Nemzetközi díjat nyert az Akadémia természettudományok tanítása kutatócsoport

Megvan az MTA tantárgy-pedagógiai kutatási program első, nemzetközi sikert aratott eredménye. A független Finnország megalakulásának 100. évfordulója tiszteletére a finn LUMA Központ (LUMA Centre Finland) által meghirdetett StarT pályázaton a Korom Erzsébet docens (a képen) vezette MTA-SZTE természettudományok tanítása kutatócsoport mindkét kategóriában a legjobb 10 közé jutott, jó gyakorlata pedig elnyerte a szakmai zsűri által odaítélt Nemzetközi LUMA StarT Oktatási Díjat. A kategóriánként 3-3 díjazottat 36 országból érkezett, több mint 800 pályamunka közül választották ki.

A StarT projekt egy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, tanárok, diákok, oktatással foglalkozó szakemberek ezreit megmozgató kezdeményezés. Célja egy új, tantárgyközi és a tanulóközösségeken belüli aktív együttműködésre alapozott gondolkodásmód meghonosítása, a projektalapú tanulás támogatása. Segíti továbbá a modern technológia, valamint az iskolán kívüli egyéb tanulási környezetek bevonását a tanulási folyamatba, az alkalmazott kreatív módszerekkel és a gyerekek fantáziáját megmozgató témákkal igyekszik felkelteni a diákok érdeklődését a természettudományok és a matematika iránt.

A StarT pályázaton két kategóriában lehetett indulni a kijelölt időszakban megvalósult kezdeményezésekkel, illetve jó gyakorlatokkal. A projekttémák szabadon választhatóak voltak, de kapcsolódniuk kellett a megadott hét témakör valamelyikéhez. Tervezésüknél fontos volt, hogy interdiszciplinárisak legyenek, és megvalósuljon bennük az oktatási intézményen belüli, illetve az intézmények közötti együttműködés.

A beérkezett munkákat a StarT zsűrije értékelte, továbbá a kiválasztott legjobb 10-10 projekt, illetve jó gyakorlat feltöltött videóira a közönség is leadhatta szavazatát. A szakmai zsűri kiemelt értékelési szempontja volt a kreativitás, az innovatív ötletek megvalósítása, a tantárgyköziség lehetőségeinek kihasználása, a csapatmunka és az együttműködés, valamint a tanulók reflexiói. A gyerekek látható lelkesedése, izgatottsága és a pozitív légkör is külön szempontként jelent meg az értékelésben.

A pályázaton a szegedi kutatócsoport összesen hat munkával indult, és kettőt is a legjobb 10 közé választottak: az oktatási projektek kategóriájában „A gesztenye matematikája”, a jó gyakorlatok kategóriájában pedig a „Természettudományos vásár Projektek nagyító alatt” elnevezésű munkájukat. A díjnyertes jó gyakorlaton a vezető tanárok és diákjaik mutatták be munkáikat. A rendezvényen összekapcsolódott a gyakorló tanárok, a tanárképzésben dolgozó egyetemi oktatók és a tanárjelöltek munkája, ezenkívül számos érdeklődő (pedagógus, diák, szülő) is részt vett a programon. A pedagógusok és diákok egymástól tanulhattak, ötleteket, inspirációt kaphattak. A vásár része volt egy hetedik dolgozat is, amit tanárjelöltek valósítottak meg, az ő feladatuk a módszer megismerése volt.

A kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia 2016 őszén kezdődött tantárgy-pedagógiai kutatási programja részeként tevékenykedik, amelynek célja a szakmódszertan tudományos bizonyítékokra alapozott megújítása. Az MTA stratégiai programja lehetővé teszi, hogy a szakmódszertani kutató és fejlesztő munkában együtt dolgozzanak kutatók és gyakorló pedagógusok, szoros együttműködés alakuljon ki a tanárképzés és az iskolák között. A StarT pályázatra küldött projektek a kutatócsoport partneriskoláiban zajlottak, a projektvezetők mindannyian aktív tagjai a kutatócsoportnak.