Normális, vagy mégsem?

A pénz mindenhatósága, pénzéhes vadállatok a hatalom árnyékában és védelme alatt, a hivatali gépezet, amelynek törvénytelenségeit törvények szentesítik, erkölcstelen csinovnyikok, jogtalanság, romlottság, szétesettség mindenütt. A gyönge, tehetetlen földbirtokos nemesség éppúgy képtelen megvédeni érdekeit, mint a kisember. A fővárosi Katona József Színház Szuhovo-Kobilin Az Ügy – avagy Normális Eljárás című szatirikus tragikomédiáját játssza.

Bányai Kelemen Barna és Fekete Ernő.

Három színpadi játék – ez a XIX. századi Alekszandr Szuhovo-Kobilin drámaíró munkássága. Lazán összefüggő cselekményű trilógia, amelynek egyes darabjai önállóan is megállnak a lábukon. Az első, a még drámai realista szellemben fogant Krecsinszkij házassága a szatírikus hangvételű, groteszkbe hajló Az Ügyben folytatódott, majd befejezésként megszületett az erőteljesen groteszk Tarelkin halála. Szuhovo-Kobilinnak nem voltak illúziói társadalmáról, a korról, a világról, amelyben élt, hiszen egy bűnügyben, amelyben meggyilkolták párizsi kedvesét, maga is összetűzésbe került a törvényhozással, tapasztalta a nyomozás, a vizsgálat, az ítélkezés útvesztőit, pontosan megismerte a hivatal, a hivatali gépezet működését, a hivatalnokok velejéig romlott lelkiállapotát, viselkedési szabályait. S tudta azt is, összeköttetések, pénz híján alighanem Szibériában végezte volna.

Az Ügy a trilógia középső darabja, amely arról szól, hogy a jómódú földbirtokost, Muromszkijt és családját miként hurcolja meg egy alig felfogható, és valójában Muromszkij lányának volt vőlegényére sötét árnyat vető vád nyomán az igazságszolgáltatás állami gépezete, hogy válik a családfő és az egész família ostoba tehetetlenségében a pénzéhes, ravasz és romlott hivatalnokok prédájává.

Szuhovo-Kobilin aligha maradt mentes nagy kortársai hatásától. Ha a Krecsinszkij házassága még Osztrovszkij színpadi látásmódja szerint született, úgy Az Ügy, akárcsak a későbbi Tarelkin halála szatirikus hangvételével már egyértelműen Gogol igézetét mutatja.

Ascher Tamás rendezőként elegáns távolságtartással nyúlt a drámához, pontosan érzi, érti és igazítja színre a groteszk tragikomédiát. Radnai Annamária új fordításában nem akar durva, harsány üzenetekkel élni. Számára elegendőek a darab saját színei, karikaturisztikus elemei mellett az apró jelek, gesztusok, a csöndes áthallások, a finom irónia, aki akarja, pontosan tudja, mit hall, mit ért a szövegből, a játékból. Izsák Lili és Szakács Györgyi kortalanságában, színeiben, stílusában, atmoszférájában, az apró jelzésekben egymásra hangolt díszletében, illetve jelmezeiben, az ügyirathalmok között Ascher színészeit is a groteszk távolságtartásra, a visszafogottságra készteti, figyeljük jól, mit mond az író, ne akarjunk elébe lépni, ez a történet önmagáért beszél. Ha gogoli mélységben nem is, de elegendő erővel ahhoz, hogy tudjuk, hol vagyunk.

A kép előterében: Fekete Ernő és Mészáros Máté.

A képen:. Mészáros Máté és Bányai Kelemen Barna.

Az előadás felütése az ironikusra formált Levél-áriával, Tarelkin belépőjével már-már bohózati hangulatot ígér. Bányai Kelemen Barna a szálakat a kezében tartó, lefizetett és lefizetésre váró, narancsos egyenzoknis csinovnyikja pontosan kidolgozott figura. Tud groteszk lenni és nevetségesen kisszerű, csavaros eszű és okoskodó, félelmetes és ijedten meghunyászkodó. Mészáros Máté lelkileg, fizikailag tönkretett, semmit sem értő, a törvénykezésben, az igazságszolgáltatásban végsőkig bízó, naiv, már-már bárgyú, megalázott és megalázkodó földesura színpadi remeklés.

Fekete Ernő a főhivatalnok Varravin alakját pontosan formázza, jól mutatja azt a belső hatalmi rendszert, amelyben működik, és amelyet maga is működtet. A hatalom igazi birtokosa a mindenható Herceg. Néma belépőjét talpig hófehérben, megemelt, narancsos sarkú lakkcipőjében Takátsy Péter tökéletesen adja elő, ehhez már alig kell bármit is hozzátennie. Bezerédi Zoltán a segítőkész intézőt, Ivan Szidorovot pontosan játssza, akárcsak a lehetőségre hirtelen ráérző revizort, Zsivecet Rajkai Zoltán.

Pelsőczy Réka harsányan komikus a nagynéni, Atyujeva figurájában. Szerepe és lehetősége szerint halványabb Rujder Vivien Lidocska és Borsi-Balogh Máté e.h. Nyelkin szerepében.

Normális Eljárás – mondja Az Ügy alcíme. Normális? Valóban? Mostanság, úgy tűnik föl, igen.