Magyarországi német vállalatok: kimagasló befektetői kedv

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) legfrissebb villámfelmérése szerint a hazánkban működő német érdekeltségű vállalatok jelenleg kitűnőnek értékelik gazdasági helyzetüket. A vállalatvezetők válaszai csaknem valamennyi kérdésben még derűlátóbbak voltak, mint áprilisban, amikor a kamara konjunktúra-felmérésének eredményei már igen derűlátó üzleti hangulatról tanúskodtak. A vállalati szférában tapasztalt jó hangulat egybecseng a német és a magyar gazdaságra vonatkozó legújabb előrejelzésekkel.

A DUIHK által megkérdezett mintegy 100 vállalat több mint kétharmada (68%-a) jónak tekinti saját üzleti helyzetét, mindössze három százalékuk értékelte rossznak. Ez az eredmény még a tavaszinál is érezhetően jobb (akkor 55 százaléknál állt a „jó”, és hét százaléknál a „rossz” válaszok aránya), egyúttal pedig ez a 2005 óta mért legjobb érték. Ugyanakkor nem csupán a jelenlegi helyzetet értékelik minden eddiginél jobbnak, hanem a következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokat is: a válaszadók 52%-a számít saját körülményeinek további javulására és csupán négy százaléka a romlására. A DUIHK felmérései ebben a tekintetben sem mutattak soha ennél jobb arányt.

A jó hangulat természetesen legfőképpen a Magyarországon és a legfontosabb gazdasági partnernél, Németországban uralkodó kedvező gazdasági helyzeten alapul. A jelenlegi felmérésben a válaszadó vállalatok 35%-a számít a magyarországi konjunktúra javulására – ez pontosan megfelel a tavaszi aránynak –, miközben csupán három százalék számol a helyzet romlásával – a tavaszi tíz százalék után.

Ez a derűlátás egybevág számos gazdaságkutató előrejelzéseivel. A szakértők Magyarországon az idén körülbelül 3,5 százalékos gazdasági növekedést várnak – ezt az értéket jelezte előre a DUIHK is a tavaszi konjunktúra-jelentésében – és 2018-ban is hasonló növekedéssel számolnak. Németországban a szövetségi kormány éppen a közeli múltban javította kettő százalékra a 2017-re vonatkozó előrejelzését. A növekedés struktúrája is hasonló: mindkét országban a bővülő beruházások, az erőteljes export és a lendületes lakossági kereslet számítanak a fő hajtóerőnek.

E kedvező folyamatokra való tekintettel a vállalatok készülnek is a kereslet növekedésére. A DUIHK felmérésében a válaszadók több mint fele (56%) jelezte, hogy az előző időszakhoz mérten növelné beruházásait a következő tizenkét hónapban, 61% pedig létszámbővítést tervez. A DUIHK eddigi felméréseiben soha nem mért még ilyen magas értéket ebben a két tekintetben.

A fejlesztési terveket mindazonáltal veszélyeztetheti néhány kockázati tényező. A megkérdezett vállalatvezetők háromnegyede a szakemberhiányt nevezte meg a következő 12 hónap egyik legnagyobb kockázatának, a második helyen 47%-os gyakorisággal pedig a bérköltség alakulásában látnak kockázatot, és csak ezt követően szerepelnek olyan tényezők, mint a kereslet alakulása, a gazdaságpolitikai keretfeltételek vagy a jogbiztonság.

Ez az eredmény egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a szakképzés további fejlesztése elengedhetetlen feltétele Magyarország hosszú távon is sikeres gazdasági fejlődésének. A DUIHK ezért már sok éve kiemelt intenzitással támogatja a mindenkori magyar kormány színvonalas szakképzési rendszer létrehozására és működtetésére irányuló törekvéseit, egyúttal pedig közvetlenül segíti a szakképzésben vagy a duális felsőfokú képzésben részt vállalókat is.

A bérek alakulásával kapcsolatos aggodalom is érthető az aktuális statisztikai adatok tükrében: az idén január és augusztus között a bruttó keresetek több mint 11 százalékkal nőttek a versenyszférában. Az ilyen ütemű növekedés tartós fennmaradása számos vállalatnak súlyos gondot okozhat – még a társadalombiztosítási járulékoknál már megvalósult és még tervezett könnyítés tükrében is.