A MET visszautasítja a minisztérium sértő megfogalmazását

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) örömmel üdvözli a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának áprilisban hozott, és 2014. szeptember 8-án jogerőre emelkedett döntését, mellyel kötelezi a magyar kormányt a jogaiktól megfosztott egyházak státuszának helyreállítására, és a múlt évek során elszenvedett hátrányaik megszüntetése érdekében kártérítést ír elő.

Ha ez 6 hónapon belül nem valósulna meg, az érintett egyházak újra a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának döntését fogják kérni. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nem ismeri a többi érintett egyház (vélhetőleg szintén megalapozott) konkrét anyagi követeléseit, de a magunk nevében a leghatározottabban visszautasítjuk az EMMI szóban forgó közleményének ezt a sértő kijelentését:

Figyelemmel a strasbourgi bírósághoz benyújtott kártérítési kérelmekre, azok jellegéből és mértékéből is megállapítható, hogy az érintetteket itt elsődlegesen üzleti célú haszonszerzés motiválja.”

Sajnálatos, hogy az EMMI megismétli a sokszorosan hamisnak bizonyult, sértő vádaskodást, hogy az új egyházi törvény megalkotásának célja: „az adófizető magyar emberek megkárosítását célzó tevékenység” („bizniszegyházak”) megakadályozása. A MET kizárólag az egyházi státusz elvesztéséből származó, igazolható és bizonyítható kárának megtérítésére tart igényt.

Az EMMI arról is megfeledkezni látszik, hogy a MET-et más egyházakkal együtt hónapokig tartó, több irányú vizsgálatnak vetették alá, amelynek végén Balog Zoltán miniszter aláírásával olyan értékelés érkezett a parlament igazságügyi bizottságához, amely szerint egyházunk esetében az elismerés törvényi feltételei fennállnak. Az EMMI-nyilatkozat azon állítása, hogy „Magyarországon a vallási tevékenységet végző szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására” azt a hivatalosan megválaszolandó kérdést veti fel bennünk, hogy

miért nem kaptuk meg még a 2012-ben felajánlott 1%-okat sem, sőt, az azt követő évek állampolgári felajánlásait sem? Miért küldtek olyan tartalmú leveleket az adózóknak, hogy a MET számára az SZJA 1%-a nem ajánlható fel? Az EMMI nyilatkozata azt is állítja, hogy „leminősített egyházak folytathatnak felsőoktatási képzést.”

Ezzel szemben kénytelenek vagyunk közölni, hogy éppen a mostani tanévben tesz meg mindent az egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkárság, hogy Wesley János Lelkészképző Főiskola minden szaka ellehetetlenüljön. Az EMMI-nyilatkozat utolsó bekezdése is megtévesztő, mivel az csak az ún. „bevett egyházakról” szól, és az „egyházi személyek kedvezményeiről”. Ezek a juttatások a diszkriminált felekezetek esetében nem érvényesülnek.

Kellemetlen, de mégis utalnunk kell arra, hogy a strasbourg-i bíróság azért nem vette figyelembe a magyarországi jogszabályváltozásokat, mert azok már a Velencei Bizottság és a Magyar Alkotmánybíróság szakmai szűrőjén is fennakadtak.

Ezen a helyzeten az sem javít, hogy az inkriminált jogi tételek (visszamenőleges törvénykezés, egyház és egyház megkülönböztetése stb.) időközben az Alkotmánybíróság által nem érinthető alaptörvénybe kerültek. Nyilvánvaló, hogy nem a bíróság által figyelembe vett európai alapnormákat kell a változó magyar szabályozáshoz igazítani. A Magyar Alaptörvényt és a sarkalatos törvényeket kell az Európában elfogadott jogi mércékhez igazítani.
Bízom benne, hogy az egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkárság nem a teljes magyar kormány (talán nem is a minisztérium), hanem csupán a saját nevében tette ezt az ellentmondásos nyilatkozatot.

A MET várja a minisztérium felelős helyreigazítását, és azt, hogy erkölcsi elégtételt is szolgáltat a megbántott közösségeknek, köztük egyházunknak, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek is. A strasbourg-i bíróság jogerős döntéséből eredő tárgyalási kötelezettség tudomásunk szerint az Igazságügyi Minisztériumot terheli, mellyel meggyőződésünk szerint korrekt és eredményes megállapodásra fogunk jutni” – zárul dr. Iványi Gábor lelkésznek, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnökének szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye.