Magyar História – hétrészes történelmi sorozat

Új könyvsorozat kiadásába vágott bele az idén a Kossuth Kiadó. A szerzők/szerkesztők arra vállalkoznak, hogy az eddigieknél színesebben, érdekesebben mutassák be a magyarság és Magyarország történetét. A jeles történészek biztos kézzel vezetik az olvasókat abban a labirintusban, amelyet a magyar történelem eseményei, fordulatai, zsákutcái rajzolnak elénk.

A negyedévenként megjelenő hét kötetben a szerzők a honfoglalástól az Európai Unióhoz csatlakozásunkig tárgyalják Magyarország és a magyarság történetét. Az utóbbi években a magyar történelem kutatásában is megjelentek új fejlemények, és bizonyos kérdéseket a történészszakma új megközelítésből dolgozott fel. Ezekre reagál a Magyar História sorozat újszerű felépítése és látványvilága, amely a külföldön régóta népszerű bookazine (book+magazine) műfaj eszköztárát hasznosítja.

Az évszázadokon átívelő történelmi korok főbb csomópontjainak érintése mellett kitekintenek a szomszédos – ellenséges és szövetséges – államalakulatokra, felvillantanak párhuzamos történéseket az európai és világtörténelem színpadáról, kitérnek hadászati és kulturális részletekre, megmutatnak néhány kevéssé ismert vagy félreértett mozzanatot is.

A szerzők kiválasztásában Medgyesy Zsófia sorozatszerkesztő szerint fontos szempont volt, hogy nyitottan viszonyuljanak a legújabb szakmai fejleményekhez és a fiatalabb korosztályokat is megszólító megoldásokra. Az eseménytörténetet kisebb tematikus egységek, számos forrásidézet, lábjegyzet és körülbelül húsz térkép, valamint idővonalak egészítik ki és teszik könnyebben befogadhatóvá.

A gazdasági, politikai és társadalmi folyamatokat és tendenciákat „leképező” infografikák pedig akár iskolai szemléltető anyagként is használhatók. Az egyes köteteket nagyjából kétszáz illusztráció is gazdagítja.

A sorozat puha és kemény táblás kivitelben is kapható.

A SOROZAT KÖTETEI

Sudár Balázs és Font Márta: Honfoglalás és államalapítás. A törzsszövetségtől a keresztény királyságig (9–10. század)

Font Márta: Az Árpád-ház évszázadai. Az első szent királytól az utolsó aranyágacskáig (1038–1301)

Szende László: A késő középkori nagyhatalom. A vegyesházi királyok Magyarországa (1301–1526)

Horn Ildikó: Három ország egy haza. A mohácsi vésztől a karlócai békéig (1526–1699),

Barta János: Újjáépítés és modernizáció. Új remények a kétfejű sas árnyékában (1699–1795)

Csorba László: Haza és haladás. Nemzeti ébredés és polgári átalakulás (1795–1914)

Bihari Péter: Lángoktól ölelt ország. Az első világháborútól az uniós csatlakozásunkig (1914–2004)