Marno Jánost Tiszatáj-díjjal tüntették ki

A Tiszatáj, a Szegeden 1947 márciusa ótamegjelenő irodalmi, művészeti, társadalmi és tudományos folyóirat szerkesztősége –egyetértésben a lap fenntartásáért felelős kuratóriummal – a Tiszatáj-díjat 2018-ban Marno Jánosnak adományozta. A szerkesztőség 1992 óta, néhány alkalmat kihagyva, évente választ díjazottat a folyóirathoz kapcsolódó szerzők köréből. Az utóbbi évek díjazottja volt Kiss Anna, Háy János, valamint Petőcz András. (Kép: Annus Gábor.)

A Tiszatáj oldalain nyilvános pályakezdése, vagyis 1988 óta jelen lévő Marno János a kortárs magyar költészet egyik legfontosabb alkotója. Marno olyan költői műhely létrehozója és fenntartója, mely a változó irodalmi divatoktól érintetlenül mélyül el a vers valódi figyelmét megérdemlő problémákban. Az együtt•járás című első kötetétől magára ismert és konzisztens megszólalása az évek során számos hatástól felfrissülve, mintha egyre ugyanazt, a líra testetlen (vissz)hangjának fel- és elismerését célozná.

A nyelvbe ékelt, illetéktelen moralitás állításait elutasító, a tapasztalatot (s vele a test, az álom hallomásait) előtérbe állító Marno-vers természetes módon talált rá a mitológiai gondolkodás sajátos referencializáló eljárásaira.

A 2000-es évek köteteiben kibontakozó Nárcisz-napló lírai történéssora valójában a líra megtörténésének új és új momentumait, s ezzel a kortárs magyar vers fontos pillanatait jelenti. Marno versének hangja, a magára eszmélő tudat megszakítatlan monológjaival, jellegzetes 12 sorosaiban vagy hosszabb hipnotikus trip-eken keresztül tartósan fészkeli be magát az olvasói emlékezetbe, együtt-gondolkodást, -érzést, -járást követelve tőle.

Marno János a múlt évtizedekben változatos műfajú (költészeti, drámai, értekező prózai) megjelenésekkel gazdagította a Tiszatájat. Kiemelhető és örvendetes tény, hogy a szerző legutóbbi könyvei számos fontos darabjának – így a tavalyi Szereposzlás című kötet címadó versének – közlésével is a Tiszatáj folyóiratot tüntette ki.

A Tiszatáj folyóirat szerkesztőségének munkatársai „a Tiszatáj-díj házhoz jön” gyakorlata alapján személyesen vitték el és adták át a díjat a kitüntetettnek az otthonában.