Természetvédelmi siker katonai területen: harctéren a vadvilág

Hogyan találhat magának menedéket Európa egyik legveszélyeztetettebb hüllője épp egy magyarországi katonai lőtéren? Miért fontos, hogy ezen a kiképzőhelyszínen a honvédség is kiemelten figyeljen az állat- és növényvilág megőrzésére? A természetvédők és a Honvédelmi Minisztérium hat évvel ezelőtt összefogtak, hogy megóvják a páratlan természeti értékeknek otthont adó Turjánvidéket.  (A képen: rákosi vipera, Szelényi Gábor felvétele.)

Kígyászölyv-fióka (Árvay Márton felvétele.)

Sikeres volt hazánk második legnagyobb aktív katonai lőterén hat éven át tartott élőhely-rehabilitáció. A természetvédők és a honvédség közösen igyekeztek megóvni a Turjánvidéket, ahol a veszélyeztetett rákosi vipera is él. Az Európai Unió által támogatott LIFE-kezdeményezés vezetője a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, partnerei a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. és a WWF Magyarország.

A Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér 1876 óta a hadsereg kiképző helyszíne, és bár nem valószínű, hogy a harcászatról a természetvédelem jut eszünkbe, a Turjánvidéknek a látogatók és intenzív mezőgazdasági tevékenység előtt elzárt ez a része mégis a katonai jelenlétnek köszönheti, hogy egy ilyen nagy, egybefüggő területen fennmaradtak az Alföldre egykoron jellemző élőhelyek. A 7300 hektáros Natura 2000 területrész mélyebben fekvő, északi felén éger és kőris láperdők, zsombékosok, láprétek alakultak ki. Ez a vizes, néhol süppedékes, nehezen járható növényzet a „turjános”, amelyről az egész vidék a nevét kapta. A déli, szárazabb részen homokpuszta gyepek, borókás-nyárasok, pusztai tölgyes foltok fordulnak elő, sok értékes növény- és állatfajnak nyújtva menedéket.

Óriás útifű, szarvasbangó, bütyköshátú ormányosbogár, magyar futrinka, túzok, ürge él itt, hogy csak néhányat említsünk közülük. Az eddig mdegismert védett fajok száma több mint 300! Ez azért is rendkívül fontos, mert az ember tájátalakító tevékenységének eredményeként mára kevés maradt az Alföld eredeti élővilágából.

Láperdő a Dabasi Turjánosban (Fotó: Verő György)

A Turjánvidék azonban súlyosan veszélyeztetett. Az átlagosnál kevesebb, kiszámíthatatlan eloszlású csapadék és a vízelvezetés miatt az élőhelyek kiszáradnak, az özönnövények – például a selyemkóró, az akác vagy a bálványfa – pedig szinte megállíthatatlanul terjednek, és olyan őshonos fajokat szorítanak ki, mint a homoki nőszirom és a fekete kökörcsin.

Itt él a mára a kihalás szélére sodródott, így Európa egyik legveszélyeztetettebb hüllőjévé vált rákosi vipera is, amelyet a számára kedvezőtlen mezőgazdálkodási tevékenység és a gyűjtők tizedeltek meg.

Az Európai Unió támogatásával, a LIFE+ kezdeményezés részeként 2011-ben megkezdődött a terület helyreállítása, a veszélyeztető tényezők felszámolása. Az agresszíven terjedő özönnövényektől 1200 hektárnyi homoki gyepet tisztítottak meg, amelyekre visszatérhetnek a ritka, védett fajok.

A vízhiány enyhítésére vízügyi műtárgyak épültek a területet behálózó csatornákra, melyek segítik a lehulló csapadék megtartását.

A nedves rétek nagy részén pedig kaszálás helyett most már ismét szarvasmarhák legelnek, így a változatos gyep megfelelő búvóhely a rákosi vipera részére, valamint a fő táplálékai, a sáskák, tücskök, szöcskék számára.

A múlt években elkészült az a zónatérkép, amelyben a szakemberek kijelölték, hogy hol milyen katonai tevékenység végezhető – a fiókanevelési időszakban egyes részeken például szigorú szabályokat vezettek be azért, hogy a madarak zavartalanul fészkelhessenek. A természet- és honvédelem együttműködésének köszönhetően sokkal több információ jut el a területet használó katonákhoz a természeti értékekről, ezért hatékonyabban tudják megőrizni őket.

Az élőhely-rehabilitációs munkáról további részletek a  www.turjanvidek.hu weboldalon.

Az Európai Unió valamennyi tagországában felmérték, melyek a különösen értékes vagy veszélyeztetett élőhelyek és fajok, és ezek védelmére Natura 2000 területeket jelöltek ki. Az EU a természeti értékek megőrzéséhez pénzügyi forrást is biztosít a LIFE+ Természet alapból. A Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér nagy része és a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület a Natura 2000 hálózathoz tartozik, ezért volt lehetséges a „Kiemelt jelentőségű természeti értékek megőrzése a Turjánvidék Natura 2000 terület déli részén” című pályázat benyújtása. A projekt 2011–17 között valósult meg a LIFE+ Természet alap finanszírozásának és a Földművelésügyi Minisztérium társfinanszírozásának köszönhetően.