Nagyra törő program az ambiciózus Európai Unió számára

Az Európai Bizottság ma elfogadta 2020. évi munkaprogramját. A dokumentumban a Bizottság felvázolja, milyen intézkedéseket hoz majd az idén azért, hogy Ursula von der Leyen elnök politikai iránymutatásai nyomán olyan kézzelfogható eredmények szülessenek, melyeknek az európai polgárok és vállalkozások egyaránt hasznát látják.

A munkaprogram legfőbb célja, hogy az EU sikeresen megragadja a párhuzamosan végbemenő ökológiai és digitális átállásban rejlő lehetőségeket. A Bizottság 2020-ban azon fog dolgozni, hogy konkrét kezdeményezéseket indítson útnak az Ursula von der Leyen elnök által kitűzött hat fő cél megvalósítása végett az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és más partnerekkel együttműködve. A munkaprogramban felvázolt legfontosabb konkrét intézkedések:

 1. Európai zöld megállapodás:
 • javaslat a 2050-re vonatkozó klímasemlegességi célt rögzítő európai éghajlat-politikai jogszabály elfogadására
 • európai éghajlati paktum a klímasemlegességet szolgáló erőfeszítések összefogása céljából
 • kezdeményezések a biológiai sokféleség védelméért
 • „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a mostaninál fenntarthatóbb élelmiszer-termelésért
 • A digitális korra felkészült Európa:
 • új európai adatstratégia a nem személyes adatokban rejlő hatalmas érték hasznosítása céljából
 • új európai ipari stratégia az ipari és innovációs kapacitások megerősítéséért
 • digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály a digitális szolgáltatások egységes piacának megerősítése végett
 • Emberközpontú gazdaság:
 • intézkedések a társadalmi méltányosság, a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés céljából
 • javaslatok a méltányos minimálbérre, valamint a hatékony és méltányos adóztatásra, az európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer és az európai gyermekgarancia létrehozására, valamint az ifjúsági garanciarendszer megerősítésére
 • Európa szerepének erősítése a világban:
 • új stratégiák az afrikai és nyugat-balkáni szomszédos országokkal való együttműködés előmozdításáért
 • az Észak-Macedóniával és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének szorgalmazása és a csatlakozási folyamat lendületben tartása
 • Az európai életmód előmozdítása:
 • új migrációs és menekültügyi paktum, a menekültügyi politika reformja
 • a rákellenes küzdelem erősítése
 • kezdeményezések a készségfejlesztés, valamint a digitális és az ökológiai átállásból fakadó kihívások kezelése végett
 • új stratégia a biztonsági unióra vonatkozóan
 • Az európai demokrácia megerősítése:
 • konferencia Európa jövőjéről a polgárok bevonásával
 • intézkedések a szilárd jogállamisági kultúra védelmében
 • kezdeményezések a demográfiai helyzet (pl. az idősödés) következményeinek kezeléséért

A Bizottság a munkaprogram kidolgozása közben szorosan együttműködött az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és a tanácsadó bizottságokkal, most pedig egyeztetések formájában az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal közösen ki fogja dolgozni azoknak a fő céloknak a listáját, amelyek tekintetében a társ-jogalkotók egyetértenek a gyors fellépést illetően.Az Európai Bizottság 2020. évi munkaprogramja és annak mellékletei

Új szakpolitikai célkitűzések a bizottsági munkaprogramban

Tájékoztató az Európai Bizottság munkaprogramjáról

Biztonságos 5G-hálózatok

Az Európai Bizottság ma elfogadta az ötödik generációs (5G) mobilhálózatok bevezetéséhez kapcsolódó biztonsági kockázatok csökkentését célzó közös intézkedéscsomagot, amelyről az uniós tagállamok azt követően állapodtak meg, hogy nemzeti szinten azonosították a kockázatokat és a sebezhető pontokat, és közös uniós kockázatértékelést tettek közzé.

