Menekültek áthelyezése: kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen

Az Európai Tanács jövő heti ülését megelőzően a Bizottság négy eredményjelentést terjesztett ma elő az európai migrációs stratégia keretében, az áramlások stabilizálása és a külső határok igazgatásának javítása céljából hozott intézkedésekről.

Bár a legtöbb tagállam tanúságot tett arról, hogy politikai akarat esetén az áthelyezés működőképes, a Bizottság felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek ezt eddig elmulasztották, hogy teljesítsék jogi kötelezettségeiket, továbbá méltányosan és arányosan járuljanak hozzá a mechanizmushoz.
 
Az áthelyezés üteme 2017-ben számottevően felgyorsult: január óta 10 300 személyt helyeztek át, ami ötszörös növekedés 2016 azonos időszakához képest. Június 9-én a Görög- és Olaszországból áthelyezések összlétszáma 20 869 személy. A múlt hónapok során a Bizottság ismételten felszólította azokat a tagállamokat, amelyek még egyetlen személyt sem helyeztek át, vagy nem ajánlottak fel áthelyezést, hogy tegyék meg ezt. Sajnálatos módon

a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország – a szóban forgó ismételt felszólítások ellenére, megsértve a tanácsi határozatokból eredő jogi kötelezettségeiket – még nem hozták meg a szükséges intézkedéseket.

A fentiek alapján a Bizottság úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít e három tagállammal szemben.
 
A Bizottság emellett ismételten sürgeti az Európai Határ- és Parti Őrség kiépítésének további felgyorsítását, és az emberi erőforrás és felszerelés hiányosságainak mielőbbi megszüntetését.
 
Az EU–Törökország-nyilatkozat folyamatosan eredményeket hoz – amit a Görögországba irányuló szabálytalan határátlépések folyamatos csökkenése, valamint 6000 olyan szíriai sikeres áttelepítése is bizonyít, akinek biztonságos és törvényes beutazási lehetőséget adtak Európába. Azonban további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a nyilatkozat céljai maradéktalanul érvényesüljenek, különösen a görögországi menedékjog iránti kérelmek feldolgozásában.

A Bizottság ismertette az egy évvel ezelőtt létrehozott migrációs partnerségi keret alapján elért eredményeket és levont tanulságokat is. Eredmények születtek az emberkereskedők elleni küzdelemben az afrikai kulcsországokkal folytatott szorosabb együttműködés révén, amelynek célja a közép-mediterrán útvonalon érkező migrációs áramlás kezelése, kiemelt hangsúlyt helyezve a Líbiával folytatott együttműködésre. Ezen felül egy év alatt mintegy 1,9 milliárd eurót mozgósítottak 118 olyan kezdeményezés számára, amely a migráció okait kezeli. (A teljes közlemény itt olvasható.)
 
Tizenharmadik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

Tájékoztató: Áthelyezés és áttelepítés

Hatodik eredményjelentés az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Negyedik jelentés az Európai Határ- és Parti Őrség működőképessé tételéről

Tájékoztató: Európa külső határainak biztosítása – Az Európai Határ- és Parti Őrség

Negyedik jelentés a migrációs partnerségi keretről: sajtóközlemény

Negyedik jelentés a migrációs partnerségi keretről: kérdések és válaszok

Európai migrációs stratégia