Polgári kezdeményezés a sokszínű Európáért

Az Európai Bizottság válaszolt a „Minority SafePack – Egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésre. Ez az ötödik sikeres európai polgári kezdeményezés, amelyet Európai Unió-szerte több mint egymillió polgár (köztük több mint félmillió magyar) biztosított a támogatásáról.

A szervezők azért indították útnak a kezdeményezést, hogy javuljon a nemzeti és a nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelme, és erősödjék az unión belüli kulturális és nyelvi sokszínűség.

Az Európai Bizottság számára elsőségnek számít a társadalmi befogadás és az európai kulturális sokszínűség iránti tisztelet előmozdítása, ezért a Bizottság elkötelezett amellett, hogy – szakpolitikai és anyagi értelemben egyaránt – továbbra is támogassa ezeket a fontos ügyeket. Válaszában a Bizottság gondosan, a szubszidiaritás és az arányosság elvét figyelembe véve értékeli a kezdeményezésben megfogalmazott kilenc konkrét javaslatot, és ismerteti, hogy a hatályos és a közeli múltban elfogadott uniós jogszabályok miként támogatják a kezdeményezésben foglaltak megvalósítását.

Tekintve, hogy a kezdeményezés eredeti, 2013-i előterjesztése óta eltelt években számos olyan intézkedés történt, amely megoldást kínál a Minority SafePack részeként megfogalmazott javaslatokra, a Bizottság azt a döntést hozta, hogy nem irányoz elő új jogi aktusokat. Ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy több területen is további intézkedéseket lehet hozni a célok megvalósításának elősegítésére.

Válaszában a Bizottság rámutat arra, hogy a már hatályos jogszabályok és szakpolitikai intézkedések teljes körű végrehajtása kellő erő a kezdeményezés céljainak támogatásához, és felvázolja a célok megvalósítását támogató további intézkedéseit. Arra is emlékeztet, hogy az Európai Uniónak nincs általános jogalkotási hatásköre a nemzeti kisebbségek védelmében.

A szervezők tavaly január 10-én nyújtották be hivatalosan kezdeményezésüket a Bizottsághoz. Ezt követően összesen 1 128 422 érvényes támogató nyilatkozat gyűlt össze. A Bizottság egy hónappal később találkozott a szervezőkkel. Tavaly október 15-én a szervezők az Európai Parlamentben szervezett nyilvános meghallgatáson bemutatták a kezdeményezést és az abban megfogalmazott javaslatokat.

A Bizottságnak ezt követően 3 hónap állt a rendelkezésére, hogy hivatalos közleményt adjon ki, ismertetve a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit. December 14-i plenáris ülésén az Európai Parlament is megvitatta a Minority SafePack kezdeményezést.

Minority SafePack – Egymillió aláírás a sokszínű EurópáértKözlemény a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezésre adott bizottsági válaszrólAz Európai Bizottság válasza: Kérdések és válaszok