UNHCR: véget kell vetni a menekültek visszakényszerítésének, az erőszaknak

Aggasztóan mind gyakoribb, hogy a menekülteket és a menedékkérőket Európa szárazföldi és tengeri határain ma kiutasítják és visszakényszerítik oda, ahonnan érkeztek. Az UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezete ezért felszólítja az európai államokat, hogy vizsgálják ki ezeket az eseteket és vessenek véget ennek a gyakorlatnak.

„Az UNHCR az utóbbi időben folyamatosan arról kap jelentéseket, hogy néhány európai állam korlátozza a menedékkérelemhez való jogot, amikor olyan embereket kényszerítenek vissza, akik már beléptek az ország területére vagy elérték annak felségvizeit, illetve amikor erőszakot alkalmaznak velük szemben a határokon” – mondta Gilian Triggs, az UNHCR menekültek védelméért felelős főbiztos-helyettese.

„A visszakényszerítések erőszakos módon és a jelek szerint rendszeresen történnek. A menekülteket szállító csónakokat visszavontatják. A partot érő embereket felkutatják és elfogják, majd visszakényszerítik őket a tengerre. Sokan számoltak be arról, hogy az állami hatóságok emberei erőszakot alkalmaztak velük szemben és bántalmazták őket.”

A szárazföldi úton érkezőket szintén nem hivatalos módon őrizetbe veszik és erőszakkal visszatérítik őket a szomszédos országokba anélkül, hogy bármi módon utánajárnának annak, szükségük van-e nemzetközi védelemre.

Az ENSZ 1951-i Menekültügyi Egyezménye, az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az EU jogrendje megköveteli a tagállamoktól, hogy tartsák tiszteletben az egyes emberek jogát, hogy menedékjogot kérjenek, és védjék meg őket attól, hogy visszatoloncolások sorozatával olyan országban kössenek ki, ahol veszélyben lehet az életük (refoulement). A hatóságoknak nincs joguk automatikusan megtagadni az emberektől azt, hogy belépjenek az országba és arra sem, hogy visszatérítsék őket oda, ahonnan jöttek, anélkül, hogy egyedi alapon megvizsgálnák azok menedékkérelmét, akiknek védelemre van szükségük.

„Az emberi életek és a menekültek jogainak tisztelete nem választás kérdése, ez törvényi és erkölcsi kötelesség. Miközben az egyes országoknak törvény adta joguk, hogy védjék a határaikat, a nemzetközi jog értelmében az emberi jogokat is kötelességük tiszteletben tartani. Az erőszakos visszatérítések egyszerűen törvényellenesek” – mondta Gilian Triggs.

„A menedékkérelem joga alapvető emberi jog. Ez alól a koronavírus világjárványra való hivatkozás sem lehet kibúvó: lehetséges védekezni a világjárvány ellen és közben biztosítani a hozzáférést a tisztességes és gyors menekültügyi eljáráshoz.”

Az UNHCR egyértelműen jelezte az aggályait az európai államoknak. A menekültügyi szervezet sürgeti, hogy haladéktalanul vizsgálják ki az erőszakos fellépéseket és visszaéléseket, amelyekről olyan hitelt érdemlő tanúvallomások számoltak be, amelyeket civil szervezetek anyagai, a média és más forrásokból származó jelentések is alátámasztanak.

„Szorgalmazzuk, hogy hozzanak létre független nemzeti monitoring-mechanizmusokat avégből, hogy biztosítsák a menedékjoghoz való hozzáférést, megelőzzék a határokon a jogsértéseket, és szavatolják az elszámoltathatóságot. A független monitorozás bevezetését javasolja az EU menekültügyi és migrációs megállapodása is, mi pedig arra kérjük az EU tagállamait, hogy támogassák ezt” – fogalmazott Gilian Triggs.

Az EU-ba érkezők száma évről évre csökken. A tengeri és szárazföldi úton érkezők száma 2020-ban mintegy 95 000 fő volt, ami 23 százalékos csökkenés a 2019-i 123 700-hoz képest, illetve harmadával kevesebb a 2018-ban a kontinensre érkezett 141 500 főnél.

„Amikor ilyen alacsony az Európába érkezők száma, ennek kezelhető helyzetnek kellene lennie. Sajnálatos, hogy amikor ilyen mértékben csökkennek a számok, a menedékjog ügye mégis átpolitizált és megosztó kérdés maradt.”

Az UNHCR elismeri, hogy az érkezőket fogadó egyes államokra aránytalan felelősség hárul. Ezért az ENSZ menekültügyi szervezete, felszólítja a többi európai államot és az EU egészét, hogy mutassanak szolidaritást, és támogassák ezeket az országokat.

Egyúttal az ENSZ menekültügyi szervezete arra is felszólítja az európai országokat, hogy tartsák be a menekültek védelméről szóló korábbi vállalásaikat, azaz fogadják be a határaikon a menedékkérőket, mentsék meg az életüket a tengeren és engedjék őket partra szállni, illetve regisztrálják az újonnan érkező menedékkérőket és nyújtsanak nekik támogatást.

Az UNHCR kész segíteni az egyes államokat abban, hogy megfeleljenek ezeknek a nemzetközi menekültjogból fakadó kötelezettségeknek.