A közös intézkedéscsomag – más néven eszköztár – elfogadásával a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az azonosított kockázatok tárgyilagos értékelése alapján, arányos kockázatcsökkentő intézkedéseket hozva közösen haladnak előre. A Bizottság a hatáskörébe tartozó területeken maga is lépéseket tesz, egyúttal pedig azt szorgalmazza, hogy a tagállamok április 30-ig léptessék életbe a legfontosabb intézkedéseket. Az eszköztárt alkotó intézkedések végrehajtását szorosan össze kell hangolni azért, hogy az uniós vállalkozások és polgárok teljes mértékben és biztonsággal ki tudják aknázni az új technológia előnyeit.
 
Az 5G kulcsszerepet fog játszani Európa digitális gazdaságának és társadalmának fejlődésében. Segíti, hogy a polgárok élete szempontjából kiemelten fontos területeken új digitális szolgáltatások valósuljanak meg. Ezek a hálózatok egymással összekapcsolt sok ezermillió tárgyra és rendszerre terjednek ki, egyebek között olyan kritikus fontosságú ágazatokban, mint az energiaipar, a közlekedés, a bankszektor és az egészségügy, továbbá érintik az ipari biztonsági rendszereket is.

Ugyanakkor kevésbé központosított architektúrájuk, élvonalbeli intelligens számítási képességeik, nagyobb antennaigényük és fokozott szoftverfüggőségük miatt az 5G-hálózatok több ponton sebezhetőek. A kiberbiztonsági fenyegetések egyre gyakoribbak és egyre kifinomultabbak. A hálózatok biztonságának garantálása ezért az egész EU számára kiemelt stratégiai jelentőségű.
 
Az eszköztár az uniós szinten összehangolt értékeléskor azonosított összes kockázattal foglalkozik, beleértve a nem technikai tényezőkkel kapcsolatos kockázatokat is, például a nem uniós államok által az 5G ellátási láncon keresztül történő beavatkozás kockázatát.

Az eszköztár stratégiai és technikai intézkedéseket, valamint – ezek hatékonyságának növelése céljából – kapcsolódó intézkedéseket tartalmaz. A tagállamok egyebek mellett megállapodtak arról, hogy szigorítják a biztonsági követelményeket, illetve hogy korlátozásokat léptetnek életbe a magas kockázatúnak tekintett beszállítókra vonatkozóan, ideértve a kizárásukat is, ha ez a kritikusnak és érzékenynek tekintett kulcsfontosságú eszközök (például a gerinchálózati funkciók) szempontjából szükségesnek bizonyul.
 
Az Európai Bizottság közleménye: Az 5G biztonságos kiépítése az EU-ban – Az uniós eszköztár végrehajtása

Kiberbűnözés: az európaiak aggódnak online biztonságukért


Az Európai Bizottság ma tette közzé a kiberbűnözés témájában készült legfrissebb Eurobarométer-felmérés eredményeit. Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók az eddiginél nagyobb mértékben vannak tisztában a számítógépes bűnözés veszélyeivel: 52%-uk (Magyarországon a 41%-uk) véli úgy, hogy nagyon jól vagy meglehetősen jól tájékozott a témában. Ez uniós szinten 6%-os, Magyarország estében pedig 5%-os javulást jelez a 2017-ben mért értékekhez (EU: 46%, Magyarország: 36%) képest.

Az európai polgárok ugyanakkor kevésbé magabiztosak azt illetően, képesek-e saját biztonságukról gondoskodni az internethasználat közben: a megkérdezettek 52%-a (Magyarországon a 42%-a) érzi úgy, hogy megfelelően képes védekezni a kiberbűnözéssel szemben. Ez mind uniós szinten, mind Magyarország esetében markáns csökkenést jelent a 2017-ben mért adatokkal (EU: 71%, Magyarország: 64%) összevetve. A válaszadók leginkább hekker-támadásoktól tartanak, valamint attól, hogy csalás áldozatává válnak, illetve hogy a kiberbűnözők visszaélnek személyes adataikkal vagy ellopják személyazonosságukat.
 

A felmérésről készített jelentés teljes szövege