Ritkaságok a Magyar Elektronikus Könyvtár kínálatában

Tavaly az előző évihez képest összesen harminc százalékkal emelkedett az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) által üzemeltetett Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) olvasottsága, de a koronavírus-járvány első, tavaszi hulláma idején a hetven-nyolcvan százalékot is elérte a növekmény.

A nemzeti könyvtár tavaly 15 milliónál több látogatást jegyzett. Az idén megújulás előtt álló, huszonegyezer kötetet meghaladó digitális adatbázisra most már naponta hatvanezernél is több olvasó kíváncsi. A leggyakrabban letöltött, hazai szerzőségű szépirodalmi kötetek között többnyire klasszikusok: Mikszáth Kálmán, Petőfi Sándor, Krúdy Gyula és Rejtő Jenő művei szerepelnek. Az elektronikus könyvtárban Jókai Mór 217, Mikszáth Kálmán 78, Móricz Zsigmond 64, Krúdy Gyula 54, Karinthy Frigyes 53 és Kosztolányi Dezső 35 műve-műkiadása található meg.

A MEK-ben szolgáltatott dokumentumállomány folyamatosan bővül. Újdonság a többi között Halassy Béla Magyarország atlasza 1:275 000 felbontásban című kötete. A különleges atlasz és helységnévtár a Kárpát-medence huszonnégyezer településének helyét és adatait összegezi. A harminc év munkáját átölelő mű két szempontból is kuriózum. Egyrészt összefogja legnagyobb földrajztudósaink és térképészeink eredményeit. Másrészt mindezt a hódoltság előtti és utáni korra nézve úgy teszi, hogy a térképszelvényeket egymás melletti oldalakon és így egymással összevethető módon ábrázolja.

Balázs Béla (1884–1949) író és filmesztéta könyvei tavaly óta szabadon elérhetők az interneten, és máris jó harminc műve olvasható a MEK-ben. Legutóbb Filmkultúra című kötete jelent meg a felületen. Domonkos Cs. László Hol nemzet süllyed el című könyve ugyancsak a napokban vált olvashatóvá. A közoktatásban is használható szakirodalmi munka a trianoni békediktátum előzményeit tárgyalja. Az idei Benyovszky-emlékév alkalmából digitalizálta a nemzeti könyvtár Gaál József Gróf Benyovszky Móricz élete és viszontagságai című művét, amely ezentúl szintén bárki által elérhető a világhálón.

A MEK tematikus digitalizálást tervez a 2021-től szolgáltatható művekből, így a többi között olvasható lesz Brodarics István királyi kancellár Szentpétery Imre (1878–1950) által fordított és sajtó alá rendezett históriája a mohácsi vészről, George Bernard Shaw (1856–1950) Az ördög cimborája (fordította Mikes Lajos) és Heinrich Mann (1871–1950) Ronda tanár úr (fordította Kosztolányi Dezső) című alkotása is.

A gyűjtemény szabadon hozzáférhető, regisztráció sem szükséges használatához. Az OSZK jó szívvel ajánlja a MEK köteteit kutatáshoz, tanuláshoz, tájékozódáshoz vagy akár szórakozáshoz.