotóit.)