Kosztolányi György genetikus professzor nyerte el a Markusovszky Lajos-emlékérmet

A Markusovszky Lajos Alapítvány tudományos folyóirata, a Markusovszky Lajos által 1857-ben alapított Orvosi 
Hetilap a Magyar Kulturális Örökség része. A világon mindössze hat olyan orvosi szaklap van, amely több mint 150 
éves múltra tekint vissza, és ma is rendszeresen megjelenik. E legrégebbi magyar sajtótermék az Akadémiai Kiadó 
gondozásában jelenik meg.

A megnyitón dr. Rácz Károly főszerkesztő elmondta: „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 21. alkalommal is 
megrendezhettük díjátadási ünnepségünket. Külön öröm, hogy a hagyományoknak megfelelően az idén is 
nemzetközileg elismert tudós kapja meg a kitüntetést Kosztolányi professzor személyében.”

A tudós orvos a díj átvételekor nagy megtiszteltetésként értékelte a kitüntetést, mely annak a jele, hogy a szakma 
továbbra is elismeri klinikai genetikusként végzett munkáját. A professzor kutatásainak fő profilját a genetikai 
eltérések kimutatására irányuló széles körű laboratóriumi munka és a tudományos igénnyel folytatott klinikai 
elemzések társítása jellemzi. Világszerte nagy visszhangot keltett a gyűrűkromoszómák nem specifikus tüneteiről 
közölt teóriája, ami gyakran idézett alapvető munkának számít és tankönyvi tétellé vált. 

Már hagyománynak számít, hogy a Markusovszky Lajos-emlékülésen a „Markusovszky Lajos-emlékérem” kitüntetés 
adományozása és a kitüntetett által tartott tudományos előadás mellett az Orvosi Hetilap szerkesztő bizottsága 
„Orvosi Hetilap – Markusovszky Lajos-díj” kitüntetéssel jutalmazza az előző év legjobb közleményeinek szerzőit. 

Az idén az elismerésben részesült: Ablonczy László dr., Balogh István dr., Csaba György dr., Deli Tamás dr., Doros 
Attila dr., az ENDORSE-2-HUNGARIA vizsgálói, Fazakas János dr., Fehérvári Imre dr., Gerlei Zsuzsa dr., Görög 
Dénes dr., Harangi János dr., Harangi Mariann dr., Hartyánszky István dr., Jakab Ferenc dr., Jambrik Zoltán dr., 
Járay Jenő dr., Józsa László dr., Kádár Krisztina dr., Kassai Imre dr., Kóbori László dr. Kollár András dr., Losonczy 
Hajna dr., Mándli Tamás dr., Máthé Zoltán dr., Merkely Béla dr., Nemes Balázs dr., Németh Andrea dr., Paragh 
György dr., Szatmári András dr., Székely Edgár dr., Szeverényi Péter dr.,Tar Attila dr.
A rendezvény alkalmával jutalmazták a kiemelkedő munkát végzett folyóirat-referálókat is: dr. Apor Pétert, dr. 
Dervaderics Jánost, dr. Fischer Tamást, dr. Iványi Jánost, dr. Jakobovits Antalt, dr. Major Lászlót.

Kosztolányi György professzor szakmai életrajza

Kosztolányi György 1966-ban kapott orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Kezdetben patológusként, 
majd gyermekgyógyászként, az utóbbi 15 évben klinikai genetikusként a közvetlen betegellátásban dolgozik. 1997-
ben megszervezte a PTE Orvosi Genetikai és Gyermek-fejlődéstani Intézetet, amely nemzetközileg is elismert, az 
ország legszélesebb alapú diagnosztikus és kutatóhelyévé vált. A korhatár eléréséig az intézet igazgatója volt,  
jelenleg ugyanott beosztott professzorként tevékenykedik.

Viszonylag későn, 30 évesen került kapcsolatba a genetikával. Másfél évet töltött Svájcban, ahol kromoszómális, 
majd molekuláris vizsgáló módszerekkel foglalkozott. Kutatómunkája az alapszintű elméleti kérdések felől egyre 
inkább gyakorlati problémákra irányult. Fő profilját a genetikai eltérések kimutatására irányuló széles körű 
laboratóriumi munka és a tudományos igénnyel folytatott klinikai elemzések társítása jellemzi. Világszerte  
visszhangot keltett a gyűrűkromoszómák nem specifikus tüneteiről közölt teóriája, ami gyakran idézett alapvető 
munkának számít és tankönyvi tétellé vált. Munkatársaival számos további nemzetközi szintű megfigyelést közölt a 
genetikai betegségekhez vezető mutációk és az ezek által okozott klinikai megjelenési formák összefüggéseinek, a 
veleszületett testi és szellemi rendellenességek korai és pontos kórismézési lehetőségeinek elemzésével.  Az MTA 
2001-ben levelező taggá, majd 2007-ben rendes taggá választotta. 

Szakmai elismertségét jelzi, hogy hazai és nemzetközi testületek munkacsoportjában vett/vesz részt, s működött 
közre szakmai és etikai állásfoglalások, ajánlások kidolgozásában. Ma is számos tudománypolitikai funkciót lát el 
bizottsági elnökként, tagként. Nemzetközi kongresszusok meghívott előadója, külföldi együttműködések 
résztvevője, nemzetközi folyóiratok referense, szerkesztőségi közlemény írására felkért szerzője. 

1998-ban Akadémiai-díjat, 2005-ben Szentgyörgyi Albert-díjat, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
Keresztje kitüntetést kapott.