Tótkomlósi deportáltak – Gerasdorf (Ausztria)

A Békés megyei Tótkomlós gettójából 1944-ben 281 embert hurcoltak az ausztriai Gerasdorfba: 134 nőt, 106 férfit és 41 gyermeket. Közülük heten vesztették életüket az ottani táborban. Az ő nevük olvasható a 2016-ban leleplezett, német, magyar és héber feliratú táblán. Ám az ottani, Braun Rózsáról elnevezett utca története még ezen belül is különleges…

1944 nyarán, Braun Hugóné Kohn Rozáliát, két fiát, Pistát és Palit, továbbá a két nagymamát Tótkomlóson – ahol addig megbecsült polgárokként éltek – megfosztották a lakásuktól, elvették mindenüket, előbb gettóba zárták, majd vagonokba rakták őket. A dél-tiszántúli zsidók egy részének ebben a tragédiában az volt a szerencséje, hogy az ő szerelvényüket nem Auschwitzba, hanem Ausztriába irányították. A Braun család az akkor Bécshez tartozó Gerasdorfba került egy lágerbe, ahol az anya és nagyobbik fia, az akkor 13 éves Pali a mezőgazdaságban robotolt. Ám egyszer az egyik osztrák család németül tudó takarítónőt keresett, s Braun Rozália megfelelt a feltételeknek.

A szóban forgó Seidl család pékséget működtetett Gerasdorfban. S mint kiderült, a lisztet generációk óta attól a tótkomlósi malomtól vásárolták, amelynek cégvezetője Braun Hugó, Rozália férje volt. Így aztán a három Seidl fiú kinőtt cipői, kabátkái mentették meg Pali és a hétéves Pista életét a később Bergen-Belsenbe, majd Theresienstadtba vezető menetelésük közben.

Braunék azon kevés család egyike volt, amelyik hazatért Magyarországra. A két asszony később is levelezett egymással. Frau Braun – utóbb Benedek – megőrizte leveleiket. Mintegy hét évtizeddel később, 2016-ban Gerasdorf önkormányzata az írásokban foglaltak ismeretében úgy határozott, hogy a Stammerdorfer Strasse-t, amerre annak idején a láger állott, ennek az egyedülálló történetnek az emlékére Braun Rózsáról nevezi el.

Az utcanévtáblát megtekintette az egykori Pista, azaz Benedek István Gábor (BIG) veterán író-újságíró is, aki a deportáltakról megemlékezés díszvendége volt, s aki az egykor történtekről A négy perzsaszőnyeg” című írásában részletesen beszámolt olvasóinak.

A táblaavatásra és a deportálásról történt megemlékezésre 2016. június 17-én került sor. Az eseményen, ahol a burgenlandi tartományfőnök és a helyi vezetők is megjelentek,

hősünk (balról a harmadik) találkozott Helmut Seidllel is (képünkön), akinek gyerekkori ruháit, cipőit 1944 végén elörökölte…

Nagyon köszönöm Benedekné Köves Hajnalka és Baracs Dénes segítségét.