Május 15-től az eddiginél olcsóbban lehet telefonálni EU-országokba

Május 15-től maximalizálják az Európai Unión belüli nemzetközi hívások és SMS-ek díját: az uniós országok közötti telefonhívásokért percenként legfeljebb 19 eurócentet, vagyis kb. 61 forintot (+áfa), az SMS-ekért pedig legfeljebb 6 eurócentet, azaz kb. 19 forintot (+áfa) kell majd fizetni. Ez az intézkedés a második lépés a távközlési szabályok uniós szintű felülvizsgálatában, melynek első lépése a barangolási díjak megszüntetése volt 2017 júniusában.

A nemzetközi hívásokra vonatkozó új szabályok a tagállamok közötti nagy árkülönbségeket hivatottak eltörölni. Az EU-n belüli vezetékes és mobilhívások szokásos díja eddig átlagosan háromszor olyan magas volt, mint a belföldi hívások normál díja, az EU-n belüli SMS-ek szokásos díja pedig több mint kétszer meghaladta a belföldi SMS-ekét. Egyes esetekben az EU-n belüli hívásokért a fogyasztóknak akár tízszer annyit is fizetniük kellett, mint a belföldi hívásokért.

A nemzetközi hívásokról készített új Eurobarométer-felmérés azt mutatja, hogy az unióban a válaszadók 42%-a – Magyarország esetében a 46%-a – kezdeményezett kommunikációt egy másik uniós országbeli személlyel a múlt hónapban. A 28 EU-ország válaszadóinak 26%-a vezetékes telefonhívás, mobiltelefon-hívás vagy SMS révén veszi fel a kapcsolatot azzal a személlyel, akit egy másik uniós országban el szeretne érni. Az uniós válaszadóknak ötöde, a magyarországi válaszadóknak pedig a 19%-a véli úgy, hogy a díjkorlátozásnak köszönhetően május 15-e után nagyobb valószínűséggel kezdeményez majd nemzetközi hívást vagy küld SMS-t más uniós országokba.

A távközlési szolgáltatóknak EU-szerte értesíteniük kell a fogyasztókat az új árplafonokról. A szabályokat május 15-től mind a 28 uniós tagállamban, és hamarosan Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is alkalmazni kell. Az árplafon csak a lakossági ügyfelekre fog vonatkozni, tehát nem fogja érinteni az üzleti ügyfeleket, mivel számukra több szolgáltató is rendkívül vonzó díjkedvezményeket kínál.

Az EU-n belüli nemzetközi hívások és SMS-üzenetek díjaira vonatkozó árplafon

Az új uniós távközlési szabályoknak köszönhetően mennyivel fog csökkeni az uniós tagállamok közötti telefonálás vagy SMS-küldés?

2019. május 15-től az uniós országok közötti vezetékes, illetve mobiltelefonos hívásokra vonatkozó árplafont percenként 19 centben (+héa) és SMS-ekét pedig üzenetenként 6 centben (+héa) határozzák meg. Ez az ár nem tartalmazza a héát, amely a hívó fél uniós tagállamától függ (az európai tagállamok héakulcsa 17 és 27% között van). Lásd az uniós tagállamokban érvényes héakulcsokat.

Példa: Mária Olaszországban és lánya Belgiumban él. Mária általában havonta összesen két órán át beszél telefonon a lányával. A vezetékes készüléken történő telefonálás és a belföldi olasz hálózat használata percenként 0,89 EUR-ba kerülne, így Maria havonta mintegy 105 EUR-t költene a lányával folytatott telefonbeszélgetésekre. Az új szabályokkal – a héát is beleértve – legfeljebb 0,23 EUR-t kell fizetnie percenként, így ugyanolyan hosszúságú telefonbeszélgetésért legfeljebb 27 EUR-t fizet. Ez négyszer kevesebb, mint korábban, ami összesen havi 78 EUR megtakarítást jelent.

Mi a különbség a nemzetközi telefonhívások és a barangolás között?

Akkor beszélünk barangolásról, ha mobiltelefonját az EU-n belüli külföldi utazás során használja. 2017. június 15. óta az uniós polgárok az EU-n belüli utazásaik során belföldi árakon barangolhatnak. Az emberek EU-n belüli külföldi utazásaik során járulékos költség nélkül használhatják mobiltelefonjaikat. A belföldi díjszabás szerinti barangolás elve minden telefonhívás, SMS és adatfelhasználás esetében érvényes: az alkalmazandó díjszabás megegyezik azzal, mint amit az illetőnek saját országában kellene fizetnie. A barangolási szolgáltatások belföldi áron történő méltányos használatát meghaladó igénybevétel esetén – a barangolási szolgáltatások visszaélésszerű használatának megelőzése érdekében – barangolási többletdíjak alkalmazhatók. A pontos feltételekről további információk itt találhatók.

nemzetközi hívás és SMS (ún. EU-n belüli kommunikáció) azt jelenti, hogy egy másik uniós ország hívószámát belföldi mobil- vagy vezetékes hálózatból tárcsázzák, miközben a fogyasztók saját országukban vannak. Meg kell jegyezni, hogy amint a fogyasztók külföldön tartózkodnak, telefonhívásaik roaming hívásnak minősülnek és az uniós barangolási szabályok alá esnek, ami azt jelenti, hogy belföldi telefonhívásként kerülnek kiszámlázásra, még akkor is, ha egy másik tagállambeli telefonszámot hívnak.

Példa: Marcin Lengyelországban él és egy lengyel szolgáltatónál rendelkezik mobiltelefon-előfizetéssel. Mikor Belgiumba utazik, a roaming szolgáltatást veszi igénybe: a belföldi díjszabás szerinti barangolás elvének köszönhetően minden egyes, Lengyelországba vagy bármely más tagállamba irányuló hívására ugyanaz a díjszabás vonatkozik, mint ha Lengyelországból hívna egy lengyel számot. Míg abban az esetben, ha Marcin otthon van és egy másik uniós országbeli telefonszámot hív, percenként legfeljebb 19 eurocentet (+héa) kell fizetnie.

Mely országokban alkalmazandók az új szabályok?

Az EU mind a 28 országában: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

A Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből indított hívások és küldött SMS-ek esetében a szabályok az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba való belefoglalásuk után lesznek alkalmazandóak.

Mindenkire alkalmazni kell a szabályt?

Az árplafon csak a privát használatra, azaz a magánügyfelekre vonatkozik. Az üzleti ügyfelek nem tartoznak ennek az árszabályozásnak a hatálya alá, mivel számos szolgáltató különösen vonzó ajánlatot kínál az üzleti ügyfeleknek.

Létezik-e bármilyen korlátozás az alacsonyabb perc- és SMS-díjak igénybevételét illetően?

Nem, nincs korlátozás.

Példa: Olaszországból Mária annyiszor hívhatja a lányát Belgiumban, ahányszor szeretné, miközben percenként legfeljebb 19 centet (+héa) fizet.

Értesítve lesznek az uniós polgárok május 15-én az új árakról? Ha igen, hogyan?

Igen. Az EU-ban szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők kötelesek értesítést küldeni az új díjszabásról. A szolgáltatók dönthetnek arról, hogyan veszik fel a kapcsolatot a vevőikkel (pl. sms-ben vagy e-mailben).

Az árplafonok automatikusan alkalmazandók, vagy a polgároknak kell valamit tenniük ahhoz, hogy alacsonyabb árakon vehessék igénybe a szolgáltatásokat?

A szolgáltatók ügyfeleik külön kérése nélkül is kötelesek alkalmazni a nemzetközi hívásokra és az SMS-ekre vonatkozó árplafont. A fogyasztók ezért automatikusan igénybe tudják venni az új tarifát, amint az hatályba lép, anélkül, hogy további lépéseket kellene tenniük ennek érdekében.

Mi fog történni kapcsolt szolgáltatások esetén? Hogyan fogják befolyásolni az új árplafonok ezeket az ajánlatokat?

Ha a fogyasztóknak olyan csomagjuk van, amely egy meghatározott díj ellenében adott mennyiségű, az EU-n belül felhasználható nemzetközi hívást és/vagy SMS-t tartalmaz, akkor az árkorlát nem alkalmazható.

Ha azonban a fogyasztók úgy vélik, hogy az árplafon hatálybalépését követően csomagjuk már nem előnyös számukra, bármikor átválthatnak az EU-n belüli hívások és SMS-ek percalapú díjszabására.

Példa: Mario olyan előfizetéssel rendelkezik, amely bármely uniós országban 50 perc telefonhívást, valamint korlátlan belföldi hívásokat és korlátlan belföldi adatforgalmat foglal magában. Az előfizetés díja 30 EUR. Vannak olyan hónapok, amikor nem használja fel a lehetséges 50 percet, de kiszámította, hogy az előfizetése összességében előnyös számára, mivel olyan szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyeket gyakran igénybe vesz. Ezért továbbra is ugyanazt a díjszabást veszi igénybe. Ebben az esetben nem alkalmazandó az árplafon.

Vannak-e kivételek ezen árplafon alkalmazása alól?

Kivételes körülmények között a nemzeti elektronikus hírközlési szabályozó hatóságok lehetővé tehetik egy adott szolgáltató számára, hogy eltérjen az árszabályozástól. Az eltérés kivételes esetben alkalmazható, és azokra a piaci szereplőkre vonatkozik, amelyek a nemzetközi hívásokra szakosodtak, vagy amelyek a belföldi árakra igen alacsony haszonkulcsot alkalmaznak.

A távközlésért felelős nemzeti szabályozó hatóságnak listát kell készítenie a szolgáltatókról, amelyekre alkalmazható a kivétel.

Milyen előnyökkel jár a teljes uniós távközlési reform az európai polgárok számára?

Az EU-n belüli hívásokra vonatkozó árplafon az egész EU-ra kiterjedő távközlési szabályozás része, amelynek célja az elektronikus kommunikáció koordinációjának fokozása és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) szerepének erősítése.

Új távközlési szabályozás:

– Elősegíti az 5G hálózatok kiépítését azáltal, hogy az EU-ban 2020 végéig biztosítja az 5G rádióspektrum rendelkezésre állását, továbbá legalább 20 évre kiszámíthatóságot biztosít a piaci szereplők számára a spektrumengedélyek kiadása tekintetében; többek között a tervezett frekvenciaelosztás jobb összehangolásával.

– Elősegíti az új, nagyon nagy kapacitású helyhez kötött hálózatok kiépítését:

 • a társbefektetésekre vonatkozó egyértelmű szabályok és a kockázatmegosztó eszközök népszerűsítése révén;
 • a fenntartható verseny előmozdítása révén, különös tekintettel az épületeken belüli kábelekre és csővezetékekre;
 • a csak nagykereskedelemmel foglalkozó szolgáltatók (azok a piaci szereplők, akik szolgáltatásaikat csak a nagykereskedelmi piacon értékesítik, és nem kínálnak kiskereskedelmi ajánlatokat) számára egyedi szabályozási rendszer létrehozásával.

– Előnyben részesíti és védi a fogyasztókat, függetlenül attól, hogy hagyományos szolgáltatásokat (telefonhívások, SMS-ek) vagy internetalapú alkalmazásokat (Skype, WhatsApp stb.) használnak, azáltal, hogy:

 • biztosítja, hogy minden polgár hozzáférhessen megfizethető hírközlési szolgáltatásokhoz, többek között e-kormányzati és online banki szolgáltatások igénybevételére, illetve videohívásokra alkalmas, mindenki számára elérhető internetkapcsolathoz;
 • biztosítja, hogy az EU-n belüli nemzetközi hívások percdíja ne haladja meg a 19 centet, miközben garantálja, hogy az új szabályok ne torzítsák a versenyt, az innovációt és a beruházásokat;
 • egyenértékű hozzáférést biztosít a kommunikációhoz a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára;
 • elősegíti a díjak jobb átláthatóságát és a szerződéses ajánlatok összehasonlítását;
 • jobb biztonságot garantál a hackertámadásokkal, rosszindulatú szoftverekkel és a hasonló fenyegetésekkel szemben;
 • hatékonyabb védelmet biztosít a csomagban nyújtott szolgáltatások előfizetői számára;
 • könnyebbé teszi az eredeti telefonszám megőrzését szolgáltatóváltás esetén, és ellentételezési szabályokat határoz meg arra az esetre, ha a folyamat nem megfelelően alakul vagy túl hosszúnak bizonyul;
 • fokozza a polgárok védelmét vészhelyzetekben, ideértve a hívó helyének pontosabb azonosítását vészhelyzetekben, a segélyhívási célú kommunikáció szöveges üzenetküldésre és videohívásokra való kiterjesztését, valamint a mobiltelefonokra vonatkozó nyilvános figyelmeztetések továbbítására szolgáló rendszer létrehozását.