Nyilvános konzultációk az uniós pénzügyek jövőjéről

Idei első ülésén a biztosok testülete megvitatta, mely célok élveznek elsőséget az idén az Európai Bizottság számára, miután a testület látványos eredményeket kíván felmutatni a gazdasági és monetáris unió megreformálása, az uniós határok védelme, az uniós menekültügyi rendszer átfogó reformja, a schengeni rendszer működésének helyreállítása, a digitális egységes piac kiépítése és a nyugat-balkáni országok és az EU közötti konvergencia előmozdítása területén.

A biztosokat tömörítő testület első irányadó vitáját is megtartotta a következő néhány évre szóló pénzügyi kerettel – vagyis az EU 2020 utáni időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetésével – kapcsolatban, melyre vonatkozó javaslatát a Bizottság öt hónapon belül fogja előterjeszteni. A rendelkezésre álló erőforrások rendkívül szűkösek, mindazonáltal követelmény az EU-val szemben, hogy továbbra is költségvetési forrásokat fordítson a növekedés, a munkahely-létesítés, valamint az innováció előmozdítására, és a következő évtizedben – a digitális forradalom, a globalizáció, az éghajlatváltozás és a migráció kapcsán, valamint a védelem- és a biztonságpolitika területén – előforduló legfontosabb kihívások kezelésére. A Bizottság ezért nyilvános konzultációkat kezdeményezett azoknak az uniós prioritásoknak a témájában, amelyeket a több évre szóló pénzügyi keretnek is láttatnia kell majd.

A polgárok március 8-ig mondhatnak véleményt arról, hogy megítélésük szerint az unió mely területeken teremt leginkább többletértéket, és mely területekre kellene összpontosítania a beruházások létrejöttét szolgáló forrásokat avégett, hogy minden egyes befektetett euró a lehető legnagyobb hatást érje el. A cél az, hogy a polgárok véleményt nyilvánítsanak a jelenlegi uniós szakpolitikák és programok működéséről, valamint arról, hogyan lehetne ezek teljesítményét javítani, működésüket egyszerűsíteni, továbbá szinergiákat létrehozni a különböző alapok között.

A konzultáció eredményét – a tagállamok, a helyi hatóságok és a magánszektorbeli érdekelt felek által felvázolt elképzelésekkel és javaslatokkal együtt – a Bizottság figyelembe veszi majd a következő évekre szóló pénzügyi keret kialakítását célzó, máris megkezdett előkészítő munkában. A Bizottság májusban fogja előterjeszteni a következő uniós költségvetésre vonatkozó javaslatát.

# Nyilvános konzultációk

# A 2020 utáni többéves pénzügyi keret Günther Oettinger költségvetésért felelős uniós biztos mai sajtónyilatkozata

# Bizottsági vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről