Májusban javultak az üzleti, romlottak a fogyasztói várakozások

Az áprilisi kétéves mélypont után májusban kissé emelkedett a GKI konjunktúraindexe. A várakozások erős derűlátást tükröznek, de két év óta (áprilist nem számítva) így is a legkisebb mértékűt. Az üzleti várakozások májusi javulása és a fogyasztóiak romlása egyaránt szerény, de a hibahatárnál erősebb.

Az üzleti szférán belül az építőipar kivételével minden ágazatban javultak a várakozások, de egyikben sem érték el márciusi szintjüket. Az ipari bizalmi index májusi emelkedése ellenére érezhetően elmaradt az elmúlt két évre jellemzőtől. Kedvezőbbé vált a termelési helyzet és kilátás, valamint kissé a rendelésállomány, ezen belül az export megítélése, s kissé kisebbnek érezték a válaszadók a készletállományt is.

Az építőipari bizalmi index kéthavi csökkenés után májusban lényegében stagnált. A magasépítő cégek kissé derűlátóbbá váltak, míg a mélyépítők kilátásai valamelyest tovább romlottak, ezzel a két szektor várakozása szinte azonossá vált. Továbbra is az építőipar messze a legoptimistább ágazat. Az építőipari cégek előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettsége hibahatáron belül javult, a rendelésállomány értékelése nem változott.

A kereskedelmi bizalmi index májusban az áprilisi csökkenésnél kisebb mértékben emelkedett, s ezzel az elmúlt öt évet jellemző viszonylag keskeny sáv közepéhez áll közel. Az eladási pozíció megítélése alig változott, a rendelések várható alakulását sokkal, a készletek nagyságát pedig kissé derűlátóbban ítélték meg a válaszolók.

A szolgáltatói bizalmi index májusban visszatért a márciusi szintjére. Bár az általános üzletmenet és a forgalmi helyzet megítélése gyengült, a forgalmi várakozások erősödtek. A foglalkozatási szándék elmúlt hónapokra jellemző gyengülése májusban minden ágazatban növekedésre váltott, kivéve az építőipart.

Kissé erősödött a lakosság félelme a munkanélküliségtől. Az áremelési törekvés az iparban és az építőiparban erősödött, a kereskedelmi és szolgáltató cégek körében gyengült, a fogyasztók inflációs várakozása kissé erősödött.

A magyar gazdaság helyzetének megítélése minden ágazatban sokat javult, különösen az építőiparban; a lakosság véleménye viszont kissé romlott.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke három havi javulás után májusban kissé mérséklődött, s közel egy éve egy nagyon szűk sávban hullámzik. Az emberek saját várható pénzügyi helyzetüket kissé jobbnak, megtakarítási képességüket viszont valamivel rosszabbnak látták, mint áprilisban. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét lényegében változatlannak érzékelte.