Köztársaság törölve, Klubrádió (majdnem) elhallgattatva

„A budapesti rezsim tíz éve harcol a szabad média és Európa ellen. És ki finanszírozza ezt? Európa.” Ezt a gondolatot emeli ki a Süddeutsche Zeitung Arató Andrásnak, a Klubrádió igazgatósági elnökének a véleménycikkéből, amely tegnap este jelent meg a müncheni lap internetes oldalán.

Bemutatkozásként a vendégkommentátor megírja: a rádió, amelytől február 14-én elragadták a frekvenciáját, és most csak online hallgatható, aligha tett volna szert ismertségre Magyarországon kívül, bármennyire jó és színes is a műsora, ha nem a Fidesz által irányított, úgynevezett illiberális demokráciában tevékenykednék.

Arató kitér arra, hogy a Fidesz, amikor 2010-ben nyolc év szünet után ismét hatalomra jutott, azonnal megkezdte a politikai rendszer ellensúlyainak a lebontását. A demokratikus intézmények játékterét leszűkítette, illetve pártkatonák szállták meg ezeket az intézményeket. A cél a politikai és gazdasági teljhatalom megszerzése, valamint, hogy minimálisra csökkenjen e hatalom elvesztésének az eshetősége.

A rendszer nem csupán a köztársaság szót törölte az ország nevéből, hanem a demokráciát is az illiberális jelzővel látta el – írja a szerző, és megjegyzi: fél élete abban telt, hogy a kommunista rendszer a demokráciától való különbségtétel jegyében népi demokráciaként határozta meg önmagát, ami az illiberálishoz hasonlóan fosztóképzős szószerkezet volt. A mostani kormánypárt vezetője két további fogalmat is bevezetett: a többpártrendszer helyett a centrális erőtér fogalmát, valamint a nemzeti együttműködés rendszerét – ismerteti Arató András a bajor olvasóval a magyar politikai nyelvújítás vívmányait. A cikkben nem nevezi néven a miniszterelnököt – magyarázata szerint azért nem, mert nem az ő személye az érdekes, hanem az, ami a rendszer lényege, vagyis, hogy minden döntés egy kézben összpontosul.  

A Süddeutsche magyar vendégkommentátora felidézi, hogy az 1848-i forradalomnak is a sajtószabadság volt az első számú követelése, hiszen a hatalom ellenőrzésének a nyilvánosság a legfontosabb eszköze. Az egyeduralomra törő rezsimek mindig központi feladatuknak tekintik a független média felszámolását. Hatalomra történt visszajutása után a Fidesz azonnal megkezdte a média feletti ellenőrzés kiépítését. Az egész közmédiát, beleértve az ország egyetlen hírügynökségét is, egy öttagú médiatanács alá rendelte, és mind az öt tagot a Fidesz jelölte ki. Ez a hatóság ítéli oda a frekvenciákat, ez szankcionál és ez nyújt támogatást.

Ezután a szerző kifejti, miként folytat a Fidesz gazdasági háborút a szabad sajtó ellen, részben annak révén, hogy az államot a hirdetési piac domináns tényezőjévé tette, a független médiát megfosztotta bevételeitől, rangos lapokat lerombolt, másokat, rádió- és tévécsatornákkal együtt kormányközeli befektetők segítségével egyetlen konglomerátumba vont össze.

A Klubrádió elnöke megállapítja: az Európai Unió egyelőre nem találja a választ arra, ha egy tagállami kormány figyelmen kívül hagyja a demokratikus értékeket, és az országot populista, nacionalista féldiktatúrává változtatja, miközben az európai adófizetőktől befolyó pénz nagy részét saját klientúrájának a hízlalására használja fel. Ma még mindez következmények nélkül folyik. Függetlenségi háborút hirdetnek Brüsszellel szemben, és a demagóg harcot a kinyilvánított ellenséggel fizettetik meg.

Arató szerint az EU-tól természetesen nem várható, hogy a lakosság helyett megoldja az ország politikai gondjait, ám nem helyes, ha mindezt tétlenül szemléli. Módot kellene találnia például arra, hogy a még életben levő, kevés számú független média elkerülje a végleges összeomlást.

Ami konkrétan a Klubrádió sorsát illeti, ezzel kapcsolatban az igazgatóság elnöke emlékeztet arra, hogy a rezsim már közvetlenül a 2010-i választások után kísérletet tett a frekvencia elvételére, és három évig tartott jogi csatározás árán sikerült megőrizni a frekvenciát. A mostani helyzet azonban ennél jóval súlyosabb, mert sokkal kisebb a valószínűsége a tisztességes, független bírósági ítélethozatalnak.

Arató a Süddeutsche Zeitungnak írott cikkében beszámol arról: miután a Fidesz-rezsim a hirdetési piac lenyúlásával megfosztotta létalapjától a Klubrádiót, az a hallgatóktól kért hozzájárulást, és tíz év alatt ötmillió euró folyt be. Magyarországon a polgári társadalomnak még nincsenek régi hagyományai, így ez a támogatás jelentősnek számít, életben tartja a szabad hangot. „A világsajtó figyelme megindító. Világhírűek lettünk, de ez nem a mi érdemünk, hanem a rezsim bűne” – zárul Arató András vendégkommentárja Bajorország vezető lapjában.

Ehhez most csupán annyit fűzök hozzá, hogy a nemzetközi média a Klubrádió frekvenciapályázatát eredménytelennek nyilvánító tegnapi bírósági döntésről is természetesen beszámol. Egyetlen kiragadott példa: az AP amerikai hírügynökség, amelynek a tudósítását a többi közt a The Washington Post ismerteti, emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság februárban felszólította Magyarországot, tegye lehetővé a Klubrádió számára a műsorszórás folytatását.