Segítség a zaklatás elleni védelemre szoruló előadó-művészeknek

Az Előadó-művészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és Művészeti Szakszervezetek Szövetsége (MSZSZ) azonnali segítségnyújtásról döntött a művészek szexuális zaklatásával kapcsolatban nyilvánosságra került esetek nyomán. A művészek, és közöttük a legnagyobb számban képviselt zenészek, színészek, táncosok anyagi jogainak érvényesítését és érdekvédelmét ellátó szervezetek erkölcsi kötelességüknek tesznek eleget, amikor elsőként nyújtanak segítő kezet a szexuális visszaélés áldozataivá vált művészeknek.

Az előadó-művészek nyilvános tevékenységükből eredő fokozott sérülékenységük miatt személyükben is megkülönböztetett védelemre érdemesek – állítja az EJI és az MSZSZ –, ezért azonnali hatállyal önálló támogatási keretet különítenek el azon művészek számára, akik tevékenységükkel közvetlen összefüggésben szexuális zaklatásnak vannak kitéve.

A keret létrehozásának két fő célja van. Az egyik: legyen hová fordulniuk a védelmet kérőknek, és a visszaélésekkel szemben ez már önmagában is megelőző, visszatartó hatású legyen. A másik: az érintettek a leghatékonyabb formában jussanak hozzá a számukra szükséges jogi, illetve pszichológiai segítséghez.

Az EJI és az MSZSZ haladéktalanul megkezdi az ilyen ügyekben jártas, bizonyíthatóan sikeresen működő szakértők és szervezetek megkeresését. Az EJI felkészíti ügyfélszolgálatát a jellegükből fakadóan érzékeny tartalmú bejelentések maradéktalanul bizalmas kezelésére.

Az EJI és az MSZSZ mélyen elítél minden olyan magatartást, amely a hatalmi erőfölényre alapozva visszaélést valósít meg, és ezzel sérti a legalapvetőbb emberi jogokat. Az ilyen magatartások között a zaklatás, és különösen a szexuális zaklatás nem a művészeti élet sajátja. A napokban a széles nyilvánosság előtt ismertté vált nyilatkozatok erre a területre irányították a figyelmet.

Az EJI és az MSZSZ döntésével nem az ismertté vált, konkrét esetekről kíván állást foglalni. Az elhatározás célja a megelőzés, a jogi és a lelki segítségnyújtás a védelemre szorulóknak.

Szexuális zaklatás és bántalmazás – vita az Európai Parlamentben

A megelőző intézkedésekről vitázik az EP szerdán délelőtt fél tizenegytől Cecilia Malmström uniós biztossal. Az áldozatokat megszólaltató világméretű #MeToo-kampány nyomán a képviselők arról faggatják majd a biztost, hogy az EU milyen eszközökkel lép fel a szexuális bántalmazások ellen és az áldozatok védelmében. A javaslatokat is magában foglaló állásfoglalásról csütörtökön szavaz az EP.

A vita az EP Live. és EbS+.csatornákon követhető.