Tanuljunk magyarul! – különleges közmondások

Édes anyanyelvünk tele van találó, sokszor bibliai eredetű szólásokkal, közmondásokkal. „Sok lúd disznót győz. Jön még kutyára dér. Egy fecske nem csinál nyarat. Sokat akar a szarka… Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Senki sem lehet próféta a saját hazájában” stb. Aki szeretné pallérozni stílusát, bővíteni szókincsét, és kíváncsi e nyelvi fordulatok eredetére, okvetlenül lapozgasson Az ékesszólás kiskönyvtára és a Híd szótárak legfrissebb köteteiben.

Jövőre ünnepli alapításának 20. évfordulóját a Tinta Könyvkiadó, amely páratlan teljesítménnyel büszkélkedhet. Eddig 450 kötetet adott ki összesen mintegy 650 ezer példányban, és az átlagos példányszám (kb. 1450) is figyelemreméltó. Kiváltképpen azért, mert a kiadványok között szép számmal vannak kifejezetten nyelvészeti szakkönyvek, amelyek csak a szűkebb szakma érdeklődésére tarthatnak számot.

A vállalkozás rokonszenves törekvése, hogy segítse a nyelvművelést, anyanyelvünk ápolását. A pallérozott beszéd (és írás) támogatása persze nem új keletű, hiszen a „nyelvőrködés” már a 19. század második felében elkezdődött, és százötven esztendő alatt a nyelvművelők nemcsak folyóiratokban, lapokban, hanem később a rádióban és tévében is nagy figyelmet szenteltek a helyes magyar beszédnek és kiejtésnek.

Az ország egyik legjobb (győri) gimnáziumának a névadója, Révai Miklós nyelvtudós (e szavunkat is neki köszönhetjük) 1802-ben még azon kesergett egyetemi székfoglaló beszédében (latinul!), hogy nem ismerjük eléggé anyanyelvünket. „Tanuljunk magyarul!” Ma is számos jeles nyelvész segíti ezt a törekvést, miközben egyre többen látjuk be, hogy – ha boldogulni akarunk – a magyarul kívül nem árt más nyelveket is elsajátítani.

A Tinta Könyvkiadó legújabb könyvei közül jó néhány ebben is segíteni akar. Az Olasz közmondások című gyűjtemény (Ágnes Bánhidi Agnesoni munkája) a Híd szótárak sorozatban jelent meg. A kötet csaknem nyolcszáz közmondást, mintegy ötszáz szólást és negyven szállóigét tartalmaz. Izgalmas szellemi feladat összevetni a magyar és az olasz nyelv „bölcsességeit”, ahogyan a könyvfolyam további darabjai is haszonnal forgathatók. Nagy György Magyar–angol közmondás-szótára napjaink világnyelvére, az angolra ülteti át a magyar közmondásokat, szólásokat. Persze például az „egyszer volt Budán kutyavásár”, vagy a „több is veszett Mohácsnál” fordulatok megértetése angol ajkúakkal nem a legkönnyebb feladat.

Az állatos közmondások és szólások szerzője, Balázsi József Attila, a világ minden tájáról, 124 nyelvéből gyűjtötte össze az anyagot. A sas egyedül repül című, magyar-angol nyelvű kötetben 2727 közmondás található, s ezek 123 állatnevet tartalmaznak. Meghökkentő, hogy – más-más nyelven ugyan, de – mennyire hasonlóan gondolkodnak bolygónk népei. A legnépszerűbb állat a ló és a kutya, míg a lazachoz mindössze három közmondás kapcsolódik.

A reformáció jubileumának évében úgyszólván bestseller lett a Biblia, ezért nem meglepő, ha a Tinta Kiadó is tiszteleg az 500. évforduló előtt. T. Litovkina Anna gyűjteményében (Aki keres, az talál) olyan fordulatok eredetét mutatja be a szerző, amelyek ma már köznyelvi kifejezéseknek számítanak. Megjelöli a pontos bibliai forrásokat, és rövid magyarázatot fűz az idézetekhez.

Magay Tamás is bibliai eredetű kifejezéseket, bölcsességeket tett közzé Az ékesszólás kiskönyvtára kötetében, de ő a magyar mellé odatette az angol megfelelőt is. Érthető módon van átfedés a két gyűjtemény között: az utóbbi, kétnyelvű szöveg az angol nyelv tanulásában is segíthet. T. Litovkina Anna értelmező szótárából viszont a bibliai fordulatok mélyebb értelmét is megismerhetjük.

Man does not live on bread alone. Azaz „nem csak kenyérrel él az ember”. Tehát nem csupán földi javakra kell gondolnunk, hanem szellemi táplálékra is. Közéjük tartoznak a Tinta Kiadó említett kötetei, amelyek a nyelvészeken kívül a széles olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthatnak. Hasznukat vehetik a Biblia, a magyar nyelv iránt érdeklődők, angolul tanuló diákok, irodalmárok, újságírók egyaránt.