Kötelezettségszegési eljárások: Magyarországra vonatkozó döntések 

A különböző ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a tagállamok a polgárok és a vállalkozások érdekében teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. (A nyitó kép forrása: lto.de.)

Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Ha a helyzetet párbeszéddel nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.

A Bizottság ma a többi között a következő lépésről döntött Magyarországra vonatkozóan:

# Pénzmosás elleni küzdelem: a Bizottság felszólítja Magyarországot az ötödik pénzmosási irányelv helyes átültetésére

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az 5. pénzmosási irányelv helytelen használata miatt.

Bár Magyarország bejelentette az irányelv teljes körű átültetését, a Bizottság a szolgáltatók nyilvántartásba vételére, engedélyezésére, illetve szabályozására vonatkozó kötelezettség tekintetében problémásnak látja a nemzeti jogba átültetett rendelkezéseket: a magyar jog – az irányelvvel ellentétben – nem írja elő ugyanis a virtuális fizetőeszközök és a törvényes fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók nyilvántartásba vételét, illetve engedélyezését. A pénzmosás elleni szabályok nélkülözhetetlen eszközei a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelemnek. Az egy-egy tagállamban tapasztalható joghézagok az EU egészére hatással vannak. Az Ukrajna elleni orosz invázó nyomán kiszabott uniós szankciók miatt is elengedhetetlen a szankcionált vállalatok tényleges tulajdonosainak azonosítása. Ezért a bűnözés elleni fellépés, az Európai Unió pénzügyi rendszerének védelme és az uniós szankciók végrehajtásának garantálása szempontjából kiemelten fontos az uniós szabályok hatékony végrehajtása és felügyelete.

Ha Magyarország két hónapon belül nem küld kielégítő választ a levélre, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás folytatásáról és indokolással ellátott vélemény küldéséről határozhat. (Az összefoglaló közlemény angolul.)