Online vásárlás: szabálytalanságok a fogyasztók kárára

Az Európai Bizottság és a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok ma közzétették az egész EU-ra kiterjedő annak a vizsgálatnak az eredményét, amelyben a fogyasztóvédelmi hatóságok 560 e-kereskedelmi honlapot világítottak át. Az átfogó vizsgálat alkalmával 24 uniós tagállamban, valamint Norvégiában és Izlandon egyidejűleg elvégzett ellenőrzéseket a Bizottság hangolta össze. A vizsgált honlapok árukat, szolgáltatásokat és digitális tartalmakat – például ruhaneműt, lábbelit, számítógépes szoftvert és rendezvényekre szóló belépőjegyeket – értékesítenek.

  • A vizsgált honlapok mintegy 60%-a esetében szabálytalanságokra derült fény az uniós fogyasztóvédelmi szabályok megtartásával kapcsolatban, elsősorban az árak és a különleges ajánlatok feltüntetése tekintetében.
  • Az árengedményeket kínáló honlapok több mint 31%-a esetében a fogyasztóvédelmi hatóságok vagy azt állapították meg, hogy fennáll a gyanú, amely szerint a különleges ajánlatok nem valódiak, vagy pedig azt, hogy a kereskedők nem tüntették fel egyértelműen a kedvezményes ár kiszámításának módját.
  • Az ellenőrzött 560 honlapból 211 az online vásárlás kezdetén alacsonyabb vételárat tüntetett fel, mint fizetéskor, az ezeket a honlapokat üzemeltető kereskedőknek a 39%-a pedig nem nyújtott megfelelő tájékoztatást a kézbesítés, a fizetés, a foglalás stb. kapcsán felmerülő elkerülhetetlen többletköltségekről. Az uniós fogyasztóvédelmi jog értelmében a kereskedőknek az árakat oly módon kell feltüntetniük, hogy azok az összes kötelező költséget tartalmazzák, ha pedig ezeket a költségeket nem lehet előre kiszámítani, akkor legalább azt jelezniük kell az ügyfeleik számára, hogy számítaniuk kell ilyen költségekre.

A tájékoztatási követelményekkel kapcsolatban további szabálytalanságokra is fény derült az átfogó ellenőrzések során:

  • Az ellenőrzött honlapok 59%-a esetében a kereskedők megszegték azon kötelezettségüket, hogy könnyen hozzáférhető linket tüntessenek fel, mely az online vitarendezési platformoldalára vezeti a fogyasztót, holott ez kötelező az uniós jog alapján. lehetővé teszi a fogyasztók és a kereskedők számára, hogy bíróságon kívül rendezzék vitáikat.
  • A honlapok csaknem 30%-a esetében az ellenőrök szabálytalanságokat tártak fel azzal kapcsolatban, hogyan tájékoztatják a kereskedők a fogyasztókat az elállási jogról. Az uniós jog szerint a fogyasztóknak egyértelmű tájékoztatást kell kapniuk az online vásárlás alkalmával őket megillető elállási jogról.

A fogyasztóvédelmi hatóságok a Bizottság segítségével gondoskodni fognak arról, hogy az érintett kereskedők teljes mértékben megtartsák a szabályokat. Evégett – szükség esetén – megindítják azokat az eljárásokat, amelyeket a szabályok érvényre juttatása céljából folytathatnak.