MÚOSZ: a Klubrádió sugárzási engedélyét meg kell hosszabbítani a végleges döntésig

Az elmúlt hetekben olyan hatósági lépések történtek a Klubrádió frekvenciapályázata ügyében, amelyek az érdemi döntés elhúzódását, és vele a Klubrádió elnémulását vetítik előre. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) szerint a jog és a közérdek is amellett szól, hogy a – mielőbbi – végleges döntésig az adó engedélyét meg kell hosszabbítani.

Az elmúlt évek sajátos frekvenciaosztási gyakorlata következtében mára a Klubrádió maradt az egyetlen olyan, viszonylag széles elérésű – bár nem országos, csak regionális – közéleti adó a magyar éterben, amelynek szerkesztésében nem érvényesül kormányzati befolyás. Ez a helyzet már önmagában sérti az állampolgárok sokszínű és pártatlan tájékozódáshoz való alapjogát, és megkérdőjelezi annak a kormányzati állításnak a hitelességét, amely szerint Magyarországon a média minden szegmensében kormánykritikus túlsúly érvényesül (a rádiózásban jelenleg is egyértelmű a kormánypárti adók hegemóniája – a Klubrádió elnémításával a súlyuk 100 százalékra nőne, ami teljességgel példátlan lenne Európában).
Az alkotmány (a jelenlegi is) a sokszínű és pártatlan tájékoztatást nevezi a hazai médiarendszer legfőbb alkotmányos feladatának. Ezt a funkciót, illetve a jogbiztonságot elsődlegesen az szolgálná, ha a Klubrádió frekvenciapályázatáról még azelőtt születne végleges (pozitív) döntés, mielőtt a jelenlegi sugárzási engedély lejár. A médiahatóság helyzetét nagyban megkönnyítené, ha figyelembe venné, hogy olyan súlyú adminisztratív hibákat, amelyek miatt a Klubrádió engedélyét nem hosszabbították meg automatikusan, számos kormánypárti rádióadónak elnéztek a közelmúltban.
A magyar médiajogban számos ponton történik utalás arra, hogy az amúgy kevéssé egyértelmű törvényi előírásokat a sokszínű és szabad tájékoztatás fent említett alapjogának szellemében, annak érvényesülése érdekében kell értelmezni és alkalmazni. Ennek fényében a médiahatóságnak akkor is lehetővé kell tennie a Klubrádió további működését, ha a frekvenciapályázat elbírálása az észszerűnél hosszabb ideig elhúzódik: egy adminisztrációs hiba nem lehet elegendő ok egy alkotmányos előírás megsértésére.
Magyarország ellen a nyilvánosság szűkítése, a közmédia piactorzító magatartása és a Fidesz-barát sajtó állami hirdetések útján történő illegális finanszírozása miatt jelenleg is több uniós eljárás zajlik, a jogállamisági mechanizmus életbe lépése nyomán immár a hazánknak járó uniós támogatások elapadásával fenyegetve.

Amennyiben a Klubrádiót, vagyis az utolsó kormányfüggetlen közéleti adót a hatalom hatósági eszközökkel lekapcsolja, nem marad érve amellett az állítása mellett, hogy a magyar sajtó szabad, a kormányzat pedig nem törekszik a kritikus hangok elhallgattatására – zárul az elnökség állásfoglalása. A Nemzetközi Sajtóintézet (IPI) közleménye.