Győr a várossá válás 750. évfordulójára készül – Rákosfalvy úr, az Infovilág nem adja föl! (2.)

Manapság már nehéz újat írni a győri ügyekről, mert igen sok tekintetben minden maradt a régiben, mintha még ma is Borkay Zsolt, a 13 esztendei regnálás után kénytelen-kelletlen távozott polgármester lenne a négy folyó városának az első embere. Nem kellett sokáig gondolkodni rajta, hogy végül is miért nem változott a helyzet, és ha a tisztelt olvasó csak egy kicsit is elmélkedik, rájön a megoldásra...

Tehát: adva van Győr és ott hazánk egyik legszebb barokk tere, a Bécsi-kapu tér, és rajta egy hatalmas saroképület – paravánozva. A szerfölött rossz állapotú iker-saroképület ügyében lassanként kisebb kötetre valót írt az Infovilág, és csaknem annyit levelezett is. A városházával ugyanis (bár nagyon sokszor megkíséreltük) nem lehet szót érteni. A városháza második emberének, Radnóti Ákos alpolgármesternek (!) minden színvonalat alulmúló, a vidéki kocsmákból is száműzött stílusú, Győrött viszont hivatalosnak tekintendő (elvégre hivatali címről érkezett, nevezett valamennyi rangjával ellátott) iromány – erre a következtetésre jutott nem csupán a válasszal megcímzett újságíró, hanem számos kollégája és egy egyetemi tanár, szakíró jogászprofesszor is – abszolút méltatlan egy 135 ezer lakosú városhoz.

Az alpolgármester a többi között fölkínálta csecsemőkori fürdetős képének (sic!) az elküldését szerkesztőségünk vezetőjének. (Magasságos Mindenható, hát ez a színvonal Győrött?) Persze, ha jogerős bírói ítélet mondja ki, hogy a nevezett alpolgármester JELZŐS SZÓVAL is minősíthető, akkor már senki se csodálkozzék azon a színvonalon, amit Borkai egykori és dr. Dézsi jelenlegi alpolgármestere – tehát ugyanaz a személy: Radnóti Ákos – használ. Feltehetően ez a HIVATALOS stílus a négy folyó városában – a várost naggyá tevő Zechmeister Károly polgármester után jó évszázaddal.
Szegény Győr, szegény győriek…

Ezek után persze már senki se csodálkozzék azon, hogy a városháza egykori jogásza, a már említett, lemond(dat)ott Borkai polgármester adriai utastársa nem kíván válaszolni az Infovilág érdeklődésére. Dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, a többi között öt, a pandémia idején is működő kaszinóban érdekelt szakember, valamint egy kft. tisztségviselőjeként a Győr, Bécsi-kapu tér 1-3. alatti ingatlanért felelős személy – egyszeri „engedékenysége” után már feltehetően „ad acta” helyezi az Infovilágtól kapott, a sajtó és általa a képviseltek érdeklődő levelét.

Számos újságcikk

(itt föllelhető jó néhány: https://infovilag.hu/?s=Schäffer-ház)

és információt kérő udvarias levél után először 2019 májusában válaszolt az ügyvéd úr: arra biztatta szerkesztőségünket, hogy vegye át a Kisalföld című napilapban megjelent nyilatkozatát. Ezt viszont udvariasan elhárítottuk, miután az ügyben legilletésebbtől kértünk választ és nem a helyi újságtól. Az Infovilág (amelynek ugyancsak kevés az ideje a kérések/kérdések ismételgetésére) 2019. 05. 22. 14:43-kor ezt válaszolta:

Amit nem takar el a patyomkin-paraván.

„Tisztelt Uram!
Nem kívánok vitát nyitni az ügyben, mert nincs rá időm. Más lapokból nem szoktunk átvenni információkat, mert azok hitelességéért nem tudunk felelősséget vállalni. Szerkesztőségünk az előtt kérte kérdéseinkre az Ön válaszát a lehető legudvariasabb formában, mielőtt az Ön által említett nyomtatványban megjelent volna. Ha úgy ítéli meg, hogy a tőlünk származó újságírói megkeresésre nem kíván válaszolni, akkor ezt írjuk meg.
Kiváló tisztelettel: (aláírás)”

Az üzenetet a címzett elolvasta:
Címzett: Dr. Rákosfalvy Zoltán
Tárgy: Re: MÁSODSZOR IS ÚJRA KÜLDVE : Győr, Bécsi kapu tér 1-3.
elolvasva: 2019.05.22. 16:41.

Egy későbbi levelünkre végül érkezett egy szerfölött szűkszavú, mondhatnók: dodonai válasz:

„Továbbra is keressük az épület legoptimálisabb (sic!) hasznosíthatóságát és annak megfelelő felújítás lehetőségeit.”

Ennek alapján érdeklődött lapunk tavaly október elején, hogy legalább azt megtudhassák olvasóink, sikerült-e végre kitalálni/meghatározni az évek óta tartó, a városképet súlyosan rontó állagromlás után a hasznosítási lehetőségeket.

Egyszerűen hihetetlen, hogy az utóbbi csaknem egy esztendőben nem volt(ak) szakember(ek), aki(k) egyértelmű választ tudott/tudtak volna adni: mire alkalmas az ikerépület és a hozzá tartozó környezet.

Fölajánlottuk, ha engedélyezi az ügyvéd úr, akkor alkalomadtán munkatársunk szívesen készít fényképfelvételeket a kívülről nem látható munkálatokról – írtuk dr. Rákosfalvynak.

Érdemi válasz – immár természetesen – persze nem érkezett, ezért a nyári szabadságolási időszak után újabb levelet küldtünk dr. Rákosfalvy Zoltánnak 2019. 09. 16. 10:31-kor:

„Tisztelt dr. Rákosfalvy Úr! Egyetlen kérdésre kérek választ Öntől:
Mi a szándéka az év elején megvásárolt Győr, Bécsi-kapu tér 1-3. alatti, egyre romló állapotú sarokháztömbbel, a Schäffer-házzal?
Lapunk sokszor foglalkozott az ingatlannal, legutóbb: https://infovilag.hu/gyor-tobbet-erdemelne-a-schaffer-hazrol-sokadszor/
Válaszát köszönöm, és természetesen közzé teszem olvasóink hiteles tájékoztatása céljából.
Kiváló tisztelettel: (aláírás)
A levelet ismét elolvasta a címzett, íme:
Az üzenet elküldve: 2019.09.16. 10:31, elolvasva: 2019.09.16. 11:05.

Csakhogy miután erre sem érkezett tőle válasz 2019. 09. 23. 14:49-kor újabb levelet küldött az Infovilág.
„Tisztelt dr. Rákosfalvy Zoltán!
Egy héttel ezelőtt levelet küldtem Önnek, amelynek átvételét és elolvasását igazolta. Kérem, szíveskedjék megválaszolni a levélben küldött újságírói kérdést, hogy publikálhassam.
Fáradozását köszönöm.
Kiváló tisztelettel: (aláírás)

Dr. Rákosfalvy ezt a levelet is elolvasta. Íme az időbélyegző: 2019.09.23. 17:01. És azt is, amelyben még egyszer kértük, hogy válaszoljon: elküldve: 2019.09.26. 8:33, elolvasva: 2019.09.26. 8:38.

Egyébként: ha a szerencsétlen Schäffer-ház tulajdonosa csak annyit válaszolt volna, hogy a sajtó/a nyilvánosság türelmét kéri, még nem döntötte el a hasznosítás mikéntjét, vagy: már tanulmányozza a pompás műemléki környezetben álló épület felújítására javasolt mérnöki elképzeléseket, netán konkrét és korrekt tájékoztatást adott volna a sarokháztömb jövőjéről, máris kihúzhatta volna az ügy méregfogát.

De hát engedtessék meg, hogy ne egy újságíró adjon tanácsot egy nagy hatalmú ügyvédnek!

Tavaly október 4-én arról értesített dr. Rákosfalvy, hogy 2020. július 15. napján levelet küldött az Infovilágnak. Azt viszont nem kaptuk meg, csak a kései másolatát, amiből részletesen tájékozódhattunk az ikerépület közvetlen környezete történelmi múltjáról (köszönet érte!) Majd végül:

„A püspökvári várkazamatát és a Schaffer házat magába foglaló ingatlan állagmegóvó, állagmegőrző (szerkezet javítás, vízszigetelés stb.) munkálatai lassan a befejezéséhez közelednek, mellyel az épület szerkezete és állaga annak felújításáig megóvásra kerülnek.
Ezen munkálatok elvégzéséről a megelőző cirka 40 esztendőben a korábbi tulajdonlók nem gondoskodtak.
Továbbra is keressük az épület legoptimálisabb (sic!) hasznosíthatóságát és annak megfelelő felújítás lehetőségeit. Üdvözlettel: dr. Rákosfalvy Zoltán”

Ez év február 15-én újabb levelet küldtünk dr. Rákosfalvynak, emlékeztetvén: „…Hónapokkal ezelőtt arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy megkezdődött az Ön által vezetett kft. által tulajdonolt Győr, Bécsi-kapu tér 1-3. szám (iker)ingatlan felújítása. Tekintettel arra, hogy a munkálatok nem látszanak, az épületekbe nem lehet bejutni, a bejárat zárva, szívesen tájékoztatnánk olvasóinkat azokról a munkákról, amelyeket a szerkesztőségünknek írt levelében említett.

A tájékoztatás azért is időszerű, mert Győr ez évben (feltehetően még a nyáron) ünnepli szabad királyi várossá emelésének évfordulóját. Feltételeztük, hogy erre a rangos eseményre befejeződik a Bécsi-kapu tér 1-3. felújítása, és végre visszanyeri teljes pompáját Közép-Kelet-Európa legszebb barokk tere.
Miután közérdekű ügyről van szó, kérem részletes tájékoztatását, amelyért előre is köszönetemet fejezem ki…az Infovilág hírportál felelős szerkesztője.”

Az üzenetet a címzett 2021.02.16-án 14:14-kor elolvasta, ám egy hét múltán sem érkezett rá válasz. Ezért az Infovilág február 24-én újabb levelet küldött dr. Rákosfalvynak, és közölte: „Tekintettel arra, hogy mind ez ideig nem kaptam választ Öntől a 2021. február 15-i levelemre (mellékeltem e levelemhez!), arra a következtetésre jutottam, hogy Ön igen nagy valószínűséggel nem is kívánja tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy egyáltalán – szándékában áll-e az Ön által vezetett kft.-nek (mint tulajdonosnak) felújítani a Győr, Bécsi-kapu tér 1-3. alatti ingatlant

  • folyik-e ott érdemi felújítási (műemlék-védelmi) tevékenység
  • miként kívánja hasznosítani azt az iker háztömböt, amely Észak-nyugat-Dunántúl legnagyobb és műemlékekben különösen gazdag városának kiemelten értékes helyszínén áll immár legalább másfél évtized óta súlyosan sérült állapotban.
    Feltehetően Ön is értesült már arról, hogy Győr az idén ünnepli (szabad királyi) várossá nyilvánításának 750. évfordulóját, amely vissza nem térő, tehát kiemelten egyedi alkalom arra, hogy Győr ünnepélyes arcát mutassa a városba látogatóknak, és természetesen az ott lakóknak.
    Ezt a törekvést azonban – úgy látszik – az Ön kft.-je nem kívánja támogatni, miután a Bécsi-kapu tér 1-3. számú épülettömböt továbbra is egy jellegtelen és a környezettől szerfölött idegen lepel takarja, amiről az Infovilág fotoriportere számos felvételt is készített és jelentetett meg a 21. évfolyamába lépett, folyamatosan frissülő lapunk.
    Tekintettel arra, hogy Ön vagy megbízottja gyakorlatilag hetek óta eltekint attól, hogy hiteles tájékoztatást adjon a közvéleménynek e kiemelt értékű ingatlan várható sorsáról, felelős szerkesztőként úgy döntöttem, hogy újólag nyilvánosságra hozom az ünnepére készülő város műemléki környezetét csúfító épületkettősről rendelkezésünkre álló információkat.”
    Kiváló tisztelettel…”

Az üzenetet a címzett 2021.02.24. 10:24-kor elolvasta.

NYÍLLÖVÉSNYIRE a Schäffer- (Rákosfalvy-) háztól egy másik csendélet díszlik a barokk téren (lásd a fenti képet), ahonnan jól látszik a szép Radó-szigeten az az országosan egyedülálló műemlék csónakház, amelynek felújítását ugyancsak évek óta sürgeti az Infovilág. A város végül tetemes ráfizetéssel visszavásárolta attól a cégtől, amelyik feltehetően az épület összedőlésére várt, ám az újra városi tulajdonná vált csónakházzal azóta sem történt semmi. Látványa elszomorító és aggodalomra okot adó. Miközben a győri városháza fennen hirdeti: V. István király 750 esztendővel ezelőtt nyilvánította várossá Győrt.

A cikkünk illusztrálása céljából közölt fényképfelvételeket ma, 2021. március 1-jén a kora délelőtti órákban készítette az Infovilág fotoriportere.