Önálló környezetvédelmi minisztériumot kér 180 civil szervezet

Az új országgyűlés megalakulásakor 180 civil szervezet nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz azt kérve, hogy a megalakuló kormányban a természeti erőforrások, a környezet és az éghajlat védelmét önálló minisztérium képviselje. (A nyitó kép forrása: einfachweniger.ch.)

A következő kormányzati ciklusban olyan veszélyekkel kell szembenéznie az országnak, mint az ukrajnai háború, a gazdasági és energiaválság, a biodiverzitás- és klímaválság, és nem zárható ki újabb járványveszély sem. Ilyen körülmények között a felelős politikának a kormányzati stratégiában jóval nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a környezet védelmére a többi között azzal, hogy a természeti erőforrásaink védelmét és megőrzését minden gazdasági és társadalmi ágazat döntései során figyelembe veszi.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország a Föld napján felhívta a figyelmet a környezet- és klímavédelem nemzetbiztonsági jelentőségére és az alakuló új kormány felelősségére. A három szervezet akkor nyílt levelet is útjára indított, melyhez a környezet- és klímavédelem iránt elkötelezett 180 civil szervezet csatlakozott.

A nyílt levélben – Magyarország Alaptörvényével összhangban és a magyar lakosság egyre növekvő környezeti tudatosságára alapozva – a civil szervezetek olyan kormányzás szükségességére hívják fel a figyelmet, amely amellett, hogy ápolja és megóvja a Kárpát-medence környezeti értékeit, biztosítja a természeti erőforrások védelmét és megőrzését a jövő nemzedékek számára. Fontos, hogy ez minden ágazati politikát áthasson – legyen az energiapolitika, mezőgazdasági és vidékpolitika, ipar- és fejlesztéspolitika, az oktatás- és társadalompolitika.

A civil szervezetek úgy látják, hogy a jelen és a jövő nemzedékek létfeltételeinek megőrzésében elengedhetetlen, hogy a környezet védelmére erős felhatalmazású, önálló tárca alakuljon, összefogva a környezet- és természetvédelem, a víz-, illetve vízgyűjtő-gazdálkodás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatvédelem és a fenntartható energiagazdálkodás területeit. Az önálló környezetvédelmi tárca az egyedüli garancia arra, hogy a kormányzati működésben a fenntarthatóság elve teljességgel és gazdasági érdekektől függetlenül érvényesüljön, ezért az aláíró szervezetek arra kérik a kormányfőt, hogy környezetünk védelmét önálló minisztérium szolgálja az újonnan megalakuló kormányzati struktúrában.

A nyílt levél szövege elérhető itt; A Föld napján közzétett felhívás; A WWF kutatása a lakosság környezet- és természetvédelmi elvárásairól.