Telefonkészülékek jogsértő reklámozásáért versenyfelügyeleti bírság a Telekomnak

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint a Magyar Telekom Nyrt. (Telekom) „Mennyit fizetnél egy iPhone-ért?” című elektronikus reklámlevelében nem tárgyilagosan hasonlította össze az iPhone 7 készülékajánlatokat saját és versenytársa előfizetői csomagja részeként. A hatóság 12,5 millió forintos bírságot szabott ki a cégre a jogsértésért.

A 2017. augusztus 17-én szétküldött és jogsértőnek minősített reklámlevél csak a készülékért fizetendő havi díjat emelte ki. A havonta fizetendő összeg azonban két szolgáltató esetében közel azonos volt – a készülék mellé szükségszerűen beszerzendő tarifacsomag díját is figyelembe véve. Bár a Telekom nyilvánvalóan vonzóbbnak tüntette fel saját ajánlatát, összességében a fogyasztó nem kapott objektív képet a két szolgáltatásról. A vállalkozás így megsértette a versenytörvény összehasonlító reklámokra vonatkozó szabályait.

Az összehasonlító reklám mentesítheti a fogyasztókat a piaci tájékozódás és mérlegelés egyes terhei alól, így a verseny hasznos eszköze lehet. Ehhez azonban szükséges, hogy az összehasonítás jogszerűen történjen, azaz tartalma, módszere tárgyilagos legyen.

A jogsértésért a GVH 12,5 millió forintos bírságot szabott ki a Telekomra. Az ajánlathoz kapcsolható bevétel nem számottevő, a GVH bírságcsökkentő tényezőként pedig figyelembe vette, hogy a cég – együttműködési jellegű intézkedésként – elengedte a közvetlenül érintett fogyasztók hűségvállalás miatti kötbérfizetési kötelezettségét. A hatóság ugyanakkor tekintettel volt a kirótt összeget növelő körülményekre is, ugyanis a Telekom már nem először követett el a fogyasztók tájékoztatásával összefüggő jogsértést, a bírságnak pedig visszatartó hatással kell rendelkeznie. (Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/4/2018.)

A „hallgattassék meg a másik fél is” elve és gyakorlata alapján szerkesztőségünk lehetőséget adott a Telekomnak véleménye közzé tételére. Íme: „A Magyar Telekom vizsgálja a GVH határozatát, és megfontolja a jogorvoslat kezdeményezését. Bár a vállalat álláspontja szerint a kampány megfelelt az összehasonlító reklámra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a kampányban készüléket vásároló, csekély számú érintett ügyfél részére kompenzációt nyújtott.”