Schäffer-sztori: gyűjtést kéne szervezni dr. Rákosfalvy kft.-je számára

Tisztelt Győriek! Érdeklődöm, kinek tetszik a város talán legszebb terén, a Bécsi-kapu téren sok év óta dicstelenül díszelgő Schäffer-tömb? Tájékoztatásul csak annyit, hogy a Bécsi-kapu tér 1-3. alatti sarokházkettősre először idestova négy évvel ezelőtt, 2017 nyarán hívta föl a figyelmet az Infovilág hírportál (Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán).

Miután – csak jóval később döbbentem rá: Borkai Győrében így szokás – a hivatalos fölkérés ellenére sem válaszolt a magasságos városháza, még jó néhányszor írtam az Infovilágban a többi között az idestova 180 esztendős Schäffer-házról, sürgetvén: lássanak neki a fölújtásának, mielőtt végzetes károk nem keletkeznek benne.

Közben Borkai elment kirándulni az Adriára, aztán visszajött, majd lemondása előtt egyetlen napra újra fölesküdött polgármesternek, hogy helyére új embert lehessen választani… De ez nem újdonság a győriek előtt.

És talán az sem nóvum, hogy a szerencsétlen Schäffer-ház fölújítását sürgető mintegy tucatnyi írás jelent meg az Infovilág hírportálon, és mindannyiszor minden maradt a régiben. Azaz mégsem: kiderült, hogy a Győrött (különösen pedig Borkai dicstelen távozása okán) jól ismert ügyvéd kft.-jének tulajdona lett a Bécsi-kapu téri saroképület-duó.

Máthé-Tóth Péter, a Bécsi-kapu tér felújításával megbízott győri útkezelő szervezet műszaki vezetője, egyben sajtószóvivője arról tájékoztatta lapunkat, hogy: „Az önkormányzatnak nincs köze az épülethez – magántulajdon. Az előkészületek során tájékoztattak minket, hogy a Bécsi-kapu tér 1–3. számú ingatlan esetében tulajdonosváltás van folyamatban. A leendő tulajdonos képviselője megkeresett minket az épület átépítése, felújítása és a Bécsi kapu tér felújítása miatti ütemezés összehangolása végett. Az önkormányzat úgy döntött, hogy igyekszik alkalmazkodni az épület felújításának szándékához, emiatt 2017-ben nem kezdtük el a tér felújítását, hanem csak az elektromos hálózat átépítését, felújítását végeztük el…”

Száz szónak is egy a vége, miközben az Infovilág továbbra sem „szállt le” a teret akkori (és mai!) elhanyagot állapotában csúfító Schäffer-ház ügyéről, az ingatlan gazdát cserélt. Szerkesztőségünk a fordulat okán szerette volna közvetlenül az érintettől megtudni, hogy mi a szándéka a győri Bécsi-kapu teret legalább évtizede csúfító, sokkal jobb sorsra érdemes, kétemeletes, késő klasszicista stílusban 1840 körül épült lakóházzal, egyéb elérhetőség nem lévén, e-mailben kereste meg a Püspökvár Kft.-t, amelyről csak sejteni lehetett, hogy egy ismert győri ügyvéd nevéhez fűződik. Csakhogy hiába érdeklődtünk 2019. május 2-án a tulajdonos nevesíthető képviselőjénél e-mailben, bár a levelet átvette, ám semmi válasz, annak ellenére, hogy szerfölött világos és könnyen érthető formában így írt az Infovilág:

„…tervezi-e a sarokháztömb felújítását, ha igen, mikorra, vagy (miután a kft. a cégbejegyzés szerint ingatlan-forgalmazással foglalkozik) tovább értékesíti. Ez esetben minden bizonnyal még jó ideig a jelenlegi állapotában kell elviselni az épületet…”

A tájékoztatást kérő további leveleinkre sem válaszolt a Püspökvár Kft. ügyvezetője. Vagy mégis? 2019. május 22-én a címzett/megszólított azt javasolta, hogy vegyük át az erről szóló  állítólagos nyilatkozatát a helyi lapból, mert nincs ideje az üggyel foglalkozni. Nem vettük át, mert ellentmond mindennemű józanságnak:

  1. érdeklődő levelek sokaságát küldjük X.Y.-nak, aki
  2. jó ideig válaszra sem méltatja a levél íróját
  3. aztán a sokadik kérésre „megkönyörül”, és közli
  4. a kérdéses ügyben már nyilatkozott egy harmadik félnek, tessék átvenni az ott közölteket…

Hát nem! Ajánlható-e, kóstoljuk meg a rántotthúst úgy, hogy beleharapunk szomszédunk ételébe?

Mindazonáltal 2019. szeptember végén megírtuk a megszólított viselkedését: Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa? Két hónap sem telt, kirobbant a Borkai-botrány, és érdekes módon a Schäffer-ház ügyében nyomban közlékenynek bizonyult az ügyvezető:

„Tisztelt dr. Rákosfalvy Zoltán! Önnek kétszer is elküldtem érdeklődő levelemet, amelyet 2019. 09. 16-án, illetve 23-án átvett és elolvasott. Tekintettel arra, hogy nem magánlevélről, hanem egy város lakosságát érintő ügyről van szó, nem zárkózhat el a választól. Kérem, vegye a fáradságot, hogy megadja a kért tájékoztatást. Kérem, azt is írja meg, ha nem akar válaszolni a kérdésre. Természetesen mindkét esetben tájékoztatom lapunk olvasóit az Ön álláspontjáról. Kiváló tisztelettel: Kulcsár László újságíró, felelős szerkesztő.”

A szeptember végi levélre – csodák csodájára – csaknem két hónappal később (!) megérkezett a válasz. Íme, betű szerint:

„Tisztelt Főszerkesztő Úr! Kérdésére válaszolva, tájékoztatom, hogy egyenlőre (sic!) keressük a Schaffer ház legoptimálisabb (sic!) hasznosítási és ehhez kapcsolódó felújítási lehetőségét, mely maximálisan figyelemmel kell legyen az épület történelmi és szakrális jelentőségére. Mihelyt konkrétumokkal tudok szolgálni, tájékoztatni fogom. Az épületben egyébként állagmegóvó, állagmegőrző munkák zajlanak. Tisztelettel: dr. Rákosfalvy Zoltán”

Az Infovilág szerkesztősége természetesen köszöni a tömör tájékoztatást, és szívesen fogadja a további információkat is a győri városkép jó másfél évszázados mozaikkockája, a Schäffer-ház megújulásáról, főként pedig arról, hogy végül is mi a tulajdonos szándéka az épülettel – írtuk akkor.

Lapunk meglehetősen sokat foglalkozott a győri Schäffer-házzal, mert küllemét (és majdani funkcióját) közügynek tartja. Az itt olvasható https://infovilag.hu/irja-meg-oszt-jonapot/ 2019. november 4-i cikkünk a fenti udvarias válasz előtt íródott. Részlet:

„Fölhívtam a szóban forgó ügyvéd úr irodáját. Egy kolléganője vette föl a telefont, és mintegy két-három perc elteltével közölte: nincs benn a keresett személy. Próbáltam magyarázni, hogy kínos, és ne késztessenek arra, hogy újólag megírjam: dr. Rákosfalvy Zoltán – ellentétben a működő Európára jellemző szokással – semmibe veszi az újságírói megkeresést: nem válaszol az érdeklődő (magánügynek korántsem tekinthető!) levelekre, elvégre egy városképi szempontból ikonikus épületről van szó.

Végül megkérdeztem a kedves hangú ügyvédnőt: megírjam-e újólag, hogy kollégája (főnöke?) nem válaszol, holott minden alkalommal nyugtázta az érdeklődő levelem átvételét?

Mit gondol, kedves Olvasó, mi volt a felelet? „Írja meg!”

Föltehetően a kedves hang akkor még nem tudta azt, amit a főnöke már bizonnyal jól tudott az adriai kirándulás részleteiről…

Mindazonáltal jó egy hónappal később vászonleplet kapott a Schäffer-ház.

Nem kívánjuk tovább igénybe venni olvasóink idejét és türelmét, ezért csak távirati stílusban megjegyezzük: a Schäffer-ház sztoriját itt is megírtuk röviden, javasoljuk az elolvasását.

Időközben leváltották (mai, divatos szóhasználattal: elzavarták) a városháza két sajtófőnökét is, ám az Infovilág tapasztalata szerint semmi sem változott, holott a „lemondott” polgármester helyére új városvezető lépett. Az idestova másfél éve hivatalban lévő új ember szemét sem szúrja a Schäffer-ház, lepelbe burkoltan rohad s rogyadozik tovább Európa egyik legszebb barokk terén. Mindehhez, persze semmi köze a városképért feleldelős győri hivatalnokoknak? Persze, lehet, hogy nincsenek is.

Ha lesz egy kis időm, gyűjtést kezdeményezek a Püspökvár Kft. és vezetője számára, hogy abból a hozzájárulásból kezdje el végre a Schäffer-házkettős fölújítását, ami bár évek óta az övé, de a helyiek szégyenkeznek miatta Győr szabad királyi várossá nyilvánításának 750. évében.