Schäffer-házi hivatalos véleményképtelenség bürokrata lepelben

A tekenyakartság leplébe burkolt választ kapott szerkesztőségünk a GYMSMKH (rövidítés föloldva: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal – a továbbiakban: Kormányhivatal) Építésügyi és Örökségvédelemi Főosztályán dolgozó Révész Artúr igazgatási szakügyintézőtől – Koreny Gábor főosztályvezető nevében és megbízásából. Az egész ügy pusztán azért érdekes és érdemes az Infovilág olvasói számára, mert egy sok éve tartó – és a jelek szerint akár a végtelenségig elhúzódó sztoriról van szó. Javasoljuk kedves Olvasóinknak, helyezkedjenek kényelembe, netán töltsenek csészéjükbe egy finom, illatos kávét, és csak azután lássanak hozzá e cikk olvasásához. Időnként tartsanak némi szünetet az olvasottak elemzésére, szükség van rá.

Mindenekelőtt az örökzöldnek látszó téma, ami csak hullámzik, mint az Adriai-tenger. Sokan ismerik, nem csupán a helybéliek Győr csodálatos barokk fertályát, a Rába, a végvár övezte a Bécsi-kapu teret

(nagy bűnt követtek el eleink, amikor a 19. század végén lebontották a vár reneszánsz Bécsi-kapuját!), a Wittwer Márton Athanáz tervezte és számos korabeli művész díszítette barokk alkotást, a karmelita templomot, mellette a magyarországi barokk talán legszebb szobrászati alkotását, a Hab Mária szobrot; a keleti oldalon a 18. század végén emelt rokokó-copf palotát, az Ott-házat, mellette a város talán legrégebbi, szépen rendbe tett lakóépületét, az Altabak-házat, ami A Király utcai oldalával néz szembe a Schröder-házzal (névadója a magyar röntgenkutatás egyik nagyja volt), vele szemben, a Káptalan-domb lábánál, háttal a végvár bástyájának, oldalával pedig a Sforza-udvari kazamata-lejáratnak támaszkodó Schäffer-házat, mellette a jó ideje raktárszerepre kárhoztatott, a bástya alá nyújtózkodó, valamikori tavernát, és mindezeknek csaknem mértani középpontjában Mátray Lajos (1850–1906) impozáns, egész alakos Kisfaludy Károly szoborral, amit 1892 őszén avattak föl, és majd’ harminc év után hoztak ide, mostani helyére a Rába-szigetről…

Szívet megdobogtató gyönyörűségek és büszkeségre okot adó történelmi emlékek halmaza ez a győri részlet, ami még ápolt is…lenne, ha nem csúfítaná el immár esztendők/évtizedek óta az elszomorító-aggasztó állapotú Schäffer-ház, a Bécsi-kapu tér 1–3. számú saroképület.

Az Infovilág féltő cikkek tucatját írta már az 1840 körül épített, klasszicista stílusú Schäffer-házról, aggódván folyamatosan romló állapota miatt. És amiatt is, hogy jelenlegi tulajdonosa, a 2019. január 2-án Püspökvár Kft. néven 3 millió forintos alaptőkével alapított, január 8-án bejegyzett (telephely: Győr, Teleki utca 17.) ingatlanforgalmazási cég évek óta negligálja kérdéseinket, amikkel az épület sorsát firtatjuk.

Ezúttal már nem tartjuk tisztünknek, hogy itt és most újra traktáljuk mindazon érdeklődésünket és véleményünket, amiket a múlt években oly sokszor és sokoldalúan kifejtettünk, inkább emlékeztetőül ide írjuk, hol lelhetők föl írásaink:

Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.)

Győr többet érdemel(ne) – a Bécsi kapu tértől a Káptalandombon át

Győr többet érdemel(ne) – Továbbra is kérdéses a Schäffer-ház sorsa

Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról

Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor

Győr többet érdemel(ne) – sosem lesz rend a Bécsi-kapu téren?

Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa?

Írja meg, oszt jó napot!

Megtört a jég: dr. Rákosfalvy válaszolt – dolgoznak a Schäffer-házon

Schäffer köpönyeget kapott

Schäffer-ház, Győr: végtelen történet?

Győr a várossá válás 750. évfordulójára készül?

Nincs nyugalom Győr (egyik) ékköve körül

Gyűjtsünk már dr. Rákosfalvy úrnak!

Mit takargat Rákosfalvy kft.-je a Bécsi-kapu téren?

Győr többet érdemelne – bástyasétány a romokon

Schäffer-ház: 5. éve titkolózik a tulajdonos – 5. éve csúfítja Győr legszebb barokk terét

Újra csak a gyönyörűséges barokk tér sebeiről

(Alighanem a szöveget méltóképpen kiegészítik a cikkeinkhez mellékelt fénykép-felvételek.)

Tekintettel arra, hogy az utóbbi jó évtizedben divattá vált, hogy a címzettek – ha éppen nincs ínyükre a hozzájuk eljuttatott újságírói kérdés, érdeklődés –„nagyvonalúan” semmibe veszik („Ugorjunk egyet!”), nem válaszolnak rá. Kitűnő példa erre a dr. Dézsi Csaba András polgármester, orvos-professzor és Fidesz-politikus által vezetett győri önkormányzat. A prof. polgármesternek jó 330 napja írt (és a titkársága által átvett) levelünkre máig nincs válasza. Dr. Dézsi urat már emlékeztetni sem érdemes arra, hogy megválasztásakor szerkesztőségünknek saját kezűleg küldött levélben erősítette meg, hogy a sajtót fontosnak tartja a munkájában, nyugodtan keressük meg, működjünk együtt. Működnénk, ám ahhoz partner kellene a torony aljából…

Így aztán, miután a győri városháza nem hajlandó „leereszkedni” hozzánk (olyat is mondtak telefonon, hogy az ügy nem az ő asztalukra tartozik!), kénytelenek voltunk az illetékes kormányhivatalt keresni a Bécsi-kapu tér 1–3. számú épülettömb ügyében. E-mailt írtunk 2022. február 1-jén 16:45-kor dr. Ivicze Zitának, a kormányhivatal sajtóval foglalkozó munkatársának a Bécsi-kapu téri épület sorsáról érdeklődvén. Válasz „természetesen” nem érkezett; a minap érdeklődtünk az okáról, és akkor közölte a kormányhivatal hivatalnoka: „az illető hölgy már nem dolgozik ott”. A teendőket „természetesen” elfeledte átadni az utódjának.

A folytatás: 2022. november 9-én újabb levelet küldött szerkesztőségünk, a címezett a GYMSMKH Építésügyi és Örökségvédelemi Főosztály (epites@gyor.gov.hu), amitől külön kértük, hogy jelezze a levél átvételét, ami (később ez is kiderült) „nem kötelessége a hivatalnak”. holott egyetlen kattintásába kerülne a hivatalnoknak.

Jött viszont egy hivatalos levél arról, hogy a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítja a hivatal (30-ról 45 napra) „veszélyhelyzetre” hivatkozással. Ide írjuk, hogy a tisztelt Olvasó is tudja, e levélre válaszként megkérdeztük, hogy mitől van veszélyhelyzet Győrött, a Szent István úti üvegpalotában? Sem ágyúcsövek nem irányulnak az épületre, sem bombázók nem fenyegetik, talán még a fűtés is működik az irodarengetegben, tehát érthetetlen a válaszidő 30-ról 45 napra hosszabbítása. A Koreny Gábor főosztályvezető nevében és megbízásából eljáró Révész Artúr ügyintézőtől kapott abszolút bürokratastílusú válaszlevél megfogalmazása (becslésem szerint) minden bizonnyal tovább tartott, mint a kérdésemre adandó kormányhivatali válasz:

„…A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2022. október
26. napján érkezett közérdekű adatigénylése kapcsán felhívom szíves figyelmét, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
Figyelemmel arra, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel
összefüggő közfeladatai ellátásának, nevezetesen a hatósági ellenőrzések lefolytatásával
kapcsolatos feladatai teljesítésének a veszélyeztetésével járna, a Kormányhivatal a közérdekű
adatszolgáltatás teljesítésére irányadó határidőt az igény beérkezését követő 45 napban
állapította meg.
Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.”

(Megjegyzés: a fenti szöveget nehezebb lenne megtanulni, mint egy modernista szabadverset…)

Meggyőződésem, nem kis szellemi erőfeszítés szükségeltetik ilyen szöveg megfogalmazásához. Gratulálok!

Miután a 45 napos határidő leteltével sem kaptam választ, két reklamáló levelet írtam a főispánság, azaz a GYMSMKH Építésügyi és Örökségvédelemi Főosztálynak, mire december 16-án végre megjött a „nesze semmi, fogd meg jól!” szó- és betűhalmaz (betűhíven):

„Tárgy: Kulcsár László közérdekű adatigénylése

Tisztelt Kulcsár László Úr!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2022. október 26. napján érkezett levelében foglalt közérdekű adatigénylés – a Győr, Bécsi kapu tér 1-3. számú épület takarására vonatkozó kérelem, illetve az engedély időtartama – vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal az alábbi tájékoztatást nyújtja. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdése alapján, ha a műemléki értéket érintő tervezett tevékenység az 56. § (4) bekezdés szerinti jókarbantartásra irányul, a bejelentésre vagy örökségvédelmi engedélyre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az elkészült védőháló létesítésével kapcsolatban kérelem nem került benyújtásra, tekintettel arra, hogy az – jókarbantartási munka lévén – nem volt engedélyhez kötött tevékenység. A Kormányhivatal kéri a tájékoztatás szíves tudomásul vételét. Győr, elektronikus aláírás szerint Széles Sándor főispán nevében és megbízásából Koreny Gábor főosztályvezető”

dav

A válaszom természetesen ez lesz: nem vagyok hajlandó a tájékoztatást tudomásul venni. Már csak azért sem, mert szerintem megkerüli a lényeget, nevezetesen azt, hogy mikor hajlandó végre a dr. Rákosfalvy Zoltán és Somogyi János Tibor vezette Püspökvár Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság előbújni az ikonikus műemlék épületet takaró lepel alól, és kertelés nélkül nyilatkozni: mi a szándékuk a Győr, Bécsi-kapu tér 1-3. számú, a városképet súlyosan rontó módon eltakart, elképesztően rossz állapotú ingatlannal? Az ám, egyúttal csodálkozom, hogy évek óta győriek tízezrei járnak el a patyomkin-leples épülettömb előtt, és nem méltatlankodnak miatta. Megjegyzem, nem az egyetlen a környéken: az Infovilág a többiről is írt, ám győri szokás szerint ugyancsak elmaradt hivatalos visszhang.  

Szerkesztőségünk könyvelője most számolgatja, mennyibe kerülne, ha „jókarbantartásra hivatkozással” letakarnánk a felújításra ugyancsak rászoruló győri Rozália-házat néhány évre. Kíváncsi vagyok, közbeszólna-e bármelyik hivatal is, már csak azért is, mert az Infovilág szerkesztőségét nem egy jónevű, helyi ügyvéd vezeti, hanem csak egy sok évtizede újságíró, aki a győri gyakorlathoz hasonlót — bár hivatása okán bejárta a világ jórészét — sehol sem tapasztalt